Om aan activiteiten of oefengroepen deel te kunnen nemen, moet men lid zijn van de RPV 's-Hertogenbosch e.o. Alléén mensen met een reumatische aandoening kunnen lid worden.
De jaarcontributie voor het ledenlidmaatschap bedraagt € 17, -- (prijspeil 2019).
Voor alle oefengroepen is een aparte, halfjaarlijkse bijdrage verschuldigd.

Partners
Een partner van een lid kan zich als partnerlid aanmelden bij de RPV. Men kan dan aan alle activiteiten deelnemen met uitzondering van de oefengroepen. Partnerleden hebben géén stemrecht.
De jaarcontributie voor het partnerlidmaatschap bedraagt € 15,-- (prijspeil 2019).

Aanmelding als lid

U kunt zich aanmelden als lid, door de aanmeldingskaart uit de RPV folder in een gefrankeerde envelop te sturen naar :
R.P.V. - 's-Hertogenbosch e.o.
Sara van Tuyl
Bloklandhof 2
4261 TS Wijk en Aalburg
of door gebruik te maken van ons electronisch aanmeldingsformulier.

Informatie
U kunt meer informatie krijgen bij onze ombudsvrouw/ledensecretaris:
Sara van Tuyl.
Telefoon: (0416) 53 17 18
e-mail: info@rpv-denbosch.nl