Contactblad "In Vogelvlucht" - 2e kwartaal 2018
verschijnt ieder kwartaal met een oplage van 750 stuks.

 Download deze In Vogelvlucht als e-book  

 

Proloog – een woord van de voorzitter
Bestuursmededelingen
Agenda Activiteiten
In Beeld; therapeutische behandelingen – deel 10
Jeroen Bosch
RegioNieuws
Ziekenhuis moet parkeren betaalbaar houden
Ontstaat RA in de darmen
Darmproblemen vaak (deel)oorzaak ziekten
Meest met pijn aan knie en rug naar huisarts
Ander doosje medicijnen
Overstappen naar een ander biologisch medicijn
Deuk na injectie Triamcinolonacetonide
Hoe helpt een kous het ontstaan van bloedstolse(s)l verhinderen
Privacyverklaring
Reumafonds heeft voortaan ReumaNederland
VGZ vergoedt vanaf 1 mei a.s. nog naar een type methotrexaat-spuit
Vitamine D, parcetamol en mineralen moeten beschikbaar blijven
Vrouwelijke huisarts luistert goed, man is autoritair
Vrouwen met reuma doen er langer over om zwanger te worden
Weet-je ?
Reumatologische zorg Sint Maartenskliniek ook in Geldrop

 
Eerdere uitgaven:
In Vogelvlucht 1e kwartaal 2018

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen en advertenties. Advertenties in "In Vogelvlucht" houden geen aanbeveling van de betreffende artikelen in door de Reumapatiëntenvereniging 's-Hertogenbosch e.o. Zelfmedicatie kan risico inhouden. Raadpleeg daarom eerst uw arts.


P r o l o o g                                                

Een persoonlijk woord van de voorzitter Gerrit van der Zalm

      
  

Bijzondere kunst

Ja, ik wil dit toch graag onder uw aandacht brengen…… ‘bijzondere kunst’.
Zoals u verderop in deze In Vogelvlucht kunt lezen, organiseren wij dit jaar in september opnieuw onze kunstexpositie ‘Kunstenaren’. Een mogelijkheid voor mensen met reuma om hun grote creativiteit aan anderen durven te laten zien. En daar is best moed voor nodig!
Onlangs kwam ik onderstaand tegen en dat sprak mij eveneens erg aan. Ik maakte meteen de vergelijking met onze expositie.
Dit is een kunstvorm, waarbij mensen met een aandoening hun schrijfgereedschap laten spreken, m.a.w. het schrijven van gedichten.
Onderstaand gedicht wil ik u niet onthouden en vind ik persoonlijk heel knap gevonden. Zeker als je je realiseert dat het geschreven is door iemand die niet lezen kan!
Het komt uit een bloemlezing met gedichten ‘Waar ik weg waai’, geschreven door mensen met een verstandelijke handicap.

Afbeeldingsresultaat voor letters (Angelique Groen)En bijzonder ook - alleen al vanwege het onverwachte slot - waren de nauwkeurige observaties van letters van Angelique Groen. “Letters maken wit papier / mooier” (dagblad Trouw).
----------
LETTERS

Letters maken wit papier mooier.

Het zijn rondjes
Vierkantjes
Streepjes
Met of zonder puntjes
Dicht bij elkaar
Of met veel wit ertussen
Letters maken wit papier
Mooier

Ik kan niet lezen
----------

Ik wens iedereen een fijne, zonnige zomervakantie, laten we zeggen… met veel leesplezier, op welke manier dan ook. Dat vult u zelf in.

===========◄►==========

B e s t u u r s m e d e d e l i n g e n

Mededelingen die vanuit de bestuursvergaderingen met u gecommuniceerd worden.

 

 

ALV 2018

De Algemene Ledenvergadering die werd gehouden op 21 maart j.l. is weer zonder problemen verlopen. De financiën van onze vereniging zijn uitstekend op orde en de activiteiten verlopen volgens plan.
Bestuurslid/voorzitter Gerrit van der Zalm werd weer herbenoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar.
Bestuurslid Nelly Theunissen werd door het bestuur benoemd tot waarnemend penningmeester, zolang de vereniging nog geen nieuwe penningmeester benoemd heeft.
Bestuurslid/secretaris Marijke Humblé werd door het bestuur benoemd tot vice-voorzitter.
Op deze manier blijven we een volledig bestuur houden en zijn alle bestuursfuncties ingevuld.

Daarnaast werd op ludieke wijze afscheid genomen van bestuurslid (penningmeester/vicevoorzitter) Peter Lammers. Peter werd toegesproken, niet ‘in de bloemetjes’ maar ‘in het bier’ gezet en mocht bij hoge uitzondering eenmalig ‘een greep in de schatkist’ van de vereniging doen (uiteraard bij wijze van…). Tot slot sprak Peter een hartelijk dankwoord uit.

Nieuwe penningmeester

Het bestuur is bijzonder gelukkig onze leden te kunnen melden, dat wij al een nieuwe penningmeester gevonden hebben!
En dat is bijzonder snel na onze eerste oproep in december afgelopen jaar.
We zijn nog in gesprek, maar in een afrondende fase. Een kandidaat met veel financiële ervaring en bekend met reuma.
In het volgende nummer van In Vogelvlucht zal hij zich aan u voorstellen.
Wij zijn hier in ieder geval erg blij mee!

Afscheid Ardy Verbeek

Ardy van Beek-Humblé, verpleegkundig specialist reumatologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, heeft het JBZ verlaten. Zij heeft elders een nieuwe functie aanvaard.
Zie haar afscheidsbrief in de rubriek ‘Jeroen Bosch’ elders in dit blad.
Onze vereniging wenst haar veel succes met haar verdere werkzaamheden. Graag willen wij langs deze weg Ardy hartelijk bedanken voor de altijd prettige samenwerking gedurende vele jaren in de verschillende ziekenhuis locaties. Het ga je goed Ardy!

RPV Activiteitenprogramma 2018

Het nieuwe activiteitenprogramma 2018 is enigszins aangepast.
Op de volgende pagina ziet u het aangepaste overzicht.
De aanpassingen staan cursief gedrukt!.

     januari ----------------
 21 februari Excursie Rechtbank Den Bosch
 21 maart Algemene Ledenvergadering RPV
&  Bingo middag
 16 mei Jaarlijkse Dagreis
 06 juni Voorlichting: ‘Hart- en Vaatziekten bij Reuma’
+  bloeddruk en zuurstofgehalte meting door verpleegkundige
      juli
      augustus
  Zomervakantie
 01-29 sept.    Kunstexpositie 2018
 08/11 oktober WereldReumaDag 2018 
 17 oktober Voorlichting: ‘Darmklachten (PDS – Crohn – Colitis)’
 21 november Voorlichting: ‘Bindweefselaandoeningen’
 13 december Kerstviering bij ‘De Lachende Vis’   

===========◄►==========

A g e n d a   A c t i v i t e i t e n

Onze activiteiten vinden plaats in:

Sociaal Cultureel Centrum PERRON-3
Hoff van Hollantlaan1
Rosmalen (tenzij anders vermeld)

    

  

06 juni Voorlichting: ‘Hart- en Vaatziekten bij Reuma’ +  cholesterol meting door verpleegkundige
09 juli  t/m 19 augustus Zomervakantie! Alle activiteiten liggen stil.
20 augustus Start nieuwe seizoen oefengroepen. Alle oefengroepen gaan weer van start.
01 tot 29 september Kunstexpositie Kunstenaren 5..Opnieuw een kunstexpositie door leden van onze patiëntenvereniging.
08 t/m 11 oktober  WereldReumaDag. Voorlichting RPV Den Bosch  in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
17 oktober Voorlichting: ‘Darmklachten (PDS – Crohn – Colitis) bij Reuma’ 
21 november Voorlichting: ‘Bindweefselaandoeningen’
 

Bestuur en redactie wenst al onze leden en relaties een fijne en zonnige zomervakantie!

===========◄►==========

In onze vaste rubriek ‘In Beeld’ een invulling die in het teken staat van
therapeutische behandelingen.

In deze rubriek gaan we het hebben over diverse vormen van therapeutische behandelingen, die in hoofdzaak gericht zijn op klachten aan het bewegingsapparaat. Dat kan fysiotherapie zijn, manuele therapie, handtherapie, bindweefselmassage, McKenzie therapie, etc. etc. Er zijn heel wat soorten van deze therapieën en we zullen proberen een tipje van de sluier op te lichten.
De tiende aflevering in deze serie gaat over vormen van therapieën waarbij vochtophopingen in het lichaam centraal staan. Geen onbekend verschijnsel bij mensen met reuma.

Oedeemtherapie en manuele lymfedrainage

 Wat is oedeem?
Gerelateerde afbeeldingOedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg  van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing in de huid, een zwaar gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.  Er zijn verschillende vormen van oedeem, afhankelijk van de oorzaak. Veel voorkomende vormen van oedeem zijn:
Lymfoedeem; aangeboren of verworven door een andere aandoening, operatie, ongeval, bestraling of chemotherapie; Veneus oedeem; als gevolg van veneuze insufficiëntie door bijvoorbeeld trombose; Lipoedeem; chronische aandoening waarbij het aantal vetcellen in het weefsel te groot is.

 

 

 

Oedeemtherapie
Oedeem geeft een (lood)zwaar gevoel in armen of benen, een gevoel van spanning rondom polsen, vingers, enkels, ellebogen of knieën, meestal aan de zijde van het lichaam waar het lymfestelsel beschadigd is. De zwellingen kunnen een zeurende en/of stekende pijn veroorzaken maar ook een stijf gevoel in de gewrichten. Bewegingen kunnen beperkt worden en het gewicht en lichaamsomvang kunnen toenemen waardoor kleding niet meer comfortabel zit.

Wanneer u problemen heeft met uw vochthuishouding kunt u terecht bij een oedeemtherapeut.
Oedeemtherapie maakt gebruik van verschillende behandelvormen, waaronder:
- Manuele lymfedrainage en manuele compressie
- Lymfe-taping
- Oefentherapie
- Adviezen voor de dagelijkse activiteiten
- Ademhalingsoefeningen en adviezen
- Compressietherapie in de vorm van zwachtelen van extremiteiten, en mogelijk een elastische kous
- Adviezen met betrekking tot huidverzorging


Wat is lymfe?
Afbeeldingsresultaat voor Wat is lymfeNaast een systeem van bloedvaten heeft ons lichaam nog een transportsysteem: het lymfestelsel. Dit zorgt voor de afvoer van overtollig vloeistof en afweer tegen infecties.
Lymfe bevat ongeveer dezelfde bestanddelen als bloedplasma, maar heeft een hogere concentratie eiwitten. Als lichaamsarbeid wordt geleverd, neemt de concentratie eiwitten in het weefsel verder toe.
Op het kruispunt van grote lymfevaten bevinden zich lymfknopen. De lymfeknopen liggen dichtbij organen en worden ook wel klieren genoemd. De klieren filteren de lymfe en halen er lichaamsvreemde stoffen uit (bacteriën, kankercellen, celresten, etc.). Deze lichaamsvreemde stoffen komen via het lymfestelsel in de bloedbaan terecht waarna ze worden uitgescheden door het lichaam.  In de lymfklieren worden witte bloedcellen gemaakt die een belangrijke rol spelen in het afweersysteem van het lichaam.

Wat is lymfoedeem?
Afbeeldingsresultaat voor lymfoedeemEen abnormale ophoping van eiwit en vocht in het weefsel door een verstoring van transportcapaciteit van het lymfesysteem, als gevolg van de hieronder genoemde oorzaken.
Verschillende vormen van lymfoedeem:

Primair oedeem:
veroorzaakt door een aangeboren afwijking in het lymfestelsel
Secundair oedeem:
oorzaak ligt buiten het lymfesysteem. De oorzaak wordt gevonden in een trauma, zenuwletsel, na medische ingrepen waardoor lymfevaten beschadigd raken, of door het verwijderen van lymfeklieren. Door een operatie, bijvoorbeeld als de lymfeklieren uit de oksel worden verwijderd, treedt er een schade op in het evenwicht tussen aanmaak en afvoer van lymfe. Daardoor neemt de kans op lymfoedeem in de arm toe.
Lipoedeem:
betekent letterlijk vet- en vochtophoping. Het is een pijnlijke, chronische ziekte met een stoornis in de aanmaak van vetweefsel. Daarnaast is de afvoer van vocht via de lymfevaten niet optimaal, waardoor er een onderhuidse ophoping van vet en vocht plaatsvindt. De behandeling van lipoedeem bestaat naast manuele lymfedrainage ook uit oefeningen en training van de spieren.

De behandeling van lymfoedeem bestaat uit:

Compressietherapie
Door middel van het aanleggen van bandages wordt van buiten af een continue druk aangebracht die het uittreden van vocht tegengaat en de afvoer van lymfe ondersteunt. De bandages worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding is bereikt. Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutische elastische kous worden aangemeten.
Afbeeldingsresultaat voor Compressietherapie
Oefentherapie
Een belangrijk component van de afvoer is de "spierpomp". Tijdens het aanspannen van de spieren worden de aders en lymfebanen even dicht gedrukt en worden het bloed en lymfe omhoog gestuwd. Doordat in de aders en lymfebanen klepjes aanwezig zijn, kan het bloed en het vocht alleen maar naar boven gaan in de richting het hart.

Manuele Lymfedrainage
Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde handgrepen (volgens de methode Vodder) kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog intact is, zodat het van daaruit in de circulatie kan worden opgenomen. Ook zijn er specifieke handgrepen om littekens en verhardingen in het weefsel los te maken.

Lymfetaping
In bepaalde situaties kan van deze nieuwe behandelingstechniek gebruik gemaakt worden.
Afbeeldingsresultaat voor Lymfetaping
De behandeleffecten zijn:
spanningsafname pijnvermindering functieverbetering afname van infectiekansen volumeafname / omvangvermindering

Behandelbare klachten?
De Manuele Lymfedrainage is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo worden onder andere mensen behandeld met: Zwellingen (oedeem); bv lymfeoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie. Verstuikingen. Bloeduitstortingen. Spierpijnen en spierletsels. Dystrofieën.

Reuma (ontstekingen) Slijtage. Klachten aan het zenuwstelsel ; bv M.S. , gezichtsverlamming, migraine. Klachten als gevolg van stress ; bv slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn, vruchtbaarheidproblemen. Keel-, neus-, en ooraandoeningen. Huidproblemen ; bv chronische eczeem, acné, littekens. Longaandoeningen ; bv chronische bronchitis, longemfyseem, astma. Bloedcirculatiestoornissen; bv glaucoom, etalageziekte, open wonden. Orgaanklachten ; bv de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn), de milt.

Indicatie voor lymfedrainage:
Statisch lymfe oedeem: lymfestelsel is beschadigd door bijvoorbeeld operatie of bestraling. Door lymfedrainage vermindert de zwelling, er is minder pijn, de spierfunctie verbetert en (verdere) bindweefselvorming wordt voorkomen. De mate van succes is tevens afhankelijk van de omvang van de beschadiging.

Dynamisch oedeem: lymfestelsel is intact, bijvoorbeeld kneuzing, verstuiking, blauwe plekken, sportblessures. Door lymfedrainage krijgt men snellere afname van zwelling en pijn, verbeterde en versnelde genezing.

Ontstekingsachtige aandoeningen:
peesontstekingen, peesschede ontstekingen en slijmbeursontstekingen. Ook hier worden afvalstoffen beter verwijderd uit het ontstekingsgebied, vermindert de zwelling en verbetert de aanvoer van bouwstoffen.

Verzuurde spieren na intensieve sportbeoefening: door de versnelde afvoer van afvalstoffen en daardoor verbeterde aanvoer van voedingsstoffen, wordt de hersteltijd flink verkort.

Huidproblemen: sommige huidproblemen zijn het gevolg van een slechte afvoer van afvalstoffen uit de huid. Acne, puistjes en huiduitslag zullen door lymfedrainage vaak aanzienlijk afnemen. Andere huidaandoeningen lenen zich niet voor lymfedrainage.

ME/CVS: het is nog steeds onduidelijk wat deze ziekte veroorzaakt. Maar gebleken is wel dat lymfedrainage soms positief kan werken. Pijn en stijfheid kunnen verminderen, evenals vermoeidheid. Deze werking is alleen bekend uit de praktijk en niet uit degelijk medisch onderzoek.

Fibromyalgie:

Afbeeldingsresultaat voor •	Fibromyalgiehier geldt hetzelfde als voor CVS. Precieze oorzaak en bestrijding van de ziekte zijn nog duister. Maar sommige patiënten hebben positieve ervaringen met lymfedrainage, zoals pijndemping.

Hoge bloeddruk: Hoge bloeddruk en oedeem ( vooral in de benen) gaan vaak samen. Door de hoge bloeddruk krijgt het weefselvocht onvoldoende mogelijkheid om terug te keren in de bloedbaan. Een langdurig oedeem wordt doorgaans steeds hardnekkiger en er zal uiteindelijk ook abnormale bindweefselvorming optreden, waardoor het weefsel steeds verder achteruitgaat. Met lymfedrainage kan zo'n oedeem prima onder controle worden gehouden. Gevolg: minder dikke benen en enkels, betere spierfunctie en mobiliteit. De hoge bloeddruk zelf zal door lymfedrainage niet afnemen.

Bron: Ver. MLDV + diversen – mei 2018

===========◄►==========

Deze vaste rubriek onder de naam  ‘Jeroen Bosch’ (de wereldberoemde schilder uit Den Bosch en waaraan het ziekenhuis zijn naam verbonden heeft)   geeft rechtstreekse informatie vanuit het ziekenhuis.

 

JBZ Reumatologie

Betreft: vertrek Ardy van Beek
Verpleegkundig specialist reumatologie

‘s-Hertogenbosch 22 mei 2018                             

Geachte heer/ mevrouw,

Langs deze weg wil ik u laten weten dat ik na ruim 13 jaar de polikliniek reumatologie binnenkort ga verlaten. Ik heb een functie elders aanvaard en zal daar medio juni 2018 starten.

Ik heb altijd met heel veel plezier in het ziekenhuis gewerkt en zeker ook binnen de reumatologie. Velen van u ken ik ook al heel lang. Vaak zelfs al vanaf het moment dat ik begonnen ben op de poli reumatologie, in maart 2005, toen nog in het oude Willem Alexanderziekenhuis.
Ik denk met veel plezier terug aan mijn begintijd, maar zeker ook op de jaren er na en tot nu toe. Ik denk ook graag terug aan de projecten die ik met veel van u heb meegemaakt, zoals de reumadagbehandeling en de handartrosegroepen, en aan alle andere mooie momenten.

De tijden veranderen, oude dingen gaan en nieuwe komen. We hebben veel met elkaar mogen meemaken. Veel zaken heeft u met mij willen delen. Dat vertrouwen heeft mij veel goed gedaan.

Ik ben blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij heeft gehad.
Ik dank u allen heel hartelijk daarvoor en wens iedereen het allerbeste toe voor de toekomst.

De goede zorg zoals u die van ons gewend bent zal natuurlijk worden vervolgd en de afspraken die voor u nog bij mij gepland staan, zullen worden aangepast.
U ontvangt daarvan een schriftelijke wijziging.

Met vriendelijke groeten,
Ardy van Beek-Humblé
Verpleegkundig specialist reumatologie

Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het uitgangspunt van het JBZ is, dat jij de zorg verdient die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie. Wij zetten daarvoor al onze expertise in, en zoeken de samenwerking, bijvoorbeeld met familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en thuiszorg. Zodat jij zo lang mogelijk kan leven zoals jij dat wilt.
Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Gewoon, omdat jij ertoe doet.

We hebben in 2017 het begrip positieve gezondheid omarmd. Werken vanuit positieve gezondheid betekent voor ons een nieuwe manier van kijken en werken. De focus ligt op gezondheid en niet op ziekte en we gaan uit van wat mensen wél kunnen. Daarnaast spelen informatie- en zorgtechnologie een grote rol om zorg op maat en dichtbij te kunnen brengen.
Alles wat we doen, is er op gericht het gezondheidswelzijn van de mensen om ons heen te verhogen. Al doende leren we. Onze opgedane kennis en ervaring delen we graag met andere zorgverleners en ziekenhuizen.

We zijn een jaar verder en mooie ervaringen rijker. De komende tijd delen we met jullie verhalen van de mensen in Den Bosch en omstreken. Dat doen we via het magazine Zorg voor jou. Zodat je stap voor stap een indruk krijgt van wat ons de komende jaren beweegt.

Laat je ons weten wat je vindt? Graag! Dat kan via communicatie@jbz.nl. Ook als je meer wilt weten over onderwerpen in het magazine, kun je ons via dit mailadres bereiken.

Uitkomsten digipanel

Ruim de helft van de deelnemers van een onderzoekpanel heeft afgelo­pen december 2017 /januari 2018 gereageerd op de vragen aan het online vragenpanel van het ziekenhuis, het Digipanel.
Hier een korte samenvatting.

Op  http://www.jbz.nl/127598  vindt u een uitgebreidere toelichting.
De cliëntenraad be­kijkt de uitkomsten van het Digipanel met veel belangstelling. De resultaten worden meege­nomen bij het uitbrengen van adviezen door de cliëntenraad aan de Raad van Bestuur en leiden soms ook tot een ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

Ontvangst in het ziekenhuis

Panelleden zijn over het algemeen positief over de ontvangt in het ziekenhuis. Een derde van de panelleden denkt dat pati­ënten en bezoekers die voor de eerste keer in het ziekenhuis komen, hier niet zo gemakke­lijk / goed de weg zullen kunnen vinden. Opgemerkt wordt ondermeer dat het rou­tesysteem van letters en cijfers in het begin lastig is, de blauwe borden hangen vrij hoog en zijn daardoor minder goed leesbaar, de liften vrij lastig te vinden zijn, je voor de receptie en het informatiebord eerst een verdieping omhoog moet, de bordjes bij de liften vrij klein zijn en de wachtruimtes van de afdelingen allemaal op elkaar lijken.

SMS afspraak herinnering
Iets meer dan negen op de tien panelleden heeft in de afgelopen twaalf maanden een poli­kliniek bezocht. Van hen weet ruim de helft dat patiënten bij de meeste poliklinieken vooraf­gaand aan hun bezoek per SMS een afspraak­herinnering kunnen ontvangen.

Drie op de tien heeft hier zelf ook al eens gebruik van gemaakt. De ervaringen met de SMS-afspraak herin­nering zijn positief. Enkele panelleden geven de suggestie dat het nog prettiger zou zijn, als ook zou worden aangegeven welke afspraak het betreft en hoe laat deze afspraak is.

Online routewijzer
Van de paneldeelnemers weet 46% dat op de website van het JBZ een online routewijzer staat. Bijna twee op de tien heeft deze ook wel eens gebruikt. De meeste panelleden hebben een positieve indruk van de routewijzer.

Eten wanneer je wilt

Door goed te eten, herstel je beter. Het is fijn als je kan eten wat je wilt en wanneer.
Onlangs is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een proef gehouden. Opgenomen patiënten konden zelf bepalen waar, wanneer en met wie ze aten.
Zij konden kiezen uit een uitgebreid menu, waarbij het draait om lekker en bovenal gezond eten. En dat viel bij zowel de patiënten als de zorgverleners in de smaak!
Op dit moment wordt onderzocht hoe we dit idee kunnen invoeren in het ziekenhuis.

Entree en voorplein JBZ gastvrijer en overzichtelijker

Het voorplein van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat veranderen. Het ziekenhuis vergroot de hoofdingang, de apotheek wordt uitgebreid en er komt een overkapping van de hoofdingang naar de parkeergarage. Hiermee komt het ziekenhuis tegemoet aan patiënten en bezoekers, zodat zij vanuit de parkeergarage beschut en droog naar de ingang kunnen lopen. Dit was een langgekoesterde wens, al bij de nieuwbouw. De aanpassingen van het voorplein en de hoofdingang worden de komende periode in fases uitgevoerd.

Wat kunt u verwachten?
De hoofdingang van het ziekenhuis en de ingang van de Tolbrug Specialistische Revalidatie blijven gewoon bereikbaar.

In fase 1 wordt een begin gemaakt met de verbouw van de hoofdingang en de apotheek. Hiervoor wordt een deel van het voorplein afgezet met bouwhekken. De ingang van de Tolbrug en de fietsenstalling zijn dan te bereiken via een doorgang in het bouwhek. Van half mei tot eind juli is de bezoekersparkeergarage vanwege onderhoudswerkzaamheden gesloten. Het parkeerterrein aan de overkant van het ziekenhuis wordt uitgebreid, zodat er voldoende parkeermogelijkheden blijven. Dit is mogelijk omdat het transferium naar de achterkant van het ziekenhuis is verplaatst. 
Vanaf het parkeerterrein komt een andere looproute. Daardoor kan ook de overkapping verder worden gebouwd. U heeft dan zo min mogelijk hinder van de bouwwerkzaamheden. Aan het eind van de zomer wordt in fase 2 de hoofdingang en apotheek verder verbouwd. Vanaf die periode komt er tijdelijk een andere ingang aan de zijkant van de hoofdingang. Borden geven aan hoe u dan kunt lopen. In het gebied tussen de hoofdingang en de parkeergarage komen nog enkele plaatselijke afzettingen. Dit heeft te maken met het plaatsen van een groen sedumdak (vetplantjes) op de overkapping.

In fase drie vindt de afronding van alle bouwwerkzaamheden plaats. De planning is dat eind van het jaar alle werkzaamheden zijn afgerond.

Gastvrijer, overzichtelijker en veiliger
Het JBZ wil het voorplein van het ziekenhuis gastvrijer, overzichtelijker en veiliger maken voor patiënten en bezoekers. Met het onder handen nemen van de entree van het ziekenhuis wordt bijvoorbeeld de plek waar patiënten en bezoekers op de taxi wachten prettiger. Daarnaast komt er een balie waar iedereen vragen kan stellen. Dat betekent dat mensen niet eerst naar boven hoeven te lopen naar de informatiebalie.

Bron: JBZ – april 2018

===========◄►==========


Nieuwsfeiten uit onze regio rondom Den Bosch en de Bommelerwaard
Patiënten weinig positief over contact met gemeente

Twee van de drie mensen met een aandoening of beperking zijn niet positief over het contact dat zij met de gemeente hebben gehad op zoek naar passende oplossingen. Het contact tussen inwoner en gemeente staat onder druk. De uitkomst van het contact wordt vaak negatief ervaren. Dat blijkt uit onderzoek door Mijnkwaliteitvanleven.nl dat onlangs is verschenen.
Het samenwerkingsverband van Mijnkwaliteitvanleven.nl, waarvan Patiëntenfederatie Nederland initiatiefnemer is, vraagt gemeenten om meer aandacht te hebben voor het welzijn van mensen met een aandoening of beperking. “We roepen de lokale partijen op om daar werk van te maken”, aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland. “Als mensen op meerdere levensgebieden problemen ondervinden, heeft dat grote gevolgen voor hun kwaliteit van leven. Gemeenten kunnen daarin het verschil maken.”

Ruim 16.000 van de deelnemers met een chronische aandoening of beperking hebben contact gehad met de eigen gemeente tijdens hun zoektocht naar passende hulp of hulpmiddelen. Een derde (35%) van hen was hierover tevreden (zij gaven het contact een 7 of hoger). Twee van de drie mensen (65%) zijn minder positief, van wie ruim de helft van hen (34%) ronduit ontevreden (zij gaven het contact een 4 of lager). In het contact met de gemeente gaat te weinig aandacht uit naar de belemmeringen die iemand in het dagelijks leven ervaart, of men de eventuele kosten wel kan opbrengen en wat belangrijk is voor de burger.

Hulpmiddelen
Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 1 op de 5 mensen zeer ontevreden is over zijn hulpmiddelen. Zij geven hiervoor een 4 of lager. Dianda Veldman: “Dit is helaas een bekend beeld. Hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking essentieel om te kunnen functioneren en meedoen. Voor de mensen die het betreft is de maat vol. Vaak komt hun wereld letterlijk tot stilstand. Dat moet en kan anders. Wij hebben hierover verbeterpunten gestuurd naar de Tweede Kamer en die praat daar over.” Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Per Saldo vragen al jaren aandacht voor de telkens weer terugkerende problemen met mobiliteitshulpmiddelen en woningaanpassingen.

===========◄►==========

Ziekenhuis moet parkeren betaalbaar houden
Afbeeldingsresultaat voor Ziekenhuis moet parkeren betaalbaar houden 
Parkeren bij ziekenhuizen moet niet te duur worden. Patiënten gaan al niet voor hun lol naar het ziekenhuis. Hoge parkeerkosten kunnen ze er dan niet bij hebben. Dat zegt Patiëntenfederatie Nederland.
De federatie roept de ziekenhuizen in Nederland op om de kosten voor patiënten en bezoekers in de hand te houden. Directeur Dianda Veldman: 'We zien dat er grote verschillen zijn in wat patiënten moeten betalen. Vier euro per uur is hoog. En voor mensen die vaak naar het ziekenhuis moeten voor therapie, dialyse of een ziek kind kunnen de parkeerkosten oplopen tot honderden euro’s per jaar. 
Ik begrijp dat ziekenhuizen willen voorkomen dat winkelend publiek gratis de auto komt stallen, maar regel dan dat je voor je patiënten een goedkopere uitrijpas hebt. Er zijn ziekenhuizen die de parkeerkosten laag kunnen houden. Misschien kunnen de andere ziekenhuizen eens kijken of dat bij hen niet ook kan.'

Parkeerkosten vergoed door zorgverzekering of belastingdienst?
Veel mensen denken dat ze hun parkeerkosten kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar, maar dit is niet het geval. De basisverzekering dekt wel de reiskosten van en naar het ziekenhuis voor bepaalde patiëntgroepen. De Belastingdienst laat onder bepaalde voorwaarden aftrek toe van vervoerskosten bij ziekte of invaliditeit en reiskosten die patiënten en hun gezinsleden maken vanwege regelmatig ziekenhuisbezoek.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland – maart 2018

===========◄►==========

Ontstaat RA in de darmen?

Onze darmen zijn een belangrijk onderdeel van ons afweersysteem.
Dat realiseren we ons vaak niet.
Zijn darmbacteriën de boosdoeners bij RA?
Dat is de vraag die steeds meer wetenschappers bezighoudt.
Dr. Shahla Abdollahi (RadboudUmc Nijmegen) loopt wereldwijd voorop met haar onderzoek. Zij wil achterhalen of bepaalde darmbacteriën het immuunsysteem van mensen met RA in de war sturen.

"Bij mensen met reuma werkt de afweer niet op de juiste manier, want het valt de gewrichten aan. Ik wil weten welke rol sommige darmbacteriën spelen bij die immuunreactie."

"Dit onderzoek is nog nooit eerder gedaan. In alle bescheidenheid ben ik van mening dat we alles uit de kast moeten halen om zoveel mogelijk te weten te komen over het ontstaan van RA. Daar draag ik met volle overgave mijn steentje aan bij. Ik hoop van harte dat ik met dit onderzoek antwoorden ga vinden die een effectieve behandeling van RA dichterbij brengen. Dat kan nog wel even duren, want onderzoek kost tijd. Maar we moeten het doen, want wie weet zijn we het ontstaan van RA op het spoor. En dat zou geweldig nieuws zijn!
Om die reden hoop ik dat de donateurs van het Reumafonds helpen om de zoektocht naar de oplossing voor RA mogelijk te maken.”

Bron: Reumafonds – maart 2018

===========◄►==========

Darmproblemen vaak (deel)oorzaak ziekten en andere klachten

Er zijn honderdduizenden mensen in Nederland met maag- en darmproblemen. En als dat het enige was, dan viel het nog mee.
Het grootste probleem is dat maag- en darmproblemen in de loop van de tijd voor steeds meer klachten kunnen zorgen. Ook zijn een verstoorde darmflora en darmproblemen, zoals een ‘lekke darm’ vaak één van de onderliggende oorzaken van andere klachten en ziekten.

Voorbeeld:
Mensen die uiteindelijk de diagnose Ziekte van Parkinson krijgen, hebben vaak al jaren daarvoor last van verstoppingen. Maar verstoppingen zijn geen aanleiding om te gaan kijken of je ook Parkinson hebt.
Want verstoppingen kunnen eindeloos veel oorzaken hebben. Bovendien moeten dit soort ernstige ziekten vaak eerst goed ontwikkeld zijn in je
Darmproblemen vaak (deel)oorzaak ziekten en andere klachtenlichaam, voordat er onderzoek gedaan wordt op basis van de typische Parkinson-klachten.
Als je dan bedenkt dat er steeds meer bewijs komt dat darmbacteriën een rol spelen in het ontstaan van Parkinson, dan kun je je voorstellen dat het misschien mogelijk is om de ontwikkeling van Parkinson te vertragen of zelfs stop te zetten door je verstoppingen aan te pakken en te werken aan een goede darmflora.

Ik geef je nog wat voorbeelden van het verband tussen klachten en ziekten en darmproblemen.

Het Prikkelbare Darm Syndroom wordt onder andere in verband gebracht met:

hoofdpijn en migraine, chronische vermoeidheid, chronische blaasontstekingen angsten, depressie en andere psychiatrische aandoeningen, galstenen endometriose, meer kans op darmkanker en meer kans op de darmziekten zoals ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa.

Overgroei van bacteriën in de dunne darm:
wordt o.a. in verband gebracht met leverproblemen en huidklachten, kan je vetvertering verstoren, kan de opname van vitamine B12 en mogelijk ook andere vitaminen en mineralen veroorzaken en kan lekke darm veroorzaken

En een lekke darm wordt weer in verband gebracht met het ontstaan van bijvoorbeeld auto-immuunziekten. En bij ziekten met een auto-immuun-factor kun je denken aan lupus, alopecia areata, reumatoïde artritis, polymyalgia rheumatica, MS, syndroom van Sjögren, schildklierproblemen zoals de ziekte van Hashimoto, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, diabetes type 1 en nog veel meer!

En je hoort steeds vaker dat er bepaalde bacteriën of schimmels betrokken zijn bij het ontstaan van ziekten. Plus een groot deel van je immuunsysteem speelt zich af in en rondom je darmen.

Dus er liggen steeds verbanden tussen darmproblemen, darmflora en verschillende klachten en ziekten. Ze staan niet zo los van elkaar, maar hebben ze allemaal met elkaar te maken. Daarom is het absoluut de moeite waard om te zorgen dat je darmen en darmflora zo goed mogelijk functioneren om andere ziekten en klachten te voorkomen.
Bijna iedereen met klachten en ziekten kan daar baat bij hebben.

===========◄►==========

Meest met pijn aan knie of rug naar huisarts

Afbeeldingsresultaat voor Meest met pijn aan knie of rug naar huisartsPatiënten gaan het vaakst naar de huisarts vanwege klachten aan het bewegingsapparaat. Het gaat daarbij vooral om klachten aan knie en de onderrug.   Op nummer twee staat problemen aan de huid, gevolgd door problemen met de longen.

Recente cijfers van Nivel Zorgregistraties tonen dat het aantal consulten in 2016 hoger lag bij vrouwen en bovendien sterk toenam naarmate de leeftijd vordert. Zo komen vrouwen van 65 jaar of ouder gemiddeld 1,5 keer per jaar voor beweegklachten bij de huisarts.
Een man van dezelfde leeftijd gaat minder dan éénmaal per jaar naar de huisarts.
Per 1000 ingeschreven patiënten, waren er in 2016 ongeveer 700 consulten voor klachten aan het bewegingsapparaat.

Bron: Med. Contact – febr. 2018

===========◄►==========

Ander doosje medicijnen?

Ander doosje medicijnen?
Je komt thuis van de apotheek en ontdekt in de zak met medicijnen een ander doosje medicijnen dan wat je normaal gesproken gebruikt. Is dit je wel eens overkomen? In de praktijk blijkt het voor veel mensen een uitdaging om het voor hen meest geschikte medicijn te krijgen of te behouden.
Hoe komt dat en wat kun jij zelf doen?

Waarom een ander medicijn?
Allereerst moet je natuurlijk weten dat je een ander merk medicijn hebt meegekregen. Uit recent onderzoek Wisselen van medicijnen blijkt dat meer dan 70% van de respondenten niet is geïnformeerd door de apotheek over de wisseling van hun medicijn naar een ander generiek merk met dezelfde werkzame stof. Ten tweede moet je weten waarom je een ander medicijn meekrijgt. Bijvoorbeeld omdat jouw verzekeraar een preferentiebeleid (voorkeursbeleid) hanteert voor dat medicijn, omdat jouw arts op het recept alleen de stofnaam heeft voorgeschreven of omdat jouw apotheek een tekort aan geneesmiddelen heeft.

Probleem met wisselen?
Het wisselen van medicijn met dezelfde werkzame stof hoeft geen probleem te zijn. Maar het kan bijvoorbeeld dat je allergisch bent voor de hulpstoffen van het nieuwe medicijn. Of de andere vorm of de kleur van het tablet is verwarrend als je ook andere tabletten inneemt. Of de toedieningsvorm is anders en voor jou niet geschikt, bijvoorbeeld een spuit in plaats van een pen.

Hoe zou een wisseling moeten verlopen?
Als patiënt heb je recht op informatie van je apotheek wanneer je een nieuw merk medicijn meekrijgt, ook wanneer het een medicijn met dezelfde stofnaam betreft. Is de reden van jouw medicijnwissel het preferentiebeleid (voorkeursbeleid) van je zorgverzekeraar? Overleg dan met je arts of jij een recept met de vermelding ‘medische noodzaak’ kunt krijgen waardoor je je eigen medicijn kunt behouden. De apotheek en de zorgverzekeraar moeten in dat geval het verzoek om ‘medische noodzaak’ honoreren. Als er geen sprake is van preferentiebeleid, dan kan je arts eventueel een recept op merknaam voorschrijven.

Aanbevelingen voor weerbarstige praktijk
Uit het onderzoek blijkt dat in de helft van de gevallen waarbij respondenten medische noodzaak op hun recept hadden staan, dit niet is gehonoreerd door de apotheek. Soms wil de apotheker of verzekeraar zelfs dat je het nieuwe medicijn toch eerst uitprobeert, ook al heb je een recept met medische noodzaak of merknaam. Dat hoef je niet te accepteren.
De apotheker of verzekeraar mogen immers niet op de stoel van de arts gaan zitten!

Je hebt als patiënt heel wat nodig om het goede medicijn te krijgen: doorzettingsvermogen, overtuigingskracht en genoeg energie. Maar dan ben je er nog niet:

Afbeeldingsresultaat voor ander doosje medicijnenHet begint met het krijgen van de juiste informatie: je moet weten dat je een ander medicijn meekrijgt. Daarnaast moet je weten wat er aan de hand is: ligt dit aan het inkoopbeleid van jouw verzekeraar of apotheek of is er sprake van een medicijntekort? Als patiënt wil en kun je je hier niet mee bezig houden. Het is natuurlijk ook onmogelijk want het verandert steeds. Tot slot: ook al heb je medische noodzaak op je recept staan, dan weet je nog niet zeker of je wel je medicijn meekrijgt van je apotheek of verzekeraar.

Kortom: enorm frustrerend dit en niet goed voor de gezondheid, waar het uiteindelijk toch allemaal om te doen is. Samen met 13 andere patiëntenorganisaties hebben wij aanbevelingen gedaan aan het ministerie
van VWS, zorgverzekeraars en apothekers. Wij gaan er alles aan doen dat deze aanbevelingen worden opgevolgd.

Wat raad ik je aan?

Check altijd bij de apotheek of je jouw vertrouwde merk medicijn hebt meegekregen. Als dat niet zo is: vraag de apotheek waarom. Verwacht je problemen met het andere merk of twijfel je: overleg met je apotheker of arts. Als dat medische gezien nodig is, kan jouw arts ‘medische noodzaak’ of ‘merknaam’ op het recept schrijven. Indien je je medicijnen niet meekrijgt ondanks stap 4, neem dan contact op met je zorgverzekeraar en dien daar een klacht in. Kom je er met je zorgverzekeraar niet uit? Meld het bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars(SKGZ).

Neem ook contact op met je arts!

Bron: Reumafonds – april 2018

Ik zou je in een doosje willen doen

doosje(c)neefjesIk zou je in een doosje willen doen is een liedje gezongen door Donald Jones. De titel werd in de loop der jaren steeds verder aangepast aan de eerste regel: Ik zou je het liefste in een doosje willen doen.
De tekst van het lied is geschreven door Annie M.G. Schmidt, de muziek door Cor Lemaire. Het werd (in 1959) gezongen in de televisieserie Pension Hommeles waarin Donald Jones de rol van 'Dinky' speelde.

Ik zou je 't liefste in een doosje willen doen
En je bewaren, heel goed bewaren
Dan liet ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen
En telkens zou ik eventjes het deksel opendoen
En dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren
Dan lig je in de watten en niemand kan erbij
Geen dief die je kan stelen, je bent helemaal van mij
Ik zou je 't liefste in een doosje willen doen
En dan telkens even kijken
Heel voorzichtig even kijken
Telkens even kijken

===========◄►==========

Overstappen naar een ander biologisch medicijn

Mensen met reuma moeten in samenspraak met de reumatoloog de keuze maken om onder strikte voorwaarden over te stappen op een ander biologisch medicijn vanwege niet-medische redenen.

Wat is er aan de hand?
Veel mensen met een vorm van reuma hebben in de afgelopen jaren hun gezondheid sterk vooruit zien gaan door het gebruik van biologische medicijnen. Deze medicijnen helpen ontstekingen te remmen en gewrichtsschade tegen te gaan. Mensen met reuma kunnen door biologische medicijnen, veel vaker en langer dan voorheen, deelnemen aan de samenleving. Na het verschijnen van de oorspronkelijke biologische medicijnen (biologicals), hebben ook biosimilars hun intrede gedaan door het aflopen van patenten. Biosimilars zijn medicijnen met dezelfde werkzame stof als het originele biologische medicijn dat al is geregistreerd. De komende tijd komen vele biosimilars op de markt. Naast deze ontwikkeling, neemt de druk op het geneesmiddelenbudget in Nederland toe. 
 

Wat vindt het Reumafonds?

Bij het overstappen naar een ander biologisch medicijn, gaat het om zorg op maat voor de individuele patiënt. Zij moeten de gelegenheid krijgen om, in samenspraak met de reumatoloog, de keuze te maken om al dan niet over te stappen. Als er vanuit kostenoverwegingen wordt gekozen voor het overstappen naar een ander biologisch medicijn met dezelfde werkzame stof (meestal een biosimilar), dan vindt  het Reumafonds dat wisselen aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

Maatwerk in samenwerking met de reumatoloog 
Besluitvorming over het al dan niet overstappen moet plaatsvinden door de reumatoloog in samenspraak met de patiënt (shared decision making). Naast medische redenen, moet ook rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden, behoeften en wensen van mensen met reuma. Zij moeten instemmen met de overstap (informed consent) en voldoende tijd krijgen om een afweging te maken over hun behandeling Meer onderzoek naar overstappen is nodig.
De effectiviteit en veiligheid van het overstappen naar een ander biologisch medicijn moet zijn gewaarborgd.
Er zijn de laatste jaren belangrijke ‘switch studies’ verschenen, waarbij de effectiviteit en veiligheid van een biosimilar is vergeleken met de oorspronkelijke biological. Voor het overstappen naar een ander biologische medicijn, zijn dit soort ´switch studies´ voor reumatologen en mensen met reuma van essentieel belang voor het opbouwen van vertrouwen. 
Goede informatie en begeleiding van mensen met reuma 
Cruciaal is het verkrijgen van vertrouwen in het nieuwe medicijn aan de hand van objectieve informatie verstrekt door de reumatoloog, apotheker en reumaverpleegkundige. Alle mensen met reuma moeten voor vragen en begeleiding terecht kunnen bij hun behandelend arts en/of reumaverpleegkundige in het ziekenhuis.  Monitoring van de effecten van de overstap
Zorgvuldige monitoring naar het gebruik van biologische medicijnen, waaronder ook dosering en gebruiksfrequentie, is noodzakelijk.
Bij problemen ten aanzien van de werking en bijwerkingen, kan dan snel worden ingegrepen. Terugkeer naar het eerdere medicijn moet gegarandeerd zijn. De informatie uit de monitoring geeft meer inzicht in de werking, bijwerkingen en resultaten bij het overstappen naar een ander biologisch medicijn.
Voorkomen van meerdere malen wisselen van biologisch medicijn
Veranderen van biologisch geneesmiddel is voor mensen met reuma zeer belastend. Ook is het lastig om bij meerdere wisselingen te achterhalen door welk middel de mogelijke effecten op langere termijn zijn toe te schrijven.

Ervaringen met biologische medicijnen 
Joke de Vries, reumatoïde artritis sinds 62 jaar en polymyalgia rheumathica sinds een jaar:
“Vroeger ben ik veel geopereerd en had ik veel pijn vanwege mijn reuma, daardoor kon ik helaas  ook niet meer werken. Door de biologische medicijnen is de reuma tot rust gekomen en nu voel ik me veel beter! Ik hoop dat vooral jonge mensen heel veel eerder biologische medicijnen kunnen krijgen als deze het beste passen in hun behandeling, zodat ze zo min mogelijk belemmeringen ondervinden in hun leven door de reuma.”

Warner ten Kate, reumatoïde artritis sinds 16 jaar en hartpatiënt:
“Ik kon mijn been niet meer over het zadel van de fiets slingeren, zo stijf was ik. Uiteindelijk moest ik dagelijks veel pillen innemen en iedere week een injectie krijgen. Het vergde zoveel energie dat ik mijn bedrijf moest opgeven. Nu krijg ik biologische medicijnen, werk ik weer en ben ik veel minder vermoeid. Tussen mijn laatste serie infusen zit een periode van 2 jaar en 4 maanden. Dat is toch geweldig? Ik heb kwaliteit van leven terug gekregen.”  

Afbeeldingsresultaat voor biologische medicijnenZeven  vragen die je kunt stellen bij overstappen 

Wat zijn in mijn behandeling de voor- en nadelen van overstappen naar een ander biologisch medicijn met dezelfde werkzame stof?   Is het een goed moment in mijn behandeling om over te stappen (ook gezien mijn persoonlijke omstandigheden)?  Wat zijn de mogelijkheden en alternatieven?  Wat zijn mogelijke risico’s bij overstappen?  Waar kan ik goede onafhankelijke informatie krijgen over mijn nieuwe medicijn?   Hoe word ik begeleid en gemonitord?  Welke stappen gaan we nemen, mocht het nieuwe medicijn niet aanslaan? Kan ik ook terug naar mijn oude medicijn?

Meer informatie
Bekijk het uitgebreide standpunt van het Reumafonds op de website:  www.reumafonds.nl/ ‘Overstappen naar een ander biologisch medicijn? ’ 

Meer informatie over biologische medicijnen op:   www.reumafonds.nl/biologische medicijnen
 
Bron: Reumafonds – mrt. 2018

===========◄►==========

Deuk na injectie Triamcinolonacetonide

Afbeeldingsresultaat voor Deuk na injectieBijwerkingencentrum Lareb ontving dertien meldingen van deuken in de huid na injectie met Triamcinolonacetonide. De injecties werden op verschillende plaatsen gegeven zoals de bovenarm, het bovenbeen of de bil. 
Bij de patiënten ontstond na enige tijd een duidelijk zichtbare deuk op de plaats waar de injectie was gegeven. In sommige gevallen was dit na maanden tot na een jaar nog niet verdwenen. Twee patiënten werden doorverwezen naar een plastisch chirurg voor behandeling. 
Triamcinolonacetonide (merknaam Kenacort®) behoort tot de groep geneesmiddelen die corticosteroïden worden genoemd. Het middel kan in een gewricht, in de slijmbeurs of in de peesschede worden gespoten. Triamcinolonacetonide wordt gebruikt bij zeer veel aandoeningen waarbij plaatselijke ontstekingsverschijnselen een rol spelen.
Zoals bij gewrichtsklachten, schouderklachten, tenniselleboog, jicht en reumatoïde artritis. 
Hoewel atrofie wel vermeld staat in de bijsluiter, is het waarschijnlijk toch niet duidelijk voor patiënten dat deze bijwerking kan optreden. Ook wordt niet vermeld dat het mogelijk niet vanzelf weer weg gaat. De techniek bij het injecteren speelt een rol bij deze bijwerking. In de officiële productinformatie wordt wel gewaarschuwd over de methode van injecteren om deukjes in de huid (subcutane atrofie) te voorkomen.

Bron: Lareb – maart 2018

===========◄►==========

Hoe helpt een kous het ontstaan van een bloedstolsel verhinderen?

Jan draagt al zo’n 10 jaar een steunkous om zijn onderbeen. Zijn vraag is: “Hoe kan zo’n kous het ontstaan van een bloedstolsel (helpen) verhinderen?” dr. Arina Ten Cate, arts, klinisch epidemioloog en medisch directeur trombosedienst Maastricht beantwoordt zijn vraag.
 
Waarom een steunkous?
Afbeeldingsresultaat voor steunkousen“Het dragen van een kous na een trombosebeen wordt aangeraden omdat dit lange termijn gevolgen zoals een vermoeid, zwaar en pijnlijk  en gezwollen been kan voorkomen. Uit onderzoek dat meer dan 10 jaar geleden werd verricht bleek dat patiënten die een steunkous droegen na een trombosebeen, maar de helft zo vaak chronische klachten (ook wel posttrombotisch syndroom genoemd) kregen. Bij die onderzoeken was de duur van de behandeling met steunkousen op 2 jaar gesteld.  Het was echter niet duidelijk of een kortere draagduur ook effectief kon zijn.”

Nieuwe inzichten
“Om dit te onderzoeken werd de IDEAL DVT studie uitgevoerd, hieraan deden bijna 900 patiënten mee. Uit de studieresultaten blijkt dat  patiënten, die geen klachten hebben van het been en waarbij er geen huidafwijkingen zijn (bruine verkleuring, roodheid met ontstekingsreactie, uitgezette blauwe bloedvaatjes ter hoogte van de enkel) ook zonder probleem de kous uit kunnen laten na 6 maanden. Maar weinig patiënten (3%) moesten in verband met verergering van de klachten de kous toch weer aantrekken (9 van de 283 die de kous uit mochten laten).”

Wel of niet een kous?
Gerelateerde afbeelding“U kunt proberen hoe het is zonder kous. Het is daarbij wel belangrijk dat u geen klachten heeft en dat het been er ongeveer hetzelfde uitziet als het been waarin geen trombose is geweest. Als u de kous uitlaat dan zult u vanzelf merken of er zwelling optreedt, meestal is dit in de loop van de dag al duidelijk. 
Bij het optreden van veel zwelling en bij een toename van klachten van vermoeidheid in het been of pijn of kramp, dan is het advies om de kous weer aan te trekken.”

Hoe helpt een steunkous het ontstaan van een bloedstolsel verhinderen?
“Als er een stolsel in het bloedvat zit, dan loopt de druk in dat vat op. Vloeistof en dus ook bloed zoekt de weg van de minste weerstand.
Dit betekent dat er vocht en bloedcellen uit de bloedbaan in de weefsels van het been terecht komen. Dit kan aanleiding geven tot zwelling en ontsteking.
De steunkous zorgt voor een tegendruk waardoor de druk in het weefsel gelijk wordt aan de druk in het bloedvat. Het bloed blijft dan in het vat. De diameter van het vat wordt kleiner door de druk van buiten af, daardoor ontstaat er een versnelling van de bloedstroom.
Deze snellere bloedstroming kan bijdragen aan het oplossen van het stolsel. De kous is vooral belangrijk voor het voorkomen van posttrombotische klachten. Het voorkomen van nieuwe trombose is niet onomstotelijk bewezen.”

Bron: Trombose stichting – april 2018

===========◄►==========

Privacyverklaring in het kader van GDPR

Afbeeldingsresultaat voor privacyverklaringDe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de GDPR (General Data Protection Regulation) zal m.i.v. 25-05-2018 in werking treden.

De General Data Protection Regulation (GDPR) heeft effect op alle organisaties die in de EU opereren en persoonlijke data verwerken.
D.m.v. deze informatie wil de RPV ’s-Hertogenbosch e.o. u hiervan op de hoogte stellen  i.v.m. onze dataverwerking.

De Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o.  gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u zich aanmeldt als lid en bijvoorbeeld onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
- alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
- geheim houden
- zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u.
U kunt hiervoor een email sturen aan info@rpv-denbosch.nl  of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van De Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o.   
De Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o.  is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o.  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van nieuwsbrieven/verenigingsblad.
- Een zorgvuldige ledenadministratie/contributie.
- Contact met u op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door u gestelde   vragen te beantwoorden.
- Eventueel analyseren hoe u onze website gebruikt om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te   stemmen op uw voorkeuren.

Wij nemen uitsluitend direct contact met u op en versturen u alleen informatie als u daarvoor toestemming heeft gegeven (via lidmaatschap).

Hoe lang we gegevens bewaren

De Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o.  bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en geheimhouding

De Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o.  zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Delen met anderen

De Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o.  verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Normaal gesproken worden uw gegevens echter niet gedeeld met derden en blijven enkel ter inzage voorbehouden aan het bestuur.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een ‘bewerkersovereenkomst’ om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o.  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan info@rpv-denbosch.nl  of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze informatie is:
De Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o.  
Contactgegevens zie elders in dit blad.

===========◄►==========

REUMAFONDS  heet voortaan ‘ReumaNederland’

Het Reumafonds verandert van naam: voortaan heten wij ReumaNederland. Onze nieuwe naam past bij de koers die we een aantal jaren geleden hebben ingezet: van een traditioneel fonds dat vooral baanbrekend reumaonderzoek financiert naar een moderne patiëntenorganisatie die zich inzet voor meer dan 2 miljoen mensen met reuma in Nederland.

Samen zorgen voor beweging
ReumaNederland wil samen met mensen met reuma, artsen en onderzoekers, de politiek en het bedrijfsleven werken aan één doel: een betere kwaliteit van leven met reuma. Samen zorgen we voor beweging in onderzoek, in de behandeling van reuma en in de kennis over reuma.

Sneller oplossingen
ReumaNederland richt zich op oplossingen die het leven met reuma verbeteren. We willen dat resultaten uit reumaonderzoek nog sneller worden omgezet in betere behandelingen. We willen de politiek en de zorgsector beïnvloeden voor betere reumazorg. En we willen mensen met reuma sneller informeren over belangrijke ontwikkelingen en betrouwbare medische informatie geven.

Jij bent ons vertrekpunt
Als ervaringsdeskundige weet jij als geen ander wat er moet gebeuren om een beter leven met reuma dichterbij te brengen. Die kennis willen we optimaal inzetten. Bijvoorbeeld door regelmatig jouw ervaringen en behoeften te peilen en via meldpunten belangrijke signalen op te vangen die we gebruiken in onze belangenbehartiging.

Wil je meer weten?
Onze nieuwe naam gaan we geleidelijk introduceren. Geen reclamecampagne, zodat de kosten laag blijven. Wil je meer weten over ReumaNederland of jouw vertrouwde informatie vinden? Kijk vanaf 1 juli op www.reumanederland.nl

ReumaNederland. Samen zorgen voor beweging.

===========◄►==========

VGZ vergoedt vanaf 1 mei nog maar één type methotrexaat-spuit

mtx spuit injexateVanaf 1 mei 2018 voert zorgverzekeraar VGZ
een voorkeursbeleid voor methotrexaatinjecties.
Patiënten krijgen dan nog maar één type spuit
mee van hun apotheek: Injexate.
Dit betekent dat als je bij VGZ verzekerd bent, je
moet overstappen van jouw vertrouwde
methotrexaatspuit of -pen naar deze nieuwe spuit. 
Het Reumafonds vindt het belangrijk dat VGZ meerdere spuiten en pennen blijft vergoeden. Zodat je kunt kiezen voor de spuit of pen die bij jou past (zorg op maat) en niet hoeft te wisselen wanneer je goed bent ingesteld op je huidige methotrexaatinjectie of –prikpen.
In verschillende gesprekken met VGZ hebben we dit duidelijk gemaakt. VGZ blijft helaas bij haar besluit.

Op aandringen van het Reumafonds heeft VGZ wel toegezegd dat ze zorgvuldig omgaan met patiënten die een ’medische noodzaak’ nodig hebben voor hun huidige middel. Daarnaast heeft VGZ laten weten dat ze in de maand mei een soepele overgang mogelijk maken. Dit houdt in dat de apotheek in mei het oude medicijn nog een keer kan meegeven indien dat noodzakelijk is. Je kunt tot 1 juni nog met jouw reumatoloog bespreken wat de overgang naar Injexate voor jou betekent.
Eerder heeft Menzis dezelfde stap genomen. 

Stappenplan: wat kun je doen?

Lees het stappenplan voor methotrexaatinjecties en kijk wat je het beste kunt doen. Wanneer de nieuwe spuit bij jou of jouw kind tot problemen leidt, bijvoorbeeld vanwege prikangst, een te dikke naald, het niet tegelijk wisselen met een ander (biologisch) medicijn of andere redenen, vraag dan in overleg met je reumatoloog een ‘medische noodzaak’ (MN) aan. Hierdoor is de kans groter dat je jouw huidige pen of spuit kan blijven gebruiken.

Ervaringen
Informeert jouw apotheker je niet goed of ervaar je problemen bij het overstappen naar Injexate? Het Reumafonds kan jouw ervaringen goed gebruiken om zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van patiënten. Meld jouw ervaringen op ons meldpunt reumamedicijnen.

Bron: Reumafonds – april 2018

===========◄►==========

Vitamine D, zware paracetamol en mineralen moeten beschikbaar blijven in verzekerd pakket

Afbeeldingsresultaat voor Vitamine D, zware paracetamol en mineralen moeten beschikbaar blijven in verzekerd pakketMiddelen zoals paracetamol 1000 mg, kalktabletten, foliumzuur en vitamine D moeten beschikbaar blijven in het verzekerde pakket.
Daarvoor pleit het Reumafonds.

Wat is er aan de hand?
Het Zorginstituut heeft in 2016 een advies uitgebracht om een aantal geneesmiddelen uit het verzekerde pakket te halen. Het gaat daarbij om middelen die ook bij de drogist te koop zijn, zoals vitamine D, paracetamol 1000mg, kalktabletten en foliumzuur. Volgens het Zorginstituut horen deze niet meer in het basispakket thuis. Door deze uit het verzekerde pakket te halen, zou een kostenbesparing van 51 miljoen euro mogelijk zijn. 
In mei 2018 laat minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten of hij het advies overneemt. In juni 2018 wordt dit advies besproken in de Tweede Kamer. Als het advies wordt overgenomen, verdwijnen deze middelen vanaf 2019 uit het verzekerde pakket. 
 
Wat vindt het Reumafonds?
Het Reumafonds is bezorgd over de gevolgen van het niet langer vergoeden van deze middelen. Voor mensen met reuma zijn middelen zoals paracetamol 1000, kalktabletten, foliumzuur en vitamine D een noodzakelijk en essentieel onderdeel van hun behandeling.
Als deze middelen niet meer worden vergoed vanuit het basispakket, heeft dat grote consequenties voor mensen met reuma:

Onveilig gebruik 
Deze middelen zijn voor mensen met reuma geen zelfhulpmiddelen maar effectieve geneesmiddelen. Ze zijn onderdeel van een behandeling, vaak als co-medicatie bij andere medicijnen. Medicatiebewaking, controle op bijwerkingen en interacties met andere medicijnen is nodig, vooral omdat deze middelen langdurig gebruikt worden. Het is onwenselijk als de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik alleen bij de (soms onwetende) patiënt ligt. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, met mogelijk ziekenhuisopname tot gevolg.
 
Zorgmijding
​Als deze middelen niet meer worden vergoed, ontstaat het risico dat mensen met reuma de middelen niet meer of minder gaan gebruiken. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid en kwaliteit van leven. Middelen zoals vitaminen en mineralen werken meestal preventief. Het niet meer nemen hiervan, kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals botbreuken bij osteoporose of stoornissen in de leverfunctie of bloedaanmaak bij het niet gebruiken van foliumzuur bij methotrexaat. Met als gevolg veelal hogere zorgkosten.
 
Substitutie naar andere - veelal duurdere- middelen
Het uit het pakket halen van deze effectieve, goedkope middelen, kan er toe leiden dat duurdere en zwaardere medicijnen worden voorgeschreven die wél worden vergoed. Substitutie naar andere (vaak duurdere) medicijnen, leidt vaak tot meer belastende behandelingen. Dat is in niemands voordeel.
 
Stapeling van kosten
Het niet meer vergoeden van deze middelen, betekent weer een extra kostenpost. Na 2019 betalen sommige mensen niet maximaal € 250 eigen bijdrage voor medicijnen per jaar, maar stapelen de kosten zich verder op. Zeker wanneer meerdere middelen tegelijk en voor langere tijd gebruikt moeten worden. De zorgkosten van mensen met reuma zijn de laatste jaren zeer sterk toegenomen.

Kortom:
De beoogde kostenbesparing op deze relatief goedkope en bewezen effectieve geneesmiddelen, leidt op korte termijn voor meer kosten voor mensen met reuma en op lange termijn voor meer maatschappelijke  kosten. Met als gevolg een verslechtering  van de kwaliteit van leven van mensen met reuma. Daarom moeten deze middelen onderdeel blijven van het verzekerde pakket.
 
Bron: Reumafonds – febr. 2018

===========◄►==========

Onderzoek Patiëntenfederatie: Vrouwelijke huisarts luistert goed, man is autoritair
 
Afbeeldingsresultaat voor Vrouwelijke huisarts luistert goedVrouwelijke huisartsen kunnen zich goed inleven in de patiënt, mannelijke zijn soms autoritair. Dat vinden ruim zevenduizend mannen en vrouwen die voor Patiëntenfederatie Nederland en het blad Libelle een vragenlijst invulden over huisartsen.
Uit het onderzoek blijkt dat de invullers denken dat er geen opvallende verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen als het gaat om kennis, doorverwijzen en daadkracht.

Maar er is wel verschil denken de invullers als het gaat om zaken als luisteren naar de patiënt, inleven in zijn of haar situatie en een persoonlijke benadering. Dat doen vrouwen beter, denkt ongeveer een kwart van de ondervraagden. Van mannelijke huisartsen wordt gedacht dat ze autoritair zijn en snel medicijnen voorschrijven.

De Patiëntenfederatie en Libelle zetten het onderzoek uit onder het zorgpanel en de lezers van de Libelle. Uit de antwoorden blijkt dat 86 procent van de invullers nooit een voorkeur heeft uitgesproken voor een mannelijke of vrouwelijke arts. Maar als ze een voorkeur hebben gaat die in 22 % van de gevallen uit naar een vrouw en bij 9 % naar een man. 

Opvallend is dat 38 procent van de deelnemers aan het onderzoek niet weet dat ze vrij zijn om zelf een vrouwelijke of mannelijke huisarts te kiezen. 12 procent van de deelnemers geeft aan te willen wisselen van huisarts. Van hen zegt ruim een derde dat ze wel willen wisselen, maar dat het niet kan.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland – maart 2018

===========◄►==========

Vrouwen met reuma doen er langer over om zwanger te worden

Vrouwen die reumatoïde artritis (RA) hebben, doen er gemiddeld twee keer zo lang over om zwanger te worden in vergelijking met gezonde vrouwen. Dat concluderen onderzoekers van het Erasmus MC, na een langdurige studie onder 300 jonge vrouwen.
 
Afbeeldingsresultaat voor Vrouwen met reuma doen er langer overDe onderzochte patiënten met reumatoïde artritis (RA) deden er gemiddeld zes maanden over om zwanger te worden. Bij 40 procent van de vrouwen duurde dit langer dan een jaar. Bij gezonde vrouwen ligt deze tijdsduur op gemiddeld drie maanden. Ook bleek het veelvuldig gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers en prednison in doses van meer dan 7,5 milligram per dag invloed te hebben. Artsen kunnen een belangrijke rol spelen door andere en veiligere medicatie voor te schrijven aan vrouwen met RA die zwanger willen worden.
Het onderzoek concentreerde zich op de invloed van de ziekte op de vruchtbaarheid en de rol die medicatie zou kunnen spelen in het zwanger worden. Uit eerder onderzoek bleek al dat mensen met RA ongeveer anderhalf jaar eerder in de overgang komen.

Bron: GezondNU – maart 2018

===========◄►==========

Weet-je…

Waarde door weten
Er zijn veel meningen, maar er is weinig weten. Daarom heeft weten een blijvende en unieke waarde. Onze kennis zorgt ervoor dat we betere, gefundeerde beslissingen kunnen nemen.
Kennis is de bron van vooruitgang en succes.

   Weet je dat…

Bloedplaatjes een belangrijke rol spelen bij de bloedstolling?
Immuun trombocytopenie (ITP) is een auto-immuunziekte waarbij je te weinig bloedplaatjes in je lichaam hebt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot vaak en snel blauwe plekken, bloedend tandvlees of neusbloedingen.

Weet je dat…

De sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is?
Dat de tong een spier is weten de meeste wel. Maar de tong is in vergelijking met andere spieren de sterkste spier van het menselijke lichaam. Met de tong kun je ook dingen vacuüm zuigen bijvoorbeeld.

Weet je dat…

Je in de morgen langer bent dan in de avond?
De lengte werd gemeten met een meetlint. ‘s-Morgens waren de proefpersonen langer dan ‘s-avonds. Dit komt door het inzakken van de wervelkolom. Jongens krompen meer dan meisjes. Dit werd verklaard door het verschil in lichaamsbouw tussen jongens en meisjes.

Weet je dat…

Mensen met rood haar minder pijn voelen?
Wetenschappers van het Aalborg University in Denemarken hebben ontdekt dat mensen met rood haar een verschillende tolerantie hebben voor pijn. Het grootste verschil zit in de stekende pijnen in de huid. Mensen met rood haar zijn wel gevoeliger voor kou, ze hebben meer kans op kiespijn en ze zijn gevoeliger voor zonnebrand.

Weet je dat…

We nuchter moeten zijn voor een anesthesie?
Anesthesie brengt risico mee op inademing van de maaginhoud. In de loop van een van de etappes van de anesthesie (inleiding, in stand houden van de anesthesie of het ontwaken) kan het gebeuren dat de patiënt oprispingen krijgt of zelfs moet braken. Dan bestaat er een ernstig risico dat de inhoud van de maag in de longen terechtkomt, waardoor de bronchiën verstopt kunnen raken en het slijmvlies aangetast wordt. Om dat de voorkomen krijgen patiënten verbod om te eten voor een chirurgische operatie waarbij een narcose noodzakelijk is.

===========◄►==========

Reumatologische zorg Sint Maartens­kliniek ook in Geldrop

Afbeeldingsresultaat voor st maartenskliniekAfbeeldingsresultaat voor st anna ziekenhuisDe Sint Maartenskliniek biedt sinds 2018 ook reumatologische zorg aan in Geldrop. Wij leveren die zorg in het St. Anna Ziekenhuis. Onlangs tekende men
een overeenkomst hiervoor.
Om de inwoners van de regio Geldrop ook in de toekomst de beste reumatologische zorg te kunnen blijven bieden, benaderde de St. Anna Zorggroep de Sint Maartenskliniek. Wij beschikken namelijk over ruime expertise, ervaring en capaciteit op het gebied van reumatologie. De uitbreiding met de polikliniek in Geldrop past binnen onze strategie om hoogwaardige reumatologische zorg dichtbij de patiënt aan te bieden. Dankzij de korte toegangstijden hebben reumapatiënten bovendien snel een afspraak.

Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep, is verheugd dat mensen - dankzij deze samenwerking - voor reumatologische zorg in het St. Anna Ziekenhuis terechtkunnen. “Reumatologische zorg is persoonlijke zorg waarbij beweging centraal staat en het ziekenhuis en de patiënt een lange relatie met elkaar aangaan. Zorg die dus prima past binnen het St. Anna Ziekenhuis.”

===========◄►==========

Als u In Vogelvlucht gelezen hebt, gooi deze dan niet weg. Neem het blad mee naar de spreekkamer van uw huisarts, tandarts, therapeut, verzorgingshuis, sportvereniging of een andere instelling. De mensen kunnen dan tijdens het wachten kennis maken met onze vereniging.

Naar het begin van de pagina