..
Stuur ons  een mailtje

Belangenbehartiging, lotgenotencontact, informatieverstrekking, organiseren van activiteiten
en aanbieden van oefentherapie. Dit alles voor mensen met een reumatische aandoening.Voorlichtingsbijeenkomst "Bindweefselaandoening bij Reuma" op 19-12 as gaat helaas niet door.


Folder CBG "Vragen en antwoorden over biologische medicijnen"Op internet Op deze site ..............