Contactblad "In Vogelvlucht" - 4e kwartaal 2018
verschijnt ieder kwartaal met een oplage van 650 stuks.

 Download deze In Vogelvlucht als e-book
 

Inhoudsopgave
Proloog – een woord van de voorzitter
Bestuursmededelingen
RPV Activiteitenprogramma 2019
Agenda Activiteiten
Kunstexpositie “Kunstenaren 2018” succesvol
In Beeld; therapeutische behandelingen – deel 12
Jeroen Bosch
De RPV stopt met haar verjaardagskaarten
RegioNieuws
Risico’s van diclofenac groter dan van andere ASAID’s
Infectie
Is een lage bloeddruk gevaarlijk
Chronisch zieke is vaak ook eenzaam
Onderzoek langdurige oefentherapie bij mensen met RA en Axiale SpA
Toegangkelijkheid fysio- en oefentherapie sinds 2012 onder druk
Vijf tekenen dat je een tekort hebt aan vitamine B12
WereldReumaDag 2018
Doorbraak verwacht in behandeling reumatoïde artritis
Letters maken papier mooier
Vermoeidheid meest belastende bijwerking IBD-patiënten

Eerdere uitgaven:
In Vogelvlucht 3e kwartaal 2018
In Vogelvlucht 2e kwartaal 2018
In Vogelvlucht 1e kwartaal 2018

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen en advertenties. Advertenties in "In Vogelvlucht" houden geen aanbeveling van de betreffende artikelen in door de Reumapatiëntenvereniging 's-Hertogenbosch e.o. Zelfmedicatie kan risico inhouden. Raadpleeg daarom eerst uw arts.


   P r o l o o g                                                

Een persoonlijk woord van de voorzitter Gerrit van der Zalm

 


Kerst vroeger en nu
. Wat is er allemaal veranderd?

Afbeeldingsresultaat voor Kerst vroeger en nuOp kerstavond met het hele gezin om middernacht naar de nachtmis en daarna thuis nog iets lekker warms eten. De dag erna nog een keertje naar de kerk, naar een kinderdienst bijvoorbeeld. De geboorte van Jezus werd gevierd in intieme familiekring. Samen liedjes zingen en op bezoek bij opa en oma.
Cadeautjes met Kerst? Dat was meestal toch meer iets voor de Sint?
Wat is er voor opa’s en oma’s veranderd?

Even terug in de geschiedenis
Gerelateerde afbeeldingHet kerstfeest kent verschillende oorsprongen. Bijvoorbeeld bij de Kelten en de Germanen die rond 25 december de winterwende vierden met veel licht zoals lampen, kaarsen en vuur. Het was een feest als dank voor wat geweest was en hoop voor wat nog komen moest. Tot 6 januari werd er flink gegeten en gedronken. De Romeinen vierden het “lichtfeest”. Hiermee werd de god Mithras herdacht die op 25 december geboren was. Deze god bracht volgens hen het licht. De kerk greep deze populaire feesten aan om er een christelijk feest van te maken, het kerstfeest.     “Het was vooral een feest van intimiteit met het gezin en de herdenking van de geboorte van Jezus”

Hoe vierden we kerstfeest in Nederland vroeger?

Niet meer weg te denken en een echte sfeermaker is de kerstboom. Ook vroeger al. Maar werd de boom toen ook al minstens 2 weken voor Kerst opgezet? Nee, dat niet. In de tijd van opa’s en oma’s was dat meestal pas vlak voor Kerst. En heel lang geleden waren het alleen protestanten die een spar, oftewel een kerstboom, opzetten. Soms zelfs met echte kaarsjes! De katholieken begonnen ooit met alleen een kerststalletje. Het was vooral een feest van intimiteit met het gezin en de herdenking van de geboorte van Jezus. De kinderen mochten kerstavond langer opblijven en in hun mooiste kleding mee naar de nachtmis om 12 uur ‘s nachts.
Thuis werd voor het slapen gaan nog wat soep, worst of een pasteitje gegeten. De jongste kinderen begonnen daarom vaak al doodmoe aan de eerste kerstdag! De dagen erna ging het gezin op de koffie bij opa en oma.

Maar waarom vieren we eigenlijk Kerst?
Elk jaar wordt er eind december wereldwijd Kerst gevierd. Of het nu midden in de sneeuw is zoals in Scandinavië of in zwemkleding op het strand in Zuid-Afrika en Australië: Overal is het Kerst. Maar wat vieren we nu eigenlijk met Kerst?

Wat is Kerst?
Met Kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. Volgens de Bijbel werd Hij ruim 2000 jaar geleden geboren in een stal in Bethlehem. In Jezus kwam God zelf in de vorm van een mens naar de aarde. Hij wilde niet langer een 'verre God' zijn, maar een persoonlijke Vader die dichtbij de mensen was.

Waarom is Kerst belangrijk voor christenen?
Voor christenen is het kerstfeest samen met Pasen het belangrijkste feest van het jaar. Jezus kwam namelijk als Verlosser naar de aarde: Hij wilde het weer goedmaken tussen God en de mensen. Met Pasen vieren we dat Hij de duisternis -en zelfs de dood- heeft overwonnen.

Waar staat iets over Kerst geschreven in de Bijbel?
Afbeeldingsresultaat voor de bijbelDe geboorte van Jezus staat beschreven in het Nieuwe Testament: Zowel de evangeliën van Lucas (zeer uitgebreid) en Mattheus vertellen over deze wonderbaarlijke gebeurtenis. Overigens kondigde de profeet Jesaja al honderden jaren voor de geboorte van Jezus, Zijn komst aan.

Waar komt het woord ‘Kerst’ vandaan?
Het woord Kerst is een verbastering van Christus. 'Kerstenen' betekent letterlijk: christelijk maken.
Wanneer wordt Kerst gevierd?
Kerst wordt ieder jaar gevierd op 25 december. Maar het is helemaal niet zeker dat dit de echte geboortedatum van Jezus was. Deze datum is pas in de vierde eeuw na Christus geprikt om een tegenwicht te bieden aan het heidense midwinterfeest: Daarvoor vond de vroegere kerk het paasfeest veel belangrijker. Het is opmerkelijk dat het Jodendom in deze periode ook het lichtfeest viert: Chanoeka. Hierbij wordt de verovering van de Tweede Tempel in Jeruzalem herdacht.

Waarom is er een Tweede Kerstdag?
Het is in Nederland keurig in de wet vastgelegd: Pasen, Pinksteren en Kerst duren twee dagen. Dat was ooit wel anders: toen Kerst werd ingesteld, was het nog twaalf dagen feest, met op iedere dag de herdenking van een heilige en Driekoningen als slotfeest op 6 januari. Maar in de loop der eeuwen versoberde het feest, tot er in 813 op een concilie werd besloten tot het vieren van vier kerstdagen. Vierde en derde kerstdag verdwenen al snel, maar ondanks herhaalde pogingen om ook Tweede Kerstdag af te schaffen (in de achttiende eeuw vanuit protestantse versoberingsmotieven, tegenwoordig omdat we moslims ook een feestdag gunnen) bleef deze dag bestaan. Een extra reden tot kerkgang én een vrije dag voor de arbeiders vinden zowel kerkse als wereldse overheden een goed idee. Vroeger duurde het kerstfeest 12 dagen.

Kerstsymbolen
Kerst is in onze tijd herkenbaar aan hele vertrouwde symbolen, zoals de kerstboom en de kerststal. Daarvan verwijzen er een aantal naar het oorspronkelijke verhaal: de kerstster en de kerststal.

Afbeeldingsresultaat voor kerststal vroegerIn het Bijbelboek van Mattheüs staat dat drie wijzen of koningen een ster gezien hadden die volgens hen de geboorte van de koning van de Joden aankondigde. De ster staat dan ook symbool voor de geboorte van Koning Jezus.
De kerststal komt ook voor in het Bijbelse kerstverhaal.
Lucas vertelt dat Jezus na zijn geboorte in een kribbe werd gelegd, omdat er geen plaats was in de herberg.
En een kribbe vind je normaal gesproken in een stal.
Een kerstboom heeft helemaal niets te maken met het christelijke kerstfeest. Maar gezellig is het natuurlijk wel, zo’n mooie versierde boom in je huis.

En hoe is het nu?
Kerst begint al veel eerder. Al snel nadat Sinterklaas weer vertrokken is, wordt de kerstboom opgetuigd. De kerststal is niet altijd een onderdeel van de traditie meer bij jongere gezinnen, maar bij grootouders is het knusse stalletje nog wel aanwezig. De nachtmis heeft plaatsgemaakt voor de kinderdienst eerder op de avond of in de ochtend.
Het hapje na de nachtmis is verworden tot een kerstdiner.
Uit ons onderzoek onder grootouders uit november 2017 bleek dat Kerst voor opa’s en oma’s vooral om gezelligheid draait. Het is zeker ook een feest geworden waar vooral opa’s en oma’s cadeaus aan de kleinkinderen geven.

Maar het allerbelangrijkste, zo bleek uit het onderzoek, is met de familie bij elkaar zijn en aandacht voor elkaar hebben. Daar is dus niets aan veranderd.
 
Dat is in ieder geval een opbeurende gedachte, waar ik me graag bij aansluit.  Beste leden, ik wil iedereen een heel fijn en liefdevol kerstfeest toewensen. Met of zonder kerstboom, kerststal of nachtmis. Maar wel graag met een positieve kerstgedachte…… een beetje aandacht en respect voor elkaar! 
Maak er gezellige dagen van en voor het nieuwe jaar alvast heel veel goeds gewenst.

Gerrit van der Zalm, voorzitter


===========◄►==========


      B e s t u u r s m e d e d e l i n g e n

 

Mededelingen die vanuit de bestuurs-vergaderingen met u gecommuniceerd worden.


 • Therapeuten oefenlocatie Tilburg

Bij onze oefenlocatie in Tilburg in ‘de Drieburcht’, is enige wijziging gekomen wat betreft de therapeuten bezetting.

Nienke Schoenmakers is na enige tijd afwezig te zijn geweest weer gestart met haar werkzaamheden voor onze vereniging. Wij wensen Nienke alle goeds toe en hopen dat ze de draad weer goed op kan pakken.

Van therapeute Kirsten Bekema hebben wij op haar verzoek afscheid genomen. Kirsten gaat verhuizen naar Roosendaal, dus buiten ons werkgebied. Wij wensen Kirsten heel veel goeds toe en willen haar hartelijk danken voor al die jaren dat zij zich voor onze vereniging ingezet heeft.

Recent hebben wij kennis gemaakt met de nieuwe therapeute Sandra Pijnenburg. Wij heten haar van harte welkom bij onze vereniging.
Sandra zal voorlopig als invalster op de lijst staan voor Tilburg, maar we zijn blij dat zij zich beschikbaar stelt als oefentherapeut (Cesar) om de groepen daar te begeleiden. Veel succes Sandra!

 • Facturen eigen bijdrage oefengroepen

Iedere keer krijgen wij weer opmerkingen van leden die geen vergoeding meer kregen van hun zorgverzekeraar voor de kosten van de eigen bijdrage aan de groepsoefentherapie. Het betreft dan opmerkingen over de tekst die vermeld staat op de jaarlijkse nota.
Helaas zijn deze opmerkingen van de zorgverzekeraars nogal willekeurig en onduidelijk. Gesprekken in het verleden tussen onze RPV en de zorgverzekeraar hebben niets opgeleverd en het blijkt in de praktijk dat bijna geen enkele zorgverzekeraar nog vergoedingen uitkeert voor groepoefentherapie.

Toch hebben wij alle teksten van de diverse nota’s voor de eigen bijdrage voor groepsoefentherapie nog eens onder de loep genomen en hier en daar wat kleine aanpassingen doorgevoerd. Of dit iets uit zal maken voor de vergoeding van genoemde kosten, zal in de praktijk moeten blijken. We hebben onze twijfels, maar je weet maar nooit!

Wel willen wij iedereen er opnieuw op wijzen, dat nota’s niet meer aangepast worden en het dus ook geen zin heeft hierover met bestuursleden te gaan bellen.

Wellicht zal onze vereniging andermaal proberen in gesprek te komen met de zorgverzekeraar VGZ/CZ, om te kijken of er toch niet iets geregeld kan  worden. Wij houden u daarover t.z.t. op de hoogte.

Nog even e.e.a. op een rijtje:

 • In december (samen met dit blad) ontvangt u de definitieve nota van ons over deelname oefentherapie van het afgelopen jaar.

Deze is gedateerd op december en wij adviseren deze tóch in te dienen bij uw zorgverzekeraar, je weet maar nooit wat het oplevert!

 • De inning van de eigen bijdragen zal niet wijzigen. Deze zullen zoals gebruikelijk in de maanden januari (lidmaatschap), februari (1e bijdrage) en september (2e bijdrage) via de automatische incasso van uw rekening afgeschreven worden.

De tarieven staan hieronder vermeld.

 • Tarieven oefengroepen 2019  blijven ongewijzigd

Voor 2019 worden de tarieven voor de eigen bijdragen aan de oefengroepen wederom niet verhoogd!

Wij willen u er wel op attent maken dat de mogelijkheid bestaat dat we voor het jaar 2020 de tarieven wel moeten aanpassen. Zoals u weet heeft de regering besloten om met ingang van 1 januari 2019 het BTW-tarief van 6% te verhogen naar 9%. Daarnaast zijn er nog een aantal wijzigingen ten aanzien van de BTW.   Welke consequenties dit precies voor onze vereniging heeft, is nu nog niet helemaal duidelijk.
Bij de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2019 hopen wij hier meer over te kunnen vertellen en zullen wij eventueel met een voorstel komen tot aanpassing van de tarieven 2020.

‘Waarom zulke grote verschillen’, zult u zeggen.
Dat heeft te maken met het verschil in de huurprijs van de diverse  accommodaties die we gebruiken voor de oefengroepen in relatie tot het aantal deelnemers.

Het hoge ‘kostprijs’ tarief voor de Droge Oefengroep is komen te vervallen. Via een aparte brief bent u hierover reeds geïnformeerd.

De tarieven per halfjaar zijn:

Bechterew oefengroep                             €  102,50
Hydrotherapiegroep  Vlijmen                     €    58,35
Hydrotherapiegroep  Tilburg                      €    66,65
Hydrotherapiegroep Zaltbommel                   €  103,70
Droge oefengroep €    57,05

===========◄►==========

RPV Activiteitenprogramma 2019
Het nieuwe activiteitenprogramma 2019 is weer
samengesteld. Wij hopen dat het in de smaak zal vallen,
maar suggesties zijn altijd welkom.


 20 februari

Excursie  LIVIT - Den Bosch
 20 maart Algemene Ledenvergadering RPV &  Bingo middag
 24 april Voorlichting: ‘Vragen over Pijnstillers’
 22 mei Jaarlijkse Dagreis
 12 juni Voorlichting: ‘Wat je met MRI allemaal ziet’
      juli       augustus  Zomervakantie
  25 september Voorlichting: ‘Spierreuma (PMR)’
 …. oktober Festival  ‘Gezond Den Bosch’ 2018 
 20 november Voorlichting: ‘Gewrichtsklachten met…… huid-darm-oogklachten’
 19 december Kerstviering bij ………. 

 Het programma nog onder voorbehoud!

 • De bijeenkomsten worden gehouden in Cultureel Centrum Perron-3 te Rosmalen
 • Alle voorlichtingsbijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor eigen leden en andere belangstellenden

===========◄►==========

    A g e n d a   A c t i v i t e i t e n

Onze activiteiten vinden plaats in:

Sociaal Cultureel Centrum PERRON-3
Hoff van Hollantlaan1
Rosmalen

(tenzij anders vermeld)

     

13 december  ---  Kerstviering bij ‘van der Valk - Vught
Wordt dit keer gehouden bij  ‘VAN DER VALK HOTEL’ in Vught,
van 15.30 uur tot ca. 19.30 uur.

19 december  ---  Voorlichting: ‘Bindweefselaandoeningen bij Reuma’

24 december t/m 6 januari  ---  Kerstvakantie
Vakantie voor alle oefenlocaties  

20 februari  ---  Excursie Livit - Den Bosch

02 maart  t/m  10 maart  ---  Carnavalsvakantie 
Vakantie voor alle oefenlocaties  ( Tilburg t/m 8maart )

20 maart  ---  Algemene Ledenvergadering RPV met aansluitend een  BINGO middag

22 april  t/m  05 mei   ---   Mei (voorjaars) vakantie
Vakantie voor alle oefenlocaties

24 april  -- Voorlichtings-bijeenkomst: ‘Vragen over Pijnstillers’

===========◄►==========

===========◄►==========

 

In onze vaste rubriek ‘In Beeld’ een invulling die in het teken staat van
therapeutische behandelingen.


In deze rubriek gaan we het hebben over diverse vormen van therapeutische behandelingen, die in hoofdzaak gericht zijn op klachten aan het bewegingsapparaat. Dat kan fysiotherapie zijn, manuele therapie, handtherapie, bindweefselmassage, McKenzie therapie, etc. etc. Er zijn heel wat soorten van deze therapieën en we zullen proberen een tipje van de sluier op te lichten.
De elfde aflevering in deze serie gaat eigenlijk over een ‘hulpvorm’ van therapie, gericht op gewrichtsondersteuning. Geen onbekend verschijnsel bij mensen met reuma.

Chiropractie

De chiropractor; een volwaardige zorgverlener in de eerstelijnszorg

Chiropractie omvat de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat, voornamelijk functionele stoornissen die betrekking hebben op de wervelkolom.

Chiropractie dient ter aanvulling op de reguliere geneeskunde, niet als vervanging hiervan!

De chiropractor is een professional die in verschillende (Europese) landen, waaronder België, Engeland, Zwitserland en de Scandinavische landen, een wettelijk erkend beroep uitoefent. De chiropractor heeft daar de status van zorgverlener in de eerstelijnszorg en heeft een onafhankelijke behandelingsbevoegdheid, vergelijkbaar met een arts of tandarts.

In Nederland is chiropractie echter nog steeds een vrij beroep, dat valt onder de noemer ‘alternatieve’ of ‘complementaire geneeskunde’. Desondanks werken NCA chiropractoren sinds de oprichting van Stichting Chiropractie Nederland (SCN) volgens kwaliteitseisen die overeenstemmen met de wet BIG. Een NCA chiropractor is een volwaardige zorgverlener in de eerstelijnszorg. Chiropractie is door deze nauwkeurige omschrijving en vastlegging van de kwaliteitseisen transparanter geworden voor patiënten en zorgverleners. De kwaliteit van bij de SCN geregistreerde chiropractoren wordt door de Stichting Chiropractie Nederland periodiek gecontroleerd.

Bij chiropractie worden gewrichten of de wervelkolom gemasseerd met als doel andere spier- en gewrichtsklachten te genezen. Chiropractie is legaal, maar omstreden. Volgens critici kan chiropractie leiden tot ernstig letsel. Bij nekklachten kan ook een fysiotherapeut helpen.

Chiropractie Volgens de chiropractie (ook wel geschreven als chiropraxie of chiropraxis) worden alle processen in het lichaam bestuurd door het zenuwstelsel. In het bijzonder zijn volgens de chiropractie spier- en gewrichtspijnen te herleiden op problemen in het zenuwstelsel, en te behandelen door op de juiste wijze gewrichten of de wervelkolom te manipuleren. Aangezien chiropractie omstreden is, is slechts in sommige Europese landen chiropractor een wettelijk erkend beroep, met bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van bijvoorbeeld een tandarts. De Nederlandse overheid rekent chiropractie echter tot de ‘alternatieve of complementaire geneeskunde’: u bent vrij om uw heil te zoeken in chiropractie, zolang u dit maar niet ziet als vervanging van de traditionele geneeskunde. Reden voor deze terughoudendheid is, dat de werking van chiropractie nooit wetenschappelijk bewezen is. Bovendien zijn er aanwijzingen dat chiropractie gevaarlijk kan zijn.

Zelfregulering door beoefenaren van chiropractie
In Nederland mag iedereen die chiropractie uitoefent zich chiropractor noemen. Het is geen beschermd beroep. Om patiënten zekerheid te geven over de kwaliteit van een chiropractor is de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) opgericht. De SCN controleert dat de bij deze stichting ingeschreven beoefenaren van chiropractie voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen die zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de Kwaliteitscommissie van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA).

Volgens de NCA is het risico dat door critici aan chiropractie wordt toegeschreven – dat bij de behandeling van nekklachten een belangrijke ader naar de hersenen kan scheuren – zeer klein en al helemaal niet groter dan bij behandeling door een reguliere arts. Voorwaarde is daarbij wel dat de chiropractor een universitaire studie heeft afgerond, zoals is vereist om bij de SCN te kunnen worden ingeschreven. Conclusie: als u kiest voor chiropractie let er dan op dat degene die de behandeling uitvoert officieel staat ingeschreven bij de SCN. Als u chiropractie overweegt, kunt u de behandelaar hier gewoon zelf naar vragen. Een goede chiropractor stelt dat zelfs op prijs. Bezoek voor meer informatie ook de homepage van Fysiotherapie Informatie.

Toepassingsgebieden van chiropractie
Gerelateerde afbeeldingChiropractie helpt volgens de voorstanders onder meer in de volgende situaties om uw  lichamelijke of mentale toestand te verbeteren:

 • U heeft te maken met fysieke of emotionele stress.
 • U voelt pijn als u met normale dagelijkse dingen bezig bent.
 • U heeft een lage weerstand.
 • U gebruikt wel eens pijnstillers of andere medicijnen die de klachten alleen maar onderdrukken en niet verhelpen.
 • U heeft allerlei ‘ouderdomskwaaltjes’.
 • U wilt klachten voorkomen. Veel chiropractoren bevelen zelfs aan om u regelmatig preventief te laten behandelen, om ongunstige processen in uw lichaam een halt toe te roepen voordat ze klachten veroorzaken.

 Chiropractie of fysiotherapie?
De kwaaltjes waar chiropractie volgens de voorstanders tegen helpt, kunt u heel goed op andere manieren bestrijden of voorkomen. Het scheelt al heel veel als u goed let op uw voeding en per dag voldoende beweegt. Een fysiotherapeut kan u helpen een beweegprogramma op te stellen dat precies bij uw situatie past, waardoor u het blijft volhouden en u chiropractie kunt vermijden.
Omdat chiropractie met name gericht is op het bewegingsapparaat hangt het van uw eigen situatie af of u meer baat heeft bij een fysiotherapeut of juist bij chiropractie.
Vooral bij nekklachten echter moet u goed bij uzelf nagaan of u het risico wilt nemen dat u die ene op de zoveel patiënten bent bij wie tijdens de behandeling door de chiropractor die belangrijke ader naar de hersenen scheurt. Als u twijfelt tussen chiropractie en fysiotherapie, dan kunt u natuurlijk altijd uw behandelend arts vragen stellen en pijnklachten met een fysiotherapeut bespreken voordat u de knoop doorhakt.

Nekklachten vormen tegenwoordig een veel voorkomend probleem.
We willen hier dan ook wat dieper op in gaan.

Nekklachten
Vandaag de dag bent u echt niet de enige die steeds vaker last heeft van nekklachten. Er bestaan duizenden ziektes en aandoeningen die nekklachten tot gevolg kunnen hebben. Oefeningen kunnen helpen, maar u komt niet zomaar van uw nekklachten af.

Nekklachten in opmars
Gerelateerde afbeeldingZolang de mens bestaat, heeft hij last van nekklachten. Die nekklachten kunnen heel gevarieerd zijn. De een krijgt last van een gezwollen nek, wat kan duiden op een ontsteking, bijvoorbeeld in de lymfeklieren; de ander krijgt juist weer last van een stijve nek. Het vervelende aan al die nekklachten is dat het vrij lastig kan zijn om de precieze oorzaak vast te stellen. Er bestaan immers duizenden ziektes en aandoeningen die nekklachten tot gevolg kunnen hebben. Wel staat vast dat het aantal mensen met nekklachten stijgt. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de maatschappij van tegenwoordig. Mensen werken veel meer met computers dan vroeger en dat heeft de gezondheid van de mens helaas niet ongemoeid gelaten.

Oorzaken van nekklachten
Een van de grootste boosdoeners van nekklachten is vandaag de dag verrassend genoeg de technologie. Onze smartphones en computers zijn namelijk niet bepaald bevorderlijk voor uw postuur. Werp maar eens goede blik op iemand die over straat loopt en zijn smartphone ondertussen gebruikt. Zijn schouders hangen naar achteren en zijn kin wijst naar de straat. De spieren en pezen in de nek worden daar ontzettend zwaar door belast. Uw hoofd is namelijk best zwaar; loopt u met een goed postuur, dan verdeelt u het gewicht van uw hoofd gelijkmatig over uw nek en schouders. Laat u uw hoofd echter hangen, dan moet de achterkant van uw nek er hard aan tillen, terwijl de voorkant van uw nek niets doet. Dit kan tot vervelende nekklachten leiden.

De computer kan ook nekklachten veroorzaken en wederom is een slecht postuur de boosdoener. Veel mensen zitten krom achter hun bureau, wat funest is voor de gezondheid van hun nek, schouders, rug en onderrug.
Er bestaan ook heel andere oorzaken van nekklachten die alleen een medisch specialist kan diagnosticeren. Ontstekingen, virussen, ziektes… het zijn er werkelijk te veel om op te noemen. Twijfel daarom ook niet om bij aanhoudende nekklachten naar een dokter te gaan.
Samenvattend kunnen oorzaken van een nekklachten de volgende zijn:

 • Verkeerde houding
 • Overbelasting
 • Tocht
 • Reuma
 • Fractuur
 • Hernia
 • Hersenvliesontsteking
 • Whiplash

Gerelateerde afbeelding

 Onschuldige nekklachten
Soms wordt u wakker en merkt u gelijk dat u raar heeft geslapen. Uw nek doet dan goed zeer en voelt stijf aan. Dat soort nekklachten maakt iedereen wel eens mee, maar ze vormen geen adequate reden om naar de huisarts te stappen. Hetzelfde geldt voor een stijve nek nadat u een hoorcollege heeft bijgewoond of een film heeft gezien. Dat zijn beide overigens uitstekende voorbeelden van de invloed van uw postuur op uw gezondheid. Uw postuur is dan namelijk behoorlijk onnatuurlijk en dat voelt u.
Heeft u daarentegen chronische nekpijn, dan zijn uw nekklachten zeker niet onschuldig. Raadpleeg in die gevallen altijd uw huisarts. De nekklachten kunnen duiden op een onderliggend probleem, zoals een ontsteking.

Nekklachten behandelen
Nekklachten behandelen is soms heel eenvoudig, maar vaak blijken de klachten hardnekkiger dan u zou willen. Het is daarom belangrijk om goede medische hulp te zoeken wanneer uw nekklachten u letterlijk en figuurlijk kopzorgen bezorgen. De medisch specialist bij uitstek is bij nekklachten de fysiotherapeut. Hij kan uw postuur beoordelen en nagaan of uw nekklachten voortvloeien uit overbelasting of een andere fysiek-mechanische oorzaak. De fysiotherapeut kan u daarnaast doorverwijzen naar een andere medisch specialist, zoals een masseur, om de pijn te verlichten en uw herstel te versnellen.

Bron: o.a. Fysiotherapie Platform

===========◄►==========

Deze vaste rubriek onder de naam  ‘Jeroen Bosch’ (de wereldberoemde schilder uit Den Bosch en waaraan het ziekenhuis zijn naam verbonden heeft)   geeft rechtstreekse informatie vanuit het ziekenhuis.


Nieuwe verpleegkundigen poli Reumatologie

Bij de poli reumatologie van het JBZ is wat veranderd.
Recent zijn 2 nieuwe verpleegkundigen aangesteld, die op termijn de artsen en de verpleegkundig specialist zullen ontlasten. Dit was nodig, omdat men toch wat meer tijd wil gaan inruimen voor de patiënten.
De nieuwe verpleegkundige Jenine stelt zich aan u voor.

Ik ben Jenine Nijhoff, 30 jaar oud en inmiddels 9 jaar werkzaam als verpleegkundige. De opleiding tot verpleegkundige heb ik in het Jeroen Bosch ziekenhuis gevolgd.
Daarna ben ik 9 jaar werkzaam geweest als wijkverpleegkundige in de thuiszorg.

Sinds 1 oktober 2018 ben ik werkzaam op de poli reumatologie in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Mijn interesse in de reumatologie is gewekt,  doordat ik in de familie veel mensen heb die hiermee te maken hebben. Dus ik zie van dichtbij hoeveel invloed reuma op je dagelijkse levensstijl kan hebben en hoe iedereen daar op zijn eigen manier mee omgaat.
In maart 2019 ga ik starten met de opleiding tot reumatologie verpleegkundige. Het lijkt me ontzettend leuk om mij te verdiepen in de reumatische aandoeningen. Ik zie het als een uitdaging om mensen daar goed in te begeleiden  en mogelijk te helpen naar een voor bij hun passende levensstijl.

De reumapatiëntenvereniging wil Jenine heel veel succes toewensen bij haar nieuwe werkzaamheden.

Sharonna Vink is de tweede nieuwe verpleegkundige. Zij zal zich in het volgende nummer aan u voorstellen.

Nieuwe hoofdingang JBZ in gebruik genomen

Maandag 22 oktober j.l. is de nieuwe hoofdingang van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in gebruik genomen. De vernieuwde ingang heeft onder andere een grotere draaideur gekregen, hierdoor is de doorstroom voor patiënten en bezoekers verbeterd. Ook is er naast de draaideur een nieuwe rolstoelvriendelijke ingang gemaakt.

 

 

 

Overkapping
Afbeeldingsresultaat voor JBZ apotheekNa het openen van de hoofdingang zijn de werkzaamheden nog niet klaar. De komende tijd bouwen we verder aan de overkapping tussen de hoofdingang en de parkeergarage. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind december klaar. In januari worden de hoofdingang en overkapping officieel geopend.

 

 

Op de plattegrond kunt u zien waar op het voorplein de komende periode werkzaamheden zijn en hoe u vanaf de parkeergarage de hoofdingang kunt bereiken. Let ook goed op de bewegwijzering, deze geven de looproutes op dit moment aan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding apotheek
Eind oktober wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden voor een uitbreiding van de Jeroen Bosch Apotheek. De apotheek krijgt meer balies. Ook de ingang van de apotheek wordt dan verplaatst. De verbouwingen worden in het 1e kwartaal van 2019 afgerond.


                                

 

===========◄►==========

De RPV stopt met haar verjaardagskaarten!

Gerelateerde afbeeldingZoals al onze leden jarenlang gemerkt hebben, lag er ieder jaar op zijn of haar verjaardag een mooie verjaardagskaart in de brievenbus.
Marian van der Waard had als vrijwilliger deze taak destijds van Hennie Lammers overgenomen. Een dankbare, maar tijdrovende bezigheid die Marian al die tijd met verve heeft uitgevoerd.

Maar nu is de tijd aangebroken om hiermee te stoppen.
Marian kan het om persoonlijke redenen niet meer voortzetten en bovendien hebben wij binnen ons bestuur besloten om hier dan nu ook definitief mee te stoppen.

Het vormt ieder jaar steeds weer een behoorlijke kostenpost en daarnaast is het misschien ook niet helemaal meer van deze tijd. Alhoewel wij ons terdege realiseren dat ouderen of alleenstaanden dit bijzonder op prijs stellen.

Uiteraard willen wij langs deze weg Marian heel hartelijk danken voor haar jarenlange inzet als ‘kaartenmaakster’.
Wij hebben haar bijdrage bijzonder op prijs gesteld en zij mag trots zijn op haar stipte administratie om al die verjaardagen bij te houden.

“Marian, geweldig wat je allemaal voor onze vereniging gedaan hebt en dan natuurlijk in het bijzonder voor onze leden. Wij mogen jou zeker ook namens die leden daarvoor hartelijk danken.
Wij wensen je het allerbeste toe in je verdere leven en uiteraard ook voor je echtgenoot”.

Een hartelijke groet van het bestuur van de RPV ’s-Hertogenbosch e.o.”

Note:
Hebt u hier een andere mening over of wellicht een ander idee, laat het ons gerust weten. We zullen het graag in overweging nemen.

===========◄►==========

                      

Nieuwsfeiten uit onze regio rondom Den Bosch en de Bommelerwaard


Bijna alle Brabantse ziekenhuizen binnenkort volledig rookvrij: 'We worden steeds strenger'

Bijna alle Brabantse ziekenhuizen worden binnenkort volledig rookvrij of hebben plannen om dat zo snel mogelijk te worden. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Rookruimtes binnen de ziekenhuizen verdwijnen en patiënten, bezoekers en medewerkers mogen ook op het buitenterrein nergens meer een sigaret opsteken.

Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch staat het besluit al vast. Op 1 januari 2019 is roken binnen in het ziekenhuis en buiten op het terrein verboden.
Ook het Catharina Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis en het St. Anna hebben de ambitie om zo snel mogelijk volledig rookvrij te worden. 

Andere ziekenhuizen willen ook graag de sigaret verbannen, maar hebben nog geen concrete plannen om over te gaan. Bij het Máxima Medisch Centrum (MMC) gaat als enige ziekenhuis niets veranderen. “Wij doen er alles aan om roken zo veel mogelijk te ontmoedigen maar we vinden dat we mensen geen verbod op kunnen leggen”, laat een woordvoerder van het MMC desgevraagd weten.

Gynaecoloog Jacques Dirken van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een jaar bezig geweest om het ziekenhuis volledig rookvrij te krijgen. “Er komt heel wat bij kijken. Je moet draagvlak creëren”, vertelt hij. Daarom werd onder meer een enquête verspreid onder al het personeel. De medewerkers die roken hebben volgens Dirken wel moeite met het nieuwe beleid. 

Handhaven
“We realiseren ons goed dat stoppen met roken heel lastig is”, gaat Dirken verder. “Want het is een verslaving. Maar we vinden het onze taak om mensen te stimuleren om te stoppen.” Daarom is het Jeroen Bosch ook van plan om het nieuwe rookbeleid te gaan handhaven. "We gaan starten in januari en voor die tijd komt er een grote campagne en vertellen we mensen waar we mee bezig zijn. De eerste paar maanden is het misschien lastig, maar op een gegeven moment worden we steeds strenger. Daarna hebben we de beveiliging."

Grijs gebied
Hoe streng het ziekenhuis dan precies gaat zijn, is nog niet duidelijk. “Wat doe je bijvoorbeeld met de terminale patiënt die nog een laatste sigaret wil roken?”, zegt Dirken. “Of met ouders die net een kind hebben verloren en even een sigaret willen opsteken? Dat vinden we nog steeds een lastige groep. Over dat grijze gebied is het laatste woord ook nog niet gezegd.” 

Rust
De rokende patiënten en bezoekers zelf kijken nog even de kat uit de boom. "Ik weet niet of het goed is voor de patiënten", zegt een oude man in een rolstoel bij de rokersplek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. "Patiënten komen naar beneden om een sigaret te roken. Dan kom je toch een beetje tot rust, en je slaapt lekkerder", zegt hij. "En anders moet je zorgen dat je niet meer in het ziekenhuis komt, want dan kun je ook niet meer hier roken."
Bron: Omroep Brabant – aug. 2018
          Frances Vermeeren / Saskia van Heijster
          redacteur / verslaggever

Kleine ziekenhuizen in Brabant kampen vaker met tekort aan specialisten

Als cardioloog in het Bossche Jeroen Bosch Ziekenhuis ervaart Marcel Daniëls dagelijkse het toenemende personeelstekort onder verpleegkundigen en de oplopende werkdruk ook bij medisch specialisten. Als voorzitter van de Federatie van Medisch Specialisten roept Daniëls op om als ziekenhuizen meer gespecialiseerd personeel uit te gaan wisselen. 

,Dat tekort zien we vooral bij verpleegkundigen. De verpleging heeft echt te kampen met een imagoprobleem. Ik zie dagelijks hoe ook de verpleegkundigen in het JBZ in Den Bosch kampen met een steeds hogere werkdruk door dat vacatures niet ingevuld kunnen worden. Ik ondersteun de stiptheidsacties die deze week begonnen zijn bij de Universitair Medisch Centra. Voor medisch specialisten ligt dat anders.

,,Die zijn er, met name in de regionale ziekenhuizen. Die krijgen regelmatig vacatures voor specialisten niet opgevuld. Voor jonge specialisten is het aantrekkelijker om in een groot ziekenhuis in de Randstad te gaan werken. Daar zijn alle specialismen en technische faciliteiten en zo kunnen ze zich in de volle breedte ontwikkelen.”

,,Door als ziekenhuizen meer samen te werken. We moeten het voor specialisten aantrekkelijker maken om op meerdere plekken te werken, bij voorbeeld in een groot en kleiner ziekenhuis. Er zijn al voorbeelden van cardiologen van het JBZ die ingesprongen zijn bij een kleiner ziekenhuis als Bernhoven in Uden. Met een grotere groep kun je ook gemakkelijker personeelskrapte door bij voorbeeld ziekteverzuim oplossen. Bovendien krijg je door uitwisseling van artsen, ook uitwisseling van kennis en kunde en gaat het gemiddelde kennisniveau op beide werkplekken omhoog.”
,,Er zullen heel vaak zaken, ook juridisch, geregeld moeten worden. Je mag als specialist niet zomaar in een ander ziekenhuis opereren. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen regels, afspraken en werkwijzen. Je moet als ziekenhuizen vooral regionaal gaan samenwerken in een netwerk. Want de ene dag werken in Den Bosch en de volgende dag in Stadskanaal dat schiet ook niet op. Die samenwerking en het opheffen van hindernissen kan nu misschien snel geregeld worden omdat niet alleen de ziekenhuizen of specialisten daarvoor pleiten maar in Den Haag zien ze dat het probleem nijpend is." 
Bron: Brab. Dagbl. – juli 2018
          Theo van de Zande

Samenwerkende behandelaars in regio gaan voor nieuwe aanpak schouderklachten

Schouderklachten staan in de top 3 van ziekteverzuim. Slechts tien procent van de mensen met schouderklachten is relatief snel van de klachten af. Vijftig procent van de mensen heeft na een half jaar nog klachten en veertig procent loopt kans op het ontwikkelen van chronische klachten. Bernhoven ontwikkelt samen met de huisartsen (Synchroon) en fysiotherapeuten in de eerste en tweede lijn een nieuwe route om patiënten sneller op de juiste manier verder te helpen.

Waarom is die nieuwe route bedacht?
In de praktijk blijkt dat negentig procent van de mensen met schouderklachten het meeste baat heeft bij een conservatieve behandeling. Dat wil zeggen behandeling en begeleiding door (gespecialiseerde) fysiotherapeuten. Toch komt vijftig procent van deze mensen in het ziekenhuis terecht en dat is dus in heel veel gevallen niet nodig.

De nieuwe route betekent dat de patiënt veel sneller via de eigen huisarts direct de juiste behandeling krijgt aangeboden. In heel veel gevallen zal dit dus een behandeling bij de fysiotherapeut zijn, al dan niet in samenspraak met de huisarts. Door snel op de juiste manier te schakelen wordt de kans dat iemand chronische klachten ontwikkelt vele malen kleiner.

Daarnaast hoeft de patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis. Dat is gunstig voor de zorgkosten. Een bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico en eerstelijnszorg is nu eenmaal goedkoper dan zorg in het ziekenhuis. Nog een tip: wie last heeft van de schouder kan beter niet te lang wachten met een bezoek aan de huisarts. Hoe eerder behandeld wordt, hoe beter dat is.

Bron: Bernhoven Zkh – sept. 2018

===========◄►==========

Risico’s van diclofenac groter dan van andere NSAID’s

Gebruik van diclofenac gaat vaker gepaard met ernstige cardiovasculaire incidenten en maagbloedingen dan gebruik van andere NSAID’s of paracetamol. Het verschil is nog groter dan tot nu toe werd gevonden. Dit concluderen Morten Schmidt e.a. op basis van grote cohortstudies. De resultaten staan in The BMJ.

Door gebruik te maken van nationale registers konden zij miljoenen gebruikers van verschillende non-opioïde pijnstillers vergelijken. De vergelijking vond plaats tussen nieuwe gebruikers (vooraf minstens een jaar geen NSAID’s gebruikt) die wat betreft sekse, leeftijd, periode, comorbiditeit en medicijngebruik het beste bij elkaar pasten. Exclusiecriteria waren onder meer hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis, nierinsufficiëntie en maagzweren. De primaire uitkomstmaat was het optreden van een cardiovasculair incident (zoals een hartinfarct) in de eerste maand na het starten met de medicijnen.

Gerelateerde afbeeldingDe diclofenacstarters hadden 1,5 maal zo vaak een ernstig cardiovasculair incident als de niet-gebruikers, 1,2 keer zo vaak als paracetamol- of ibuprofenslikkers en 1,3 maal vaker dan naproxengebruikers. De kans op een hoge gastro-intestinale bloeding was 4,5 keer groter dan bij geen pijnstillers, 2,5 maal hoger bij paracetamol en ibuprofen en net zo hoog als bij naproxen.

De verklaring zoeken de Denen in de korte halfwaardetijd van diclofenac, waardoor relatief hoge doseringen nodig zijn voor een afdoende lang effect. Verder is er bij diclofenacgebruik sprake van een periode waarin er alleen nog sprake is van COX-2-remming, zonder COX-1-remming. Bij ibuprofen en naproxen gebeurt dit niet. Selectieve COX-2-remming zou via verschillende mechanismes (hogere kans op trombose en aritmieën) de kans op cardiovasculaire incidenten verhogen.

De auteurs vergelijken hun uitkomsten met een eerdere meta-analyse waarbij diclofenac ook al slecht uit de bus komt. De Denen komen op nog slechtere resultaten uit. Al met al vinden zij dat er geen reden is om met diclofenac te starten in plaats van met andere NSAID’s. Als NSAID’s sowieso al nodig zijn.

 Bron: Medisch Contact – sept. 2018

===========◄►==========

Infectie
St. Maartenskliniek Nijmegen

Infectie Sinds enkele jaren weten we dat het aantal infecties per honderd geplaatste gewrichtsprotheses stijgt. De kans om een infectie te ontwikkelen, is dus groter dan vroeger. Dit heeft onder andere te maken met de toenemende leeftijd, overgewicht en andere aandoeningen bij patiënten met een kunstgewricht.


De Prosthetic Joint Infection (PJI) Unit

De behandeling van een infectie aan een kunstgewricht is zeer complex. Zo vormen de bacteriën een laagje op de prothese; antibiotica en afweercellen hebben hierdoor bijna geen kans. Omdat de Sint Maartenskliniek al tientallen jaren een tertiair verwijscentrum is voor problemen met kunstgewrichten, hebben we de Prosthetic Joint Infection (PJI) Unit opgericht. Wij behandelen met name patiënten met een infectieprobleem van het kunstgewricht dat elders is geplaatst. Voor poliklinische patiënten is er wekelijks een infectiespreekuur.

Het belangrijkste motto is teamwork
Binnen de PJI is er iedere week intensief overleg tussen verschillende specialisten: de infectioloog, arts-microbioloog, apotheker en de orthopeed. Ook de infectiepreventiedeskundige is aanwezig. Zo krijgt u steeds de zorg die het beste bij u past.

Gerelateerde behandelingen

 • Infectie schouderprothese
 • Infectie heupprothese
 • Infectie knieprothese
 • Punctie prothese
 • Antibiotica bij een infectie

Gerelateerde afbeeldingWe lichten er één infectie uit voor verdere uitleg.
U bent onder behandeling in de Sint Maartenskliniek te Nijmegen.
We hebben een (mogelijke) infectie aan uw knieprothese geconstateerd. In overleg met uw arts is besloten om uw knieprothese te vervangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een infectie?
Een infectie is de besmetting van het lichaam met een virus of bacterie. Hierdoor ontstaat een ontsteking. Hierbij kunt u last krijgen van de volgende symptomen:

 • Bij plaatselijke (lokale) infecties wordt de huid rood, kan deze zwellen op de plaats van de infectie en heeft u last van (druk)pijn en soms pusvorming.
 • Bij lichamelijke (systemische) infecties kunt u last krijgen van koorts, koude rillingen, zweten, een ziek gevoel en uitputting.

 

Aanvullend onderzoek
Afbeeldingsresultaat voor knieprotheseWanneer we denken dat u last heeft van een infectie aan uw prothese doen wij altijd aanvullend onderzoek naar een eventuele verwekker (bacterie) van de infectie. Dit aanvullende onderzoek kan bestaan uit bloedonderzoek, een punctie (er wordt vocht uit het gewricht gehaald en op kweek gezet) of biopten (via een kijkoperatie worden stukjes weefsel afgenomen rondom het gewricht en op kweek gezet). Als uit het aanvullend onderzoek blijkt dat er een infectie aanwezig is, dan krijgt u een behandeladvies. In overleg met uw arts is besloten dat we een operatie zullen uitvoeren en uw prothese te vervangen.

 

 

 

De operatie(s)
Wanneer het noodzakelijk is de prothese te vervangen doen wij dit door middel van een operatie. Soms verwijderen wij de prothese en plaatst de chirurg tijdens die operatie direct de nieuwe prothese. Dit noemen we een one stage revisie. In de meeste gevallen moeten we dit echter opdelen in twee operaties: een two stage revisie.

Two stage revisie
Bij de two stage revisie wordt u twee keer geopereerd. De chirurg verwijdert tijdens de eerste operatie uw huidige prothese. Daarna volgt een periode waarin u geen, of een tijdelijke prothese heeft. In die periode wordt u uitgebreid behandeld met antibiotica, om de infectie op te lossen. Deze periode duurt meestal twee maanden. Hierna bekijken wij of u in aanmerking komt voor implementatie van een nieuwe, definitieve prothese.

De operaties gaan dus als volgt:

 • Het verwijderen van de prothese
 • Reïmplantatie van de definitieve prothese

Uitzondering: one stage revisie
Wij maken een uitzondering op de bovengenoemde behandeling als er een bacterie wordt gekweekt die bijzonder goed met antibiotica te behandelen is. Als we zo’n goed te behandelen bacterie aantreffen in een gewricht met goede huidbedekking en goede doorbloeding, bij een overigens gezonde patiënt, kunnen wij kiezen voor slechts één operatie. Tijdens deze operatie wordt de prothese verwijderd, er worden weefselkweken afgenomen en wordt de nieuwe prothese direct geplaatst. We noemen dit een one stage revisie. In de praktijk is de kans groter dat u wordt behandeld met de two stage revisie.

Waar moet u zijn?
Afbeeldingsresultaat voor Sint MaartenskliniekDe Sint Maartenskliniek probeert haar zorg zo dicht mogelijk bij uw woonplaats te organiseren. Sommige behandelingen, zoals operaties, worden echter slechts op een paar locaties uitgevoerd. Het kan daarom zijn dat niet het gehele traject van uw behandeling op dezelfde locatie van de Sint Maartenskliniek plaatsvindt. De voorbereiding en nazorg kunnen bijvoorbeeld ergens anders zijn dan de operatie. In het bericht dat u van ons ontvangt, melden we altijd de locatie waar u verwacht wordt.

Bron: St.Maartenskliniek Nijmegen - aug. 2018

===========◄►==========

Is een lage bloeddruk gevaarlijk?

 • 5 prangende vragen

Gerelateerde afbeeldingAls je je plotseling misselijk of duizelig voelt, kan het betekenen dat je bloeddruk te laag is. Daar hebben we allemaal wel eens last van. Maar is een lage bloeddruk eigenlijk net zo gevaarlijk als een hoge bloeddruk? En wat kun je zelf doen om klachten te voorkomen? David Smeekes, arts bij de Hartstichting, geeft antwoord op vijf prangende vragen.

 

 • Wanneer spreek je van een lage bloeddruk?

David Smeekes, arts bij de Hartstichting: “De bloeddrukwaarden waarbij mensen klachten krijgen van een lage bloeddruk kunnen per persoon heel verschillend zijn. We spreken daarom van een te lage bloeddruk bij een bloeddruk is die zo laag is dat iemand klachten heeft. De hersenen hebben daar meestal als eerste last van. De eerste symptomen zijn dan ook duizeligheid, je licht in je hoofd voelen en soms ook flauwvallen. Maar ook vermoeidheid of misselijkheid kan betekenen dat je bloeddruk te laag is.”

 • Wie hebben vaker een lage bloeddruk: mannen of vrouwen?

“Vrouwen hebben over het algemeen een lagere bloeddruk dan mannen. Dat is normaal, net als dat je bloeddruk lager is als je slaapt. Bij zwangere vrouwen daalt de bloeddruk vaak nog iets meer. Ook ouderen hebben er vaker last, vooral bij het opstaan. Dat komt omdat het lichaam op latere leeftijd minder snel reageert op een snelle verandering van houding.”

 • Is een lage bloeddruk net zo schadelijk als een hoge bloeddruk?

Gerelateerde afbeelding “Een lage bloeddruk waar je geen last van hebt, kan geen kwaad. Een hoge bloeddruk vergroot inderdaad de kans op hart- en vaatziekten, voor een lage bloeddruk geldt dat niet. In de meeste gevallen is het onschuldig en gaan de klachten ook vanzelf over. Soms is een lage bloeddruk het gevolg van medicijngebruik, vochtverlies door diarree of braken, koorts of een verminderde pompkracht van het hart.”

 • Wanneer is een lage bloeddruk wel gevaarlijk?

“Door bijvoorbeeld hevig bloedverlies of een bloedvergiftiging kan de bloeddruk plotseling heel sterk dalen. We spreken dan van een ‘shock’. Als je lichaam in deze toestand verkeert, kan dit zeker levensgevaarlijk zijn. Je bloeddruk is dan namelijk te laag om je lichaam van voldoende zuurstof en bloed te voorzien.”

 • Wat kun je doen als je vaak last hebt van een lage bloeddruk?

“Als je licht in het hoofd wordt, kan het helpen om je been- bil- en/of buikspieren aan te spannen. Dit verhoogt de bloeddruk meteen. Hierdoor kunnen de klachten verdwijnen of tijdelijk worden uitgesteld. Als het voelt alsof je gaat flauwvallen, ga dan zitten en buig je hoofd voorover. Of ga liggen met je benen wat omhoog. Het bloed kan dan makkelijker naar de hersenen stromen. Let er ook op dat je genoeg drinkt als je veel vocht verliest, bijvoorbeeld als je sport of als het warm weer is. En ook als je last hebt van diarree of hebt overgegeven, moet je goed blijven drinken.”

Bron: GezondNu.nl – aug. 2018

===========◄►==========

 Chronisch zieke is vaak ook eenzaam

Afbeeldingsresultaat voor Chronisch zieke is vaak ook eenzaamEr moet meer aandacht komen voor eenzaamheid onder chronisch zieken. Mensen denken dat eenzaamheid iets is voor ouderen, maar het zijn vaak de wat jongere mensen met een chronische ziekte bij wie de eenzaamheid het hardst toeslaat.
Dat concludeert Patientenfederatie Nederland op basis van onderzoek onder bijna zevenduizend mensen uit het eigen panel.

Relatief jong, ziek en eenzaam
Uit de Monitor blijkt dat mensen met een chronische ziekte zich vaker eenzaam voelen dan mensen die niets mankeren. Daarbij komt eenzaamheid bij chronische ziekte het meeste voor onder mensen jonger dan 50 jaar. Van de mensen jonger dan 50 die geen ziekte hebben, zegt 15 procent zich zeer eenzaam te voelen. Maar dat getal ligt veel hoger (37 %) bij mensen met een chronische aandoening. Van de mensen met psychische klachten vindt zelfs meer dan de helft dat hij of zij eenzaam is.

Meer aandacht nodig
De Patiëntenfederatie vindt dat er meer aandacht moet komen voor eenzaamheid bij mensen met een chronische ziekte en dan vooral ook bij relatief jonge mensen. De federatie constateert dat er in de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wel aandacht is voor eenzaamheid onder 70-plussers, maar dat er meer nodig is. “Minister De Jonge roept gemeenten op om minstens een keer per jaar bij elke 70-plusser langs te gaan. Dat is prima, maar niet genoeg. Eenzaamheid is niet leeftijdgebonden. Het zou goed zijn als gemeenten de oproep van de minister ter harte nemen. Maar ik hoop dat gemeenten zich niet beperken tot ouderen en ook aandacht hebben voor – eenzame - chronisch zieken en mensen met een beperking”, zegt directeur Dianda Veldman.

De Patiëntenfederatie ondervroeg bijna zevenduizend mensen uit het eigen panel over gevoelens van eenzaamheid. Van hen zegt 20 procent zich heel erg eenzaam te voelen. Bijna 60 procent ervaart soms eenzaamheid. Landelijk gezien zegt 8 procent van de mensen dat ze erg eenzaam zijn en zegt 30 procent soms eenzaam te zijn.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland – sept. 2018

===========◄►==========

Onderzoek naar langdurige oefentherapie voor mensen met ernstige RA en Axiale SpA (Bechterew)

Minister Bruins (Medische Zorg) wijst onderzoek naar langdurige oefentherapie aan als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating tot de zorgverzekering. Het gaat om twee onderzoeken naar de effecten van langdurige oefentherapie bij mensen met ernstige vormen van reumatoïde artritis (RA) en Axiale Spondyloartritis (Axiale SpA). Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken wordt bepaald of langdurige oefentherapie voor deze specifieke groep patiënten in het basispakket komt.

ReumaNederland is blij met het besluit van de minister. Deze onderzoeken maken het mogelijk om het effect van langdurige oefentherapie te onderzoeken bij mensen met RA en Axiale SpA die ernstige gewrichtsschade of om andere redenen zeer ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren ondervinden. Het wetenschappelijke bewijs ontbreekt omdat deze groep in eerder onderzoek meestal van deelname werd uitgesloten. Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen bij ReumaNederland: “Na het onderzoek hopen we het noodzakelijke bewijs te hebben dat langdurige oefentherapie bij deze groep patiënten werkt en daarom opgenomen moet worden in het basispakket.”

Stap dichterbij
ReumaNederland is blij met dit resultaat, maar we zijn er nog niet. Er is nog veel werk te verrichten voordat de onderzoeken kunnen starten. Zo moeten de onderzoeken eerst verder worden uitgewerkt en worden afspraken met diverse partijen vastgelegd in een convenant. “We zijn een stapje verder in de toegankelijkheid tot oefentherapie, maar we hebben nog een lange strijd te voeren om ervoor te zorgen dat de toegang tot deze zorg daadwerkelijk is gerealiseerd”, aldus de Jong.

De onderzoeken duren 4 jaar. Op basis van de uitkomsten brengt het Zorginstituut Nederland vervolgens een advies uit om langdurige oefentherapie voor mensen met ernstige vormen van RA en Axiale SpA wel of niet in het basispakket op te nemen.

===========◄►==========

Toegankelijkheid fysio- en oefentherapie sinds 2012 onder druk

Afbeeldingsresultaat voor Toegankelijkheid fysio- en oefentherapieIn 2012 heeft het kabinet fysiotherapie voor zes vormen van reuma, waaronder reumatoïde artritis (RA) en ankyloserende spondylitis (ziekte van Bechterew), uit het basispakket gehaald. Dit heeft voor veel mensen ongewenste gevolgen gehad. Voor fysio- en oefentherapie moest een aanvullende verzekering worden afgesloten. Inmiddels is deze toegang tot zorg nog minder door het beperkte aantal behandelingen dat wordt verzekerd in de aanvullende pakketten.
ReumaNederland maakt zich sinds 2012 hard om fysio- en oefentherapie weer terug te krijgen in het basispakket. Een voorbeeld daarvan is het door ReumaNederland opgestelde Reumanifest dat door meer dan 25.000 patiënten, onderzoekers, zorgververleners, beroepsverenigingen en reumapatiëntenverenigingen werd ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer.

Brede steun voor de onderzoeken
ReumaNederland heeft samen met onderzoekers uit Leids Universitair Medisch Centrum, St. Maartenskliniek, Maastricht UMC+ en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) de twee onderzoeksvoorstellen bij het Zorginstituut ingediend. De onderzoeksvoorstellen worden gesteund door de Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en de Stichting Axiale SpA.

Het Zorginstituut heeft beide onderzoeksvoorstellen laten beoordelen door onafhankelijke referenten en de conclusie getrokken dat beide onderzoeksvoorstellen geschikte kandidaten zijn voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket.

Wat betekent dit voor mij als patiënt?
Heb jij RA of Axiale SpA met ernstige gewrichtsschade of ontstekingsactiviteit én ondervind jij daardoor grote beperkingen in jouw dagelijks functioneren? Mogelijk kom jij in aanmerking om straks mee te doen aan dit onderzoek. Zover is het nu nog niet. Het onderzoek moet nog verder worden opgezet. Zodra het van start gaat, laten we het uiteraard weten.

Bron: Reumafonds – okt. 2018

===========◄►==========

Vijf tekenen dat je een tekort hebt aan vitamine B12

Vijftien procent van de bevolking heeft een tekort aan vitamine B12. Deze vitamine zit vooral in dierlijke producten, zoals vlees, melk, eieren en vis. Wie een tekort heeft zal daar in het begin weinig van merken. Toch geeft je lichaam een aantal subtiele signalen af.

 • Je smaak
  De helft van de mensen met een ernstig tekort aan vitamine B12 verliest smaakpapillen en krijgt daardoor een veranderde smaak. Ook kan je tong glad en zwaar aan voelen.
 • Tintelingen
  Tintelingen in je handen en voeten, maar ook een brandend gevoel of zenuwpijn kunnen wijzen op een tekort aan B12.
 • Evenwicht
  Je evenwicht kan verstoord raken als je te weinig van de vitamine binnenkrijgt. Je kunt je duizelig voelen of snel struikelen.
 • Geheugen
  Omdat een B12-tekort neurologische gevolgen kan hebben, kun je last krijgen van verwardheid of vergeetachtigheid.
 • Stress
  Je moet snel huilen en voelt je vaak gestrest. Soms kun je zelfs depressief worden. Je denkt dan vaak aan een psychische oorzaak, maar het kan ook komen door een tekort aan B12.

 

Afbeeldingsresultaat voor tekort aan vitamine B12

Bron:  Désirée du Roy - oktober 2018

===========◄►==========

===========◄►==========

Doorbraak verwacht in behandeling reumatoïde artritis

Reumaonderzoeksgroepen LUMC krijgen erkenning Research Centre of Excellence

Drie onderzoeksgroepen van het LUMC zijn gezamenlijk op het spoor van het genezen van reumatoïde artritis (RA). Om dit mogelijk te maken stelt ReumaNederland de komende vijf jaar 1,5 miljoen euro beschikbaar voor deze drie onderzoeksgroepen die tevens door ReumaNederland worden erkend als Research Centre of Excellence.

Met de Research Centres of Excellence die voorop lopen in het onderzoek naar ontstekingsreuma wil ReumaNederland grote stappen zetten in doorbraken in de behandeling van mensen met ontstekingsreuma. De komende periode worden meer onderzoeksgroepen in Nederland benoemd tot Research Centres of Excellence voor ontstekingsreuma, artrose en jeugdreuma. Voor de Research Centres stelt ReumaNederland in totaal de komende vijf jaar 7,3 miljoen euro beschikbaar.

Doorbraken die het leven met ontstekingsreuma verbeteren
Afbeeldingsresultaat voor Doorbraak verwacht in behandeling reumatoïde artritisIn het onderzoek naar en de behandeling van ontstekingsreuma is de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt, maar kapotte gewrichten zijn nog steeds een veelvoorkomend gevolg van de ziekte. Geen enkele vorm van ontstekingsreuma is nog te genezen. Bestaande behandelingen onderdrukken slechts een deel van de symptomen en hebben nauwelijks effect op klachten als extreme vermoeidheid en pijn.

Prof. dr. Tom Huizinga, hoogleraar Reumatologie van een van de Research Centres of Excellence in het LUMC: “De erkenning en financiering door ReumaNederland stellen ons in staat om de hoopvolle ontdekkingen uit onze drie onderzoekslijnen door te ontwikkelen. Door deze unieke samenwerking van drie onderzoeksgroepen durven we voorzichtig de verwachting uit te spreken dat wij op het spoor zijn van het zeer vroeg ontdekken en genezen van ontstekingsreuma.”

Lodewijk Ridderbos, algemeen directeur ReumaNederland: “We leggen ons niet neer bij waar we nu staan. Wij verwachten dat deze Research Centres of Excellence de komende jaren met baanbrekende ontdekkingen komen en doorbraken gaan bereiken in de behandeling van patiënten met ontstekingsreuma. In het LUMC wordt gewerkt aan het resetten van het afweersysteem, waardoor de ontstekingen ophouden en schade aan gewrichten kan worden voorkomen. Aan zo’n behandeling hadden we tot voor kort niet durven denken. Nu wil ReumaNederland er alles aan doen om dat werkelijkheid te maken.”

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 


v.l.n.r. Professor René Toes, Professor Tom Huizinga, professor Annette van der Helm-van Mil, Professor Jaap Jan Zwaginga, Kim Smit (lid Raad van Bestuur LUMC), Lodewijk Ridderbos (algemeen directeur ReumaNederland

Over ontstekingsreuma
Ontstekingsreuma is een verzamelnaam voor diverse auto-immuunziekten die gewrichten, spieren en organen ernstig beschadigen. Het afweersysteem maakt bij ontstekingsreuma een vergissing: gezonde gewrichten, spieren en organen worden ten onrechte aangevallen. De afweerreactie ontspoort bovendien: de ontstekingen nemen steeds verder toe, met desastreuze gevolgen. Kapotte gewrichten, ernstige vermoeidheid en pijn, grote moeite met bewegen en ernstige beperkingen– thuis, op school en op het werk – zijn klachten die alle mensen met ontstekingsreuma ervaren. In Nederland hebben 220.000 een vorm van ontstekingsreuma.

Bron: ReumaNederland – Oktober 2018

===========◄►==========

Letters maken wit papier mooier

Afbeeldingsresultaat voor vallende lettersEen nieuwe rubriek met gewoon leuke teksten/gedichten/
verhalen/etc. Dit alles geschreven of gemaakt door volwassenen of kinderen met een beperking of chronische aandoening.

Deze rubriek is in de plaats van ‘Weet-je’ gekomen.
We vonden het tijd om hier iets anders voor te verzinnen, na zoveel jaren van allerlei weetjes. We hopen dat deze nieuwe rubriek ook bij u in de smaak zal vallen. We horen het graag van u!

Voltooing voettocht naar  Santiago  de Compostela

..Ondertussen een grotere mijlpaal dan Santiago .....

Gerelateerde afbeeldingEen steentje wat ik van thuis heb meegenomen leg ik hier neer. Symbolisch het wegleggen van dingen die mijn ziel raken. Maar niet alleen voor mijzelf. Tijdens mijn camino (pelgrimsroute) heb ik vaak gedacht aan alle lieve mensen in mijn omgeving die direct of indirect met kanker te maken hebben of gehad. 
Ook voor jullie is het doel belangrijker dan de weg (geweest). Net zoals ik dat nu ervaar op mijn camino. Maar dan met het grote verschil, Blessed by God, gezond........ Mijn grillige weg naar een vast doel is gemarkeerd met gele pijlen.
Jullie weg, vele malen grilliger naar een onzeker doel wordt op de meest onverwachte momenten gewijzigd. Mijn rugzak kan ik als ik moe ben naast mij neer zetten en weer torsen op het moment dat ik dat wil. Jullie rugzak kan niet af.........
Gerelateerde afbeeldingDaarom wil ik ook voor jullie symbolisch dit steentje neer leggen bij Cruz de Ferro. Hopend dat het jullie wat verlichting brengt....in gedachten bij jullie.
Vanaf hier zal ik terugkeren naar het gewone leven van alle dag.  Niet gewoon meer na al wat ik ervaren heb en als rijkdom opgeslagen in de weg die ik zelf ben.           
Liefs, Joze

Uit het boek:
Voettocht naar Santiago de Compostela  –  Shirley MacLaine

Afbeeldingsresultaat voor voettocht santiagoEr is een beroemde pelgrimsroute die door de jaren heen door talloze mensen is belopen. Dit is de weg naar Santiago de Compostela, de ‘camino’. Men zegt dat hij direct onder de Melkweg ligt en de lijnen volgt die de energie van de sterrenstelsels erboven reflecteert… Langs deze camino van Santiago zijn in duizenden jaren tijd heiligen, zondaars, generaals, buitenbeentjes, koningen en koninginnen getrokken, in een poging een diepere spirituele betekenis en antwoorden over conflicten binnen het eigen wezen te vinden…


 
Tijdens mijn eigen tocht over de camino had ik het gevoel terug te reizen in de tijd, naar een plek waar de ervaringen beginnen die mij, en de hele mensheid, vormen tot wat wij tegenwoordig zijn.
  
Dit is het verhaal van een reis, een indrukwekkende voettocht door het Spaanse land, langs de beroemde weg naar Santiago de Compostela. Het is een eeuwenoud – en volgens sommigen magisch – pad, dat voert langs wegen, bergen, valleien, steden en dorpen. Tallozen gingen Shirley MacLaine voor, van Sint Fransiscus van Assisi, Karel de Grote en Ferdinand en Isabella van Spanje tot Dante en Chaucer.
  
Voor Shirley MacLaine betekent deze reis van bijna 800 kilometer langs de Camino behalve een lichamelijke uitdaging ook een spirituele ervaring. De openheid waarmee zij haar belevenissen beschrijft maakt van Voettocht naar Santiago de Compostela een zeer bijzonder boek.

===========◄►==========

Vermoeidheid meest belastende bijwerking
Afbeeldingsresultaat voor VermoeidheidIBD-patiënten

 Bijwerkingen van biologische geneesmiddelen die patiënten met inflammatoire/ontstekingsachtige darmziekten (IBD) vaak ervaren zijn: huidreacties, infecties, vermoeidheid, hoofdpijn en injectieplaatsreacties. Vermoeidheid wordt als meest belastend ervaren. Dit blijkt uit de Monitor biologische geneesmiddelen, uitgevoerd door Lareb.

De Monitor verzamelt informatie over beloop, belasting en beleving van bijwerkingen bij gebruik van biologische geneesmiddelen. Want hoewel het bekend is welke bijwerkingen er vaak optreden, is nog weinig informatie bekend hoe patiënten de bijwerkingen ervaren.

Bron: Lareb – oktober 2018

===========◄►==========

Als u In Vogelvlucht gelezen hebt, gooi deze dan niet weg. Neem het blad mee naar de spreekkamer van uw huisarts, tandarts, therapeut, verzorgingshuis, sportvereniging of een andere instelling. De mensen kunnen dan tijdens het wachten kennis maken met onze vereniging.

Naar het begin van de pagina