Belangenbehartiging, lotgenotencontact, informatieverstrekking, organiseren van activiteiten
en aanbieden van oefentherapie. Dit alles voor mensen met een reumatische aandoening.van 1 t/m 29 september as; Kunstexpositie "Kunstenaren" in Perron3


Folder CBG "Vragen en antwoorden over biologische medicijnen"Op internet Op deze site ..............