Naar de geest van water

Water is leven, water is levensenergie. 
Een indiaan uit het Amazonegebied vergeleek het water op de aarde eens met het bloed in onze aderen. Net als bloed is water essentiële levensenergie, die alles gaande houdt. Zonder deze energie kan een mens niet leven. Het is daarom niet vreemd dat water in vele culturen als heilig wordt beschouwd en een symbolische waarde heeft meegekregen.

De letterlijke betekenis van hydrotherapie is volgens de dikke van Dale:
“uitwendige toepassing van water, ook in de vorm van ijs of stoom als geneesmiddel”. Hier wordt dan ook dankbaar gebruik van gemaakt bij de behandeling van mensen met een reumatische aandoening.
Oefenen in water, maar dan meestal in groepsverband.
En bovendien in weldadig, extra warm water van minimaal 32°C. Een absolute voorwaarde voor mensen met een reumatische aandoening!
Door het warme water - waardoor spieren zich ontspannen - en de opwaartse druk, gaan bewegingsoefeningen gemakkelijker dan op “het droge”.
Hierdoor worden zowel spieren - inclusief pezen - als gewrichten intensiever gebruikt, wat de bewegingsmogelijkheden en de conditie bevordert.


De oefengroep

Een belangrijke taak van de RPV is het aanbieden van oefentherapie. Deze bestaat uit Hydrotherapie-oefengroepen, Bechterew-oefengroepen en een droge oefengroep. Alle groepen staan onder leiding van een gediplomeerde fysiotherapeut, oefentherapeut-Cesar of -Mensendieck.
De hydrotherapie-oefengroepen oefenen wekelijks op diverse locaties in de regio:

In Tilburg maken we gebruik van het doelgroepenbad van zwembad "De Drieburcht".
De Hydrotherapiegroepen oefenen hier 45 minuten.

In Zaltbommel maken we gebruik van het Sportfondsenbad Akwamarijn.
De Hydrotherapiegroepen oefenen hier 30 minuten.

In Vlijmen wordt geoefend in het doelgroepenbad van zwembad "Die Heygrave ".
De Hydrotherapiegroepen oefenen hier dan 30 minuten.

Hydrotherapie is bestemd voor mensen met een reumatische aandoening en zij oefenen in warm water, met of zonder oefenmaterialen.

Alle zwembaden hebben een watertemperatuur van minimaal 32° C.

Hydrotherapie Tilburg (2 groepen) :
Zaterdagmorgen om 11.00 uur en 11.45 uur.
Kosten per halfjaar € 66,65 (prijspeil 2019).

Hydrotherapie Zaltbommel (6 groepen) :
Dinsdagmorgen om 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 en 11.00 uur.
Kosten per halfjaar € 103.70 (prijspeil 2019).

Hydrotherapie Vlijmen (8 groepen) :
Maandagmorgen om 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 en 12.00 uur.
Dinsdagavond 0m 20.15 en 20.45 uur
Kosten per halfjaar € 58,35 (prijspeil 2019).

Na afloop bestaat er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken, ter afsluiting van de oefenochtend/avond.

Om deel te kunnen nemen aan onze oefengroepen, moet u toestemming van uw behandelend arts hebben en dient derhalve een ondertekende verklaring van deze arts overlegd te kunnen worden.
Bovendien is voor deelname aan onze oefengroepen, het lidmaatschap van de RPV 's-Hertogenbosch e.o verplicht.

Voor aanmelding voor deelname aan een hydrotherapie-oefengroep kunt u contact op nemen met:
Sara van Tuyl.
Telefoon: 0416- 53 17 81
e-mail: info@rpv-denbosch.nl
of door gebruik te maken van ons aanmeldingsformulier.

Naar het begin van de pagina