Een oefengroep op het droge, dus zónder dat er gezwommen wordt. Een oefengroep waarbij rust en ontspanning door middel van bewegen centraal staat. Dit klinkt misschien tegenstrijdig, maar is beslist niet het geval.

Iedereen is welkom, maar altijd krijgen minder mobiele mensen voorrang. Huidige deelnemers aan de Hydrotherapie kunnen zich opgeven of mensen die tot nu toe nog helemaal niet aan oefengroepen deelnemen. Voor alle duidelijkheid: mensen die reeds aan een andere oefentherapie deelnemen, maar daarnaast óók aan deze oefentherapie willen deelnemen, zijn van harte welkom, maar betalen dan wel de kostprijs voor de tweede oefentherapie (dit i.v.m. de Bondssubsidie).
Het oefenprogramma is zeker aantrekkelijk en afgestemd op de doelgroep.

De oefengroep

Op 16 februari 2006 is onze oefengroep, de ”Droge Oefengroep”, van start gegaan. Een volledig bezette groep van 12 deelnemers is in het gebouw van “Steunpunt voor Ouderen van Meeuwenhof” in Rosmalen vol enthousiasme aan de slag met de aangepaste oefenstof van onze fysiotherapeut.
Na afloop wordt er gezellig koffie/thee gedronken in het knusse onderkomen voor deze oefengroep.
Mocht uw interesse gewekt zijn door deze positieve geluiden, dan kunt u zich altijd aanmelden (zie onder).
Onderstaand ziet u een beknopte weergave van de inhoud van deze groepsoefentherapie.

  • Een maximale groepsgrootte van circa 10 personen, waardoor een intensieve begeleiding mogelijk wordt.
  • Oefentherapie in aangepaste vorm, welke geschikt is voor minder mobiele reumapatiënten. Een oefenprogramma dat bestaat uit elementen waarmee deze doelgroep de mogelijkheid geboden wordt, op een rustige manier aan bewegingstherapie deel te nemen. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op de mogelijkheden die men nog wél heeft om te kunnen bewegen.
  • Ontspanningstherapie in groepsverband is een wezenlijk onderdeel van het oefenprogramma. Tijdens de ontspanningstherapie krijgt men verschillende oefeningen aangeboden waarin o.a. de ademhaling centraal staat. Je leert spanningen te voelen en te traceren. Door een juiste ademhaling en bepaalde andere oefeningen, leer je deze spanningen te verminderen.
  • De oefeningen kunnen vanuit de stoel, staande, of vanachter de stoel uitgevoerd worden. Ja zelfs mensen die rolstoelgebonden zijn hebben de mogelijkheid hieraan deel te nemen. Ook zij kunnen de oefeningen in aangepaste vorm uitvoeren. Hierdoor is het ook voor deze groep reumapatiënten mogelijk om aan bewegingstherapie deel te nemen.
Oefenlocatie: Gebouw van "Steunpunt voor Ouderen van Meeuwenhof"
Wethouder v.d. Valkstraat 4 te Rosmalen.
Goed te bereiken; goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers; voldoende parkeergelegenheid.
Tijd : Wekelijks op donderdagochtend van 10.30 tot 11.15 uur (45 minuten).
Kosten: € 57,05 per half jaar (prijspeil 2019), welke via automatische incasso geïnd zal worden.
Toelatingseisen: U dient lid te zijn van de RPV ’s-Hertogenbosch e.o. en een schriftelijke toestemming van uw behandelend arts (of meerdere artsen bij andere aandoeningen) te overleggen.
Maximale groepsgrootte : circa 10 tot 12 personen.
Informatie: Sara van Tuyl,   tel: 0416- 53 17 81.

Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor deelname door middel van het aanmeldingsformulier
of een e-mail te sturen naar info@rpv-denbosch.nl.

Naar het begin van de pagina