De bijeenkomsten worden gehouden in Cultureel Centrum Perron-3 te Rosmalen.

Alle voorlichtingsbijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor eigen leden en andere belangstellenden

JAARPROGRAMMA 2018

 21 februari Excursie Rechtbank Den Bosch
 21 maart Algemene Ledenvergadering RPV &  Bingo middag
 16 mei Jaarlijkse Dagreis
 06 juni Voorlichting: ‘Hart- en Vaatziekten bij Reuma’+  cholesterol meting door verpleegkundige
      juli       augustus   Zomervakantie
  01/29 september Kunstexpositie 2018
  08/11 oktober WereldReumaDag 2018 
 17 oktober Voorlichting: ‘Darmklachten (PDS – Crohn – Colitis)’
 13 december Kerstviering, Hotel van der Valk in Vught
 19 december Voorlichting: ‘Bindweefselaandoeningen bij Reuma’. Deze bijeenkomst gaat helaas niet door.

JAARPROGRAMMA 2019

 20 februari Excursie LIVIT - Den Bosch
 20 maart Algemene Ledenvergadering RPV &  Bingo middag
 24 april Voorlichting: ‘Vragen over Pijnstillers’
 22 mei Jaarlijkse Dagreis
 12 juni Voorlichting: ‘Wat je met MRI allemaal ziet’
      juli       augustus  Zomervakantie
  25 september Voorlichting: ‘Spierreuma (PMR)’
 …. oktober Festival  ‘Gezond Den Bosch’ 2018 
 20 november Voorlichting: ‘Gewrichtsklachten met…… huid-darm-oogklachten’
 19 december Kerstviering bij ………. 

PROGRAMMA ONDER VOORBEHOUD