Contactblad "In Vogelvlucht" - 1e kwartaal 2019
verschijnt ieder kwartaal met een oplage van 650 stuks.

 Download deze In Vogelvlucht als e-book
 

Inhoudsopgave
Proloog – een woord van de voorzitter
Bestuursmededelingen
Agenda Activiteiten
Dagreis 22 mei 2019
In Beeld; therapeutische behandelingen – deel 13
Jeroen Bosch
RegioNieuws
7 tips om rugpijn te verminderen
Ziekte van Bechterew slecht herkend bij vrouwen
Stressefect op RA
Betere zorg begint met een goed gesprek
Alcohol en medicijnen
12 vragen over artrose
Jaarlijkse collecte ReumaNederland
Letters maken papier mooier
RLS

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen en advertenties. Advertenties in "In Vogelvlucht" houden geen aanbeveling van de betreffende artikelen in door de Reumapatiëntenvereniging 's-Hertogenbosch e.o. Zelfmedicatie kan risico inhouden. Raadpleeg daarom eerst uw arts.


  P r o l o o g                                                

Een persoonlijk woord van de voorzitter Gerrit van der Zalm

 

    

Betere behandeling van reuma op komst?

Wellicht is er een wat betere reumazorg op komst, waar ook de reumapatiënt bij betrokken wordt. Ondergetekende is ook betrokken bij dit project via de Stichting Axiale SpA Nederland (voorheen Stichting Bechterew in Beweging).
Op voorhand wil ik u dit niet onthouden en mocht u tips hebben van toegevoegde waarde, dan laat het mij s.v.p. weten. Uiteraard zeer welkom!
Hieronder een korte weergave van de inhoud van genoemd project.

Afbeeldingsresultaat voor Kennisagenda NVREind 2017 is een werkgroep van reumatologen gestart met het project ‘Kennisagenda Reumatologie’ om te inventariseren voor welke onderdelen van reumatologische zorg een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing is, de zogenaamde kennishiaten. Deze kennishiaten kunnen onder andere leiden tot verschillen in de reumatologische zorg of de organisatie hiervan.
Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten en een plan van aanpak hoe deze d.m.v. wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Invulling van deze kennishiaten geeft gezondheidswinst en meer doelmatige patiëntenzorg.

Opsporing kennishiaten
Via drie methoden zijn de kennishiaten geïdentificeerd:

 • Een digitale enquête onder NVR (Ned. Ver. Voor Reumatologie) en NHPR-leden (Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie);
 • Een enquête onder overige belanghebbenden, zoals patiënten-verenigingen, aanpalende verenigingen, zorgverzekeraars;
 • Een search naar kennishiaten in richtlijnen.

Dit heeft gezamenlijk meer dan 1000 kennishiaten uit het gehele vakgebied opgeleverd.  De werkgroep heeft hieruit een voorselectie gemaakt (op basis van ontdubbelen, duidelijke onderzoeksvraag, implementatieprobleem) van 311 kennishiaten en deze zijn ingedeeld in deelgebieden.

Hiermee is men aan de slag gegaan op de “Prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda NVR” van 29 juni 2018, georganiseerd door:

 • Werkgroep van NVR (Ned. Ver. Reumatologie)
 • Kennisinstituut van Medische Specialisten
 • Patiëntenfederatie Nederland.

De hoogst geprioriteerde kennishiaten worden door de werkgroep verder uitgewerkt in de vorm van een kennisagenda. De kennisagenda kan vervolgens gebruikt worden voor het opzetten van toekomstig onderzoeksprogramma’s, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen). Naar verwachting wordt de kennisagenda medio 2019 gepubliceerd.

Stichting Axiale SpA was hier ook bij aanwezig.
Uiteraard krijgt dit een vervolg.
Het betreft een groot project voor allerlei reumatische aandoeningen.

Voor u klinkt dit misschien ver weg en minder interessant, maar indirect zal het de zorg voor reumapatiënten zeker gaan verbeteren. En daar is het natuurlijk om begonnen.
Bovendien is het een goede zaak, dat nu ook de patiëntenorganisatie betrokken wordt bij een grootschalig onderzoek.

Afbeeldingsresultaat voor zonnebloemenIk wens u een aangenaam voorjaar na al die winterse dagen.
Laten we de toekomst zonnig tegemoet zien.
Dat komt onze gewrichten alleen maar ten goede.

Een zonovergoten groet van,
Gerrit van der Zalm, voorzitter

 

 

 

 

 

===========◄►==========

B e s t u u r s m e d e d e l i n g e n

Afbeeldingsresultaat voor bestuurshamerMededelingen die vanuit de bestuurs-vergaderingen met u gecommuniceerd worden.

Onze adverteerders 

De RPV heeft met al onze adverteerders weer goede afspraken kunnen maken voor het jaar 2019.
Slechts één adverteerder heeft afgehaakt (de Lachende Vis), maar er is een nieuwe adverteerder bijgekomen (Van der Valk Vught).
We zijn daar uiteraard erg gelukkig mee, want enerzijds is het prettig als men belangstelling toont voor onze vereniging en anderzijds is het een mooie bron van inkomsten voor de RPV.

Bekijk deze advertenties eens, maar wellicht nog beter…… maak onze adverteerders gewoon eens blij met uw bezoek!

 Voordracht bestuurslid/penningmeester Bert Klein

U weet natuurlijk dat onze penningmeester a.i. Bert Klein onze financiën al een tijdje verzorgt. Dit alles naar onze volle tevredenheid en het klikt bovendien uitstekend tussen het bestuur en Bert.
Daarnaast heeft Bert aangegeven op zijn beurt graag verder te willen met het bestuur/de vereniging en met zijn huidige werkzaamheden.

Bij de komende ALV zullen wij Bert dan ook voordragen als nieuw bestuurslid en hem, bij uw goedkeuring, benoemen tot penningmeester van onze RPV. Wij zullen hier bijzonder gelukkig mee zijn, als deze belangrijke post binnen het bestuur definitief ingevuld is.

Uiteraard worden onze leden van harte uitgenodigd om tijdens de komende ALV kennis te maken met Bert, ook al is dat al gedeeltelijk gebeurd bij onze kerstviering.
Wij zien u graag bij onze ALV op 20 maart in Perron-3.

U komt toch zeker ook!!!

Daarnaast willen wij op voorhand ons bestuurslid en waarnemend penningmeester Nelly Theunissen hartelijk bedanken voor haar tijdelijke inzet als waarnemend penningmeester van onze vereniging.
Bij de vorige ALV heeft Nelly deze taak op zich genomen, ook al was dat hoofdzakelijk op papier. Het is toch bijzonder geruststellend geweest, dat er ook tijdens deze overgangsperiode officieel een penningmeester was binnen onze vereniging.
Dankjewel daarvoor Nelly!
Na de benoeming van Bert, is het de bedoeling dat Nelly ontheven wordt uit deze functie en weer algemeen bestuurslid zal zijn.

Lezing ‘Bindweefselaandoeningen bij Reuma’


Helaas kon de lezing van afgelopen 19 december niet
doorgaan door ziekte van de spreker (operatie).
Nogmaals onze excuses hiervoor.

Deze lezing zal in ieder geval wel doorgang vinden, maar wanneer is nog niet bekend. Dit zal wel dit jaar zijn, maar we moeten nog kijken hoe dit in te plannen.
U wordt hierover t.z.t. geïnformeerd.

Gelukkig hebben wij die avond een aantal mensen op kunnen vangen die toch gekomen waren.

Het is dan ook van groot belang, dat we zoveel mogelijk e-mail adressen van onze leden hebben om ze bij calamiteiten tijdig te kunnen inlichten.

 

 


 

 

===========◄►==========

    A g e n d a   A c t i v i t e i t e n

Onze activiteiten vinden plaats in:

Sociaal Cultureel Centrum PERRON-3
Hoff van Hollantlaan1
Rosmalen (tenzij anders vermeld)

 

02 maart  t/m  10 maart Carnavalsvakantie; vakantie voor alle oefenlocaties  ( Tilburg t/m 8maart )
20 maart Algemene Ledenvergadering RPV met aansluitend een  BINGO middag
22 april  t/m  05 mei Mei (voorjaars) vakantie; Vakantie voor alle oefenlocaties
24 april Voorlichtings-bijeenkomst: ‘Vragen over Pijnstillers’
22 mei Dagreis naar Maarsbergen en Loosdrechtse Plasse
30 mei Hemelvaartsdag
10 juni Pinksteren
12 juni Voorlichtingsbijeenkomst: ‘Wat je met MRI allemaal ziet’

===========◄►==========

DAGREIS 2019  naar……
Kaas- en Botermuseum ‘de Weistaar’ in Maarsbergen en boottocht over de Loosdrechtse Plassen

We gaan een toer maken, dwars door de Betuwe naar Maarsbergen, gevolgd door een boottocht over de Loosdrechtse Plassen. 

Op woensdag 22 mei 2019 vertrekken we vanaf de volgende  locaties:
Transferium De Vliert in Den Bosch
vertrek: 08.45 uur!

Lion Cars, Bernseweg 22a,  Ammerzoden  - vertrek 08.35 uur!

 

We rijden om ca. 08.50 uur vanuit Den Bosch direct door naar Maarsbergen voor koffie met gebak in ‘de Weistaar’.
Na de koffie volgt een diavoorstelling en krijgt u een leuke uitleg over het kaas maken. Ook bent u in de gelegenheid het museum te bezichtigen. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid kaas te kopen.
Gerelateerde afbeeldingNa een heerlijke lunch in Maarsbergen rijden we een werkelijk prachtige tocht door één van de mooiste gebieden van Nederland. Via o.a. Huis ter Heide, Paleis Soestdijk en Hilversum arriveren we tenslotte in Loosdrecht.
Hier schepen we ons in voor een 1,5 uur durende boottocht over de Loosdrechtse plassen. U ziet de mooiste jachten en zeilschepen en prachtige villa’s. Na de boottocht vervolgen we onze reis langs de prachtige Utrechtse Vecht.
Tot slot besluiten we deze dagtocht met een heerlijk 3-gangen diner.

Rond 20.30 uur hopen we weer op de plaats van vertrek te arriveren in Den Bosch.

De bijdrage voor de leden (en partnerleden) is……€ 45, --              
Voor niet leden…… € 71,70

U kunt het opgaveformulier inzenden vóór 10 mei a.s.
Info:  Marian Bonke  -  tel: 073 – 594 20 77

===========◄►==========

In onze vaste rubriek ‘In Beeld’ een invulling die in het teken staat van
therapeutische behandelingen.

 

In deze rubriek gaan we het hebben over diverse vormen van therapeutische behandelingen, die in hoofdzaak gericht zijn op klachten aan het bewegingsapparaat. Dat kan fysiotherapie zijn, manuele therapie, handtherapie, bindweefselmassage, McKenzie therapie, etc. etc. Er zijn heel wat soorten van deze therapieën en we zullen proberen een tipje van de sluier op te lichten.
De dertiende aflevering in deze serie gaat eigenlijk over een ‘hulpvorm’ van therapie, gericht op aanraking. Wellicht een onbekend verschijnsel bij mensen met reuma.

Haptonomie
Haptonomie is een behandelingsmethode waarbij de aanraking tussen de therapeut en de patiënt centraal staan. Bij haptonomie wordt het zogenaamde voelende vermogen van de patiënt verder ontwikkeld, zodat hij uiteindelijk zelf leert om beter met de klachten om te gaan.
Afbeeldingsresultaat voor haptonomie

Het woord ‘haptonomie’ is opgebouwd uit de Griekse woorden ‘hapsis’ en ‘nomos’, die respectievelijk ‘aanraking’ en ‘wet’ betekenen. Eigenlijk gaat het bij haptonomie dus over de wetmatigheden van het menselijk gevoel en het bijbehorende gevoelsleven. Een haptonoom met een achtergrond in haptonomie behandelt zijn patiënten dan ook door middel van aanrakingen. Dit wordt gezien als een manier om in contact te komen met de gevoelens in het lichaam, waarbij de doelstelling van haptonomie is om de patiënt inzicht te geven in de wisselwerking tussen zijn of haar gevoelens en het eigen lichaam.

Voor wie is haptonomie geschikt?
Haptonomie kan uitkomst bieden bij klachten van uiteenlopende aard. Hierbij kunt u denken aan de volgende problemen:

 • Vermoeidheid
 • Spierpijn
 • Slapeloosheid
 • Benauwdheid
 • Prikkelbaarheid
 • Somberheid
 • RSI
 • Stress-gerelateerde klachten

Welke behandeling precies gevolgd gaat worden, hangt deels ook af van de oorzaken van de klachten die met haptonomie aangepakt zullen worden. Deze kunnen bijvoorbeeld liggen in de relationele sfeer, maar ook op het gebied van werk of andere emotionele gebeurtenissen. Zodoende zijn er binnen de haptonomie dan ook tal van specialisten. Zo zijn er haptonomen die zich bezighouden met zwangerschapsbegeleiding of het verwerken van trauma’s, maar bijvoorbeeld ook voor het begeleiden van sporters, bejaarden en stervende patiënten.

Wat houdt een behandeling met haptonomie precies in?
De meeste behandelingen binnen de haptonomie bestaan uit drie onderdelen, te weten een gesprek, bewustwordingsoefeningen en aanraking. De bewustwordingsoefeningen zijn bedoeld om de patiënt zich bewuster te laten worden van zijn of haar lichaam. We doen ons best goed voor ons lichaam te zorgen door bijvoorbeeld te bewegen en extra voedingssupplementen zoals die van Life Extension te gebruiken, maar we nemen het tegelijkertijd echter vaak ook voor lief. In ongewone situaties, bijvoorbeeld wanneer u gaat douchen in het donker, worden alledaagse dingen ineens heel anders en wordt u zich bewust van uw lichaam. Op die manier leert u met haptonomie als het ware om beter te luisteren naar wat uw zintuigen te vertellen hebben. De aanrakingen van de therapeut tijdens de haptonomie zijn vervolgens een manier om verder te ontdekken hoe uw lichaam op bepaalde gevoelens reageert en hoe u kunt communiceren met uzelf. Vervolgens worden tijdens de haptonomie in een gesprek de waarnemingen van de haptonoom en de ervaring van de patiënt besproken, zodat er op die manier verder kan worden gewerkt. Een sessie duurt meestal zo’n drie kwartier tot een uur. Hoeveel sessies er nodig zijn, verschilt per patiënt en hangt deels ook af van de aard van de klachten die met de haptonomie behandeld worden.

Wat moet ik nog meer weten over haptonomie?
Voordat u een afspraak maakt voor een behandeling op basis van haptonomie is het verstandig om even uw verzekering na te kijken. Haptonomie maakt namelijk geen onderdeel uit van de basisverzekering, maar sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de behandelingen weer wel. Ook is het goed om te weten dat haptonomie weliswaar geen wetenschappelijke tak van sport is, maar dat veel fysiotherapeuten hun professionele opleiding wel aanvullen met kennis die is opgedaan door de haptonomie. Ondanks dat er nog wel eens kritiek is op haptonomie, zien veel professionals het dus wel als een waardevolle aanvulling op hun kennis. In dit geval gaat het natuurlijk ook vooral om de resultaten, die voor veel patiënten erg positief zijn.

Afbeeldingsresultaat voor haptotherapieHaptotherapie
Haptotherapie draait om het in leren weer in contact te staan met uw eigen gevoelens om zo lichamelijke en psychische klachten te voorkomen. Bij haptotherapie draait het allemaal om de aanrakingen tussen de therapeut en de patiënt centraal staan.

Wat is haptotherapie eigenlijk precies?
Haptotherapie is een vorm van therapie die u de mogelijkheid geeft om uw eigen gevoel beter te kunnen interpreteren en uw karakter aan te kunnen voelen. Een haptotherapeut heeft een opleiding gevolgd in haptotherapie en werkt individueel en gericht op u als persoon, waardoor elke haptotherapie verschilt. Haptotherapie heeft een positieve inslag: het gaat ervan uit dat elk mens van nature een creatief en herstellend vermogen heeft, waardoor schade niet blijvend is en ermee omgegaan kan worden. Het doel van haptotherapie is de cliënt in contact te laten staan met emoties en innerlijk. Haptotherapie is deels gericht op het lichaam en deels op de psyche. Het gaat uit van het effect dat lichamelijke sensaties kunnen hebben op de psychische gesteldheid. Een haptotherapeut is hetzelfde als een haptonoom. Omdat de titel ‘haptotherapeut’ niet beschermd is, loont het om de achtergrond van een therapeut die gespecialiseerd is in haptotherapie te onderzoeken. Veel therapeuten sluiten zich aan bij een register voor GZ-haptotherapeuten of voegen de afkorting VVH (Vereniging Van Haptotherapeuten) toe aan hun titel. Waar in uw provincie haptotherapie gegeven wordt, kunt u achterhalen via Fysiotherapie Informatie.
Afbeeldingsresultaat voor HaptotherapieZo werkt haptotherapie
Haptotherapie gaat ervan uit dat lichamelijke aanrakingen een bepaalde emotionele of psychische respons in gang zetten. Houdingen, bewegingen en aanrakingen helpen daarbij; door iemand op een eenvoudige manier aan te raken, komen diepgewortelde en soms onbewuste gevoelens naar boven. Door haptotherapie kunt u ontdekken wat u tegenhoudt om ontspannen te leven, waarin u te veel energie stopt en waarin u zich nog kunt ontwikkelen. Haptotherapie helpt u ook te ontdekken wat uw plek is in uw leven, uw rol bij de mensen die u kent en ook hoe u met uzelf omgaat. Hoe pakt u moeilijke dingen aan? Hoe reageert u op ongemakken? De vraag ‘wat is haptotherapie?’ kan als volgt in het kort beantwoord worden: het ontwikkelen van uw (aan)voelende vermogen. Hoe betert u zichzelf door haptotherapie kent, hoe plezieriger u uw eigen leven kunt leiden.

Bij welke problemen werkt haptotherapie?
Haptotherapie kan toegepast worden bij diverse problemen. Klachten kunnen van psychische aard zijn, maar ook met gevoelens te maken hebben. Haptotherapie kan uitkomst bieden als u…

 • … zich minderwaardig voelt;
 • …(onverklaarbare of extreme) angstgevoelens ervaart;
 • … zich onrustig voelt;
 • … erg prikkelbaar bent;
 • … ontevredenheid over uw eigen situatie beleeft;
 • … zit met onverwerkte gebeurtenissen of gevoelens;
 • … u kampt met een depressie of depressieve stemmingen;
 • …moeilijkheden ervaart bij verlies of ziekte.

Zulke psychische klachten kunnen zich uiten in lichamelijke ongemakken, waarvoor door een arts fysiek geen duidelijke oorzaak te vinden is. Dat soort spanningsklachten zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, slaapproblemen,
concentratie- en aandachtsstoornissen, buikklachten (gebrek aan eetlust, krampen, pijn), hyperventilatie (benauwdheid, ademhalingsproblemen), pijn in de schouders en rug– of hoofdpijn. Deze klachten kunnen worden aangepakt middels haptotherapie.

De effecten van haptotherapie
Haptotherapie is erop gericht om u weer in contact te laten komen met uw gevoel. Mensen die iets traumatisch meegemaakt hebben of zich chronisch ontevreden voelen over hun leven, hun relatie of zichzelf, raken soms emotioneel ongevoelig. Dat betekent dat ze eigenlijk nog weinig gevoelens ervaren en hun eigen emoties niet
meer goed kunnen interpreteren. Haptotherapie kan hier uitkomst bieden. Door iemand aan te raken en lichamelijk contact te creëren wordt het zelfbewustzijn en het besef van het lichaam vergroot. Daardoor krijgt u de mogelijkheid niet meer alleen ‘in uw hoofd’ te leven, maar lichamelijke signalen ook juist te interpreteren.
Haptotherapie kan u helpen uw leven opnieuw vorm te geven en in te richten. Door uw tastzin weer met uw psyche te verbinden, kunt u uw grenzen beter aanvoelen en ook beschermen. Deze verbinding van hapsis (tast) en nomos (regel) is daardoor bijzonder effectief.
Afbeeldingsresultaat voor boekje open over reuma
Bron: Fysiotherapie Platform – jan. 2019

Uit:
“Doe ook een boekje open over reuma”
Onderstaand een stukje tekst uit het boek van Desire Smit.

…………………………………   Ik vind het
zwaar.
Lichamelijk maar ook emotioneel.
Maar mijn masker lacht..
Toch probeer ik positief te blijven hoewel me dit de ene dag beter lukt dan de andere dag.
Thuis mag mijn masker af en dan is de pijn wèl vanaf de buitenkant te zien. Dat is ook voor ons gezinnetje soms best pittig. Hulp vragen vind ik moeilijk maar soms heb ik geen keus meer.
En daarna...gaat het masker gewoon weer op...
Voor mijn gevoel ben ik nog niet waar ik zijn wil.
Ik ben nog vaak boos en verdrietig en ik kan het moeilijk een plekje geven.
In het ziekenhuis heb ik een traject gevolgd met meerdere disciplines en dat heeft mij erg geholpen.
Toch blijft het doorgaan met ups en downs. Er over blijven praten is heel belangrijk. Ook daar heb ik moeite mee.
Ik heb vertrouwen in de onderzoeken naar lupus. Ooit komt er iets dat het leven een stuk makkelijker zal maken...
Gewoon..zonder masker.

===========◄►==========  

Deze vaste rubriek onder de naam  ‘Jeroen Bosch’ (de wereldberoemde schilder uit Den Bosch en waaraan het ziekenhuis zijn naam verbonden heeft)   geeft rechtstreekse informatie vanuit het ziekenhuis.

Nieuwe verpleegkundigen poli Reumatologie

Bij de poli reumatologie van het JBZ is wat veranderd.
Recent zijn 2 nieuwe verpleegkundigen aangesteld, die op termijn de artsen en de verpleegkundig specialist zullen ontlasten. Dit was nodig, omdat men toch wat meer tijd wil gaan inruimen voor de patiënten.
De tweede nieuwe verpleegkundige Sharonna stelt zich aan u voor.

Ik ben Sharonna Vink, 29 jaar en ruim 11 jaar werkzaam als verpleegkundige binnen het JBZ. Tot begin november ’18 heb ik gewerkt als oncologie verpleegkundige op de verpleegafdeling oncologie. Sinds ik parttime ben gaan werken, miste ik voor mijzelf de continuïteit van zorg richting de patiënt en diens naasten. Hierdoor ontbrak voor mij de voldoening in mijn vak.Op het moment dat ik de vacature voor reumaverpleegkundige voorbij zag komen was mijn interesse direct gewekt. Het specialisme reumatologie spreekt mij erg aan, het is afwisselend in beloop, acuut maar vooral chronisch. Ik zie het als een uitdaging om een rol te vervullen in het (ziekte)proces van u als patiënt en uw naasten. Op diverse momenten kunnen er vragen en/of knelpunten ontstaan waarbij u uitleg, begeleiding en soms sturing nodig heeft om weer vooruit te kunnen. Dit geldt zowel op sociaal, psychisch als lichamelijk vlak. Met mijn collega’s Ingrid Peperkamp (verpleegkundig specialist) en Jenine Nijhoff (reumaverpleegkundige, voorgesteld in vorige nummer) hopen wij samen met u uw welzijn zo
optimaal mogelijk te houden! Samen met mijn collega, Jenine, start ik in maart 2019 met de opleiding tot reumaverpleegkundige. Tot gauw in mijn spreekuur. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen via de polikliniek  reumatologie.

De reumapatiëntenvereniging wil Sharonna heel veel succes toewensen bij haar nieuwe werkzaamheden.
Graag willen wij de contacten tussen Sharonna en Jenine met onze patiëntenvereniging op een prettige manier onderhouden.

Nieuwe website JBZ
Dinsdag 22 januari 2019

Nieuwe website Jeroen Bosch Ziekenhuis neemt bezoeker
bij de hand

Vriendelijke, grote letters begroeten je op de nieuwe website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis: “Hallo, waar kunnen we jou mee helpen?”. Vanaf vandaag kan iedereen terecht op een meer overzichtelijke website, waarop informatie beter vindbaar is. De afdeling Communicatie heeft hierbij specifiek gekeken naar de wensen van patiënten, zodat iedereen – ongeacht medische kennis of taalniveau – goed geïnformeerd is over zijn zorg.

Verschillende gebruikers van de website hebben geholpen bij het ontwikkelen van de nieuwe site. Zo zijn er een aantal gebruikersbijeenkomsten georganiseerd. Ook een groep anderstalige bezoekers en een laaggeletterde hebben advies gegeven. Met deze verschillende inzichten, is de website vormgegeven.

Een van de deelnemers aan de bijeenkomsten is Margriet van Loon. Zij kreeg vorige week als eerste de nieuwe website te zien. “Lekker helder, die site. Het straalt rust uit. Ik zie hier bij de aandoening ‘slaapapneu’ in één oogopslag waar het om gaat. Ook fijn dat de zoekbalk verbeterd is; die vonden we als groep eerst wat onduidelijk”. Margriet denkt graag mee over hoe de zorg(informatie) beter kan. “Ik kijk toch weer anders dan professionals. Je kunt passief blijven en klagen, maar ik zorg liever voor positieve veranderingen. Doordat we zo’n gemengd clubje hadden van patiënten en websiteliefhebbers, hebben we echt ons steentje bijgedragen.”.

Zoekgedrag centraal
Met deze nieuwe website zet de afdeling Communicatie in op het zoeken en vinden van informatie. Naast de centrale zoekbalk, is er een nieuwe zoekmethode: ‘Zoeken op lichaam’. Hierbij kan de bezoeker op een icoontje klikken van bijvoorbeeld bloedvaten, een oog, of de huid. Een mooie stap in de vindbaarheid van zorginformatie! “De icoontjes maken het begrijpelijk voor iedereen,” vindt Margriet.

Radactie I V:
Wij hopen dat de homepage van de website nog aangepast zal worden, want die vinden we niet erg uitnodigend. De website beschikt inderdaad wel over duidelijke zoekfuncties.

Nieuwe methode om wonden te dichten zorgt voor forse afname heropnames

profielfoto zorgverlener Ramon RoerdinkIn Nederland krijgen jaarlijks zo’n 50.000 mensen, vaak oude en kwetsbare mensen, een knie- of heupprothese. Tussen de 10% en 20% van deze mensen heeft na het plaatsen van de prothese last van vocht uit de wond (wondlekkage). Dit kan leiden tot infecties en bijkomende ongemakken. De patiënt moet de wond laten behandelen en bij een infectie een nieuwe operatie ondergaan.

Ramon Roerdink, physician assistant Orthopedie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), ontwikkelde samen met het orthopedisch team van het JBZ een nieuwe wondsluitmethode. Dankzij deze nieuwe methode is in het JBZ het percentage wondlekkages teruggebracht van 11.7% naar 1.9%.

In het JBZ worden jaarlijks ongeveer 850 mensen behandeld voor het plaatsen van een knie- of heupprothese. Voorheen kwamen ongeveer 100 mensen terug naar het ziekenhuis met een wondlekkage, om hun wond te laten behandelen. Door de nieuwe wondsluitmethode is dit aantal afgenomen naar zo’n 16 mensen per jaar.

Infecties
Door een wondlekkage kan ook een infectie ontstaan. Wanneer zo’n infectie ontstaat, is dit niet te bestrijden met alleen antibiotica. Een operatie is dan nodig om de prothese schoon te maken en opnieuw te plaatsen. Landelijk gezien krijgt 1 tot 2% van de mensen na een heup- of knieprothese een infectie. Door de nieuwe wondsluitmethode is het percentage mensen met een infectie bij het JBZ teruggebracht naar 0,4% voor deze operaties.

===========◄►==========

R e g i o N i e u w s Nieuwsfeiten uit onze regio rondom Den Bosch en de Bommelerwaard

3D Printer helpt complexe breuken nóg beter te repareren
Sinds kort beschikken de (trauma)chirurgen over een 3D printer. Niks nieuws denkt u misschien, 3D printers bestaan al langer. Maar deze 3D printer is goed nieuws voor patiënten die met een complexe botbreuk in het ziekenhuis komen. Traumachirurg Arno Teutelink legt uit waarom.

“We beschikken al over de CT-scan waarmee we een vlak beeld in drie richtingen kregen van een botbreuk. Maar nu kunnen we met behulp van die CT-scan de breuk driedimensionaal printen. Het model van de breuk gebruiken we om voor de operatie een behandelplan te maken, implantaten uit te kiezen en nemen we steriel mee op de operatiekamer. Met de print in de hand kunnen we gedurende  de ingreep de verschillende stappen controleren zodat dat ons helpt om een complexe breuk optimaal te repareren. Je kunt op deze wijze het bot van alle kanten bekijken inclusief het gewrichtsoppervlak.”

Behalve een nóg betere reparatie van een ingewikkelde breuk kent deze techniek nog meer voordelen. “ Door de minutieuze preoperatieve planning wordt de operatieduur ingekort waarmee bloedverlies en ook het infectierisico vermindert.”
De 3D printer kwam er dankzij de samenwerking met het Radboud UMC binnen het Academisch Medisch Netwerk waarin Het Radboud en Bernhoven participeren. De academische omgeving faciliteert het onderzoek en de technici zodat de perifere ziekenhuizen van de hoogste standaard gebruik kunnen maken. Deze 3D printer is daar het meest recente voorbeeld van.

Eerste robotarm voor knie en heup staat in SchijndelSchijndel heeft een heuse primeur: de eerste robotarm voor operaties aan knie of heup. ,,Heel orthopedisch Nederland volgt deze robotarm op de voet", zegt chirurg Nanne Kort van CortoClinics. 
Het was collega-orthopeed Burt Klos die Limburger Nanne Kort op het spoor van het Medisch Centrum Schijndel (MCS) bracht. ,,Ik zei dat ik op zoek was naar een medisch centrum om een nieuw behandelcentrum te beginnen. Hij vertelde over Schijndel. ‘Daar zullen ze geen operatiekamer klasse 1 hebben?’, zei ik nog. Maar die hebben ze hier dus wél. Twee zelfs. Ik belde meteen op en twee dagen later was ik hier voor een gesprek.” 
‘Het klikte meteen’
Daarna ging het snel. Binnen enkele maanden nam Nanne Kort (49)  met CortoClinics - een behandelcentrum voor knie- en heupproblemen - zijn intrek in het MCS, waar Burt Klos met zijn behandelcentrum ICONE al langer is gevestigd. ,,Het klikte meteen met de eigenaren van het medisch centrum. Het kleinschalige spreekt mij heel erg aan. En de operatiekamers hier zijn absolute top.” Zo kon het gebeuren dat Schijndel een primeur heeft; Nanne Kort is namelijk de eerste orthopedisch chirurg in het land die met een robotarm werkt. Deze robotarm-technologie helpt Kort tijdens operaties bij het plaatsen van protheses.   
1,75 miljoen euro 
De Stryker-robotarm is afkomstig uit de Verenigde Staten en er hangt een stevig prijskaartje aan: circa 1,75 miljoen euro. ,,Die prijs is de reden dat de meeste ziekenhuizen het niet aandurven", stelt Kort. ,,Maar ik heb heilig geloof in deze technologie. Volgens mij is dít de toekomst. Met de robotarm-technologie kan ik véél nauwkeuriger werken en tijdens de operatie kan ik de prothese zelfs nog aanpassen. Op mijn computer zie ik driedimensionale beelden van  botten en prothese. Door die 3D-beelden weet ik precies welke zaagsnedes ik moet maken.” 
Kort verwacht dat de robotarm  in acht tot tien jaar is terug te verdienen. ,,Als ik puur voor het geld zou kiezen, had ik deze robotarm niet aangekocht. Ik doe het echt omdat ik een groot vertrouwen heb in deze digitale aanpak. En geloof me, heel orthopedisch Nederland volgt deze robotarm op de voet.” 
Nanne Kort is sowieso een vooruitstrevende chirurg. Zo haalde hij in 2013 het NOS-journaal omdat hij de eerste was die protheses plaatste in dagbehandeling. ,,Ik vind dat het in heel veel gevallen helemaal niet nodig is om lang in het ziekenhuis te blijven na een orthopedische ingreep.” 
Onenigheid 
Kort werkte zelf meerdere jaren in ziekenhuizen, maar vertrok uiteindelijk na onenigheid bij zijn laatste werkgever, Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen. ,,Nu ik een eigen behandelcentrum heb, kan ik de zorg inrichten zoals ik denk dat die het beste is. Mijn patiënten krijgen bijvoorbeeld altijd mijn 06-nummer. Ze mogen me altijd bellen met vragen.” 
Wat is Medisch Centrum Schijndel?
Het Medisch Centrum Schijndel (MCS) is een kwalitatief hoogwaardig zorgcentrum, waar specialisten spreekuur houden en zorg bieden aan patiënten uit Schijndel en directe omgeving. 
Kleinschalig, dicht bij huis.
Het is een kleinschalig medisch centrum, voor patiënten die geen highcare nodig hebben en veel beter dicht bij huis behandeld kunnen worden. Men hoeft dus niet naar die grote ziekenhuizen in Den Bosch, Uden of Eindhoven met lange rijtijd, grote loopafstanden en lange wachttijden. Natuurlijk blijft de zeer specialistische zorg in de grote ziekenhuizen, maar 80% van hun huidige zorg  kan in het Medisch Centrum Schijndel ook plaatsvinden. Het MCS biedt snel en toegankelijke topzorg. We werken in een sfeer van veilgheid en vertrouwen, met veel mogelijkheden voor persoonlijke aandacht.  
Zorg op maat
Het Medisch Centrum Schijndel biedt zorg op maat voor u, als inwoner uit Schijndel en omgeving. Specialisten uit de omgeving, zoals de cardioloog, reumatoloog en dermatoloog komen in het Medisch Centrum Schijndel spreekuur houden. Voor u als patiënt een stuk fijner en minder belastend.
Eerstelijnsverblijf
In het Medisch Centrum Schijndel komen 5 bedden voor opnamen voor mensen uit Schijndel en omgeving, die wel tijdelijk medische zorg nodig hebben maar niet opgenomen hoeven te worden in een van de ziekenhuizen uit de regio omdat geen Intensive Care wordt voorzien. De zorg voor deze patiënten wordt door het medisch personeel van MCS, zijnde artsen en verpleegkundigen geboden.

===========◄►==========

7 tips om rugpijn te verlichten

Masseren en blijven bewegen
Rugpijn is een verzamelnaam voor verschillende klachten aan de rug. Veel mensen kampen met rugklachten. Heb jij ook last van je rug? Er is een aantal dingen die je kunt doen om je rugpijn te verlichten.

1. Slapen
Met rugpijn kun je vaak moeilijk in slaap komen. Vaak weet je namelijk niet hoe je liggen moet. Mogelijk zit je in een vicieuze cirkel. Doordat je slecht slaapt, voelt je rugpijn erger. Ook een slechte slaaphouding kan de pijn verergeren. Probeer op je zij te gaan liggen met een kussen tussen je knieën om de wervelkolom in een neutrale positie te houden. Zo verlicht je de druk op je rug. Slaap je liever op je rug? Schuif dan een kussen onder je knieën. Zorg ook voor een stevig en comfortabel matras.

2. Houding
Zei jouw moeder vroeger ook altijd dat je rechtop moest staan en niet zo onderuitgezakt moest zitten? Ze had gelijk! Een slungelige houding is slecht voor je. Vooral als je heel lang onderuit gezakt zit, achter je computer bijvoorbeeld. Ga rechtop zitten, hou je schouders ontspannen en zorg dat je lichaam wordt ondersteund door de achterkant van de stoel. Houd je voeten plat op de vloer.

3. Pijnstillers en spierverslappers
Als je veel last hebt van je rugpijn wil je misschien pijnstillers nemen. Naast paracetamol heb je ook pijnstillers met een ontstekingsremmende en koortsverlagende werking, de zogenaamde NSAID's. Dat zijn ontstekingsremmende pijnstillers. Maar deze zijn lang niet voor iedereen geschikt. Vraag eerst advies aan de huisarts voordat je hiermee gaat beginnen. Verwacht ook niet dat de rugpijn er van over gaat, het verlicht alleen de pijn. In sommige gevallen kan het ook zo zijn dat de huisarts spierverslappende middelen voorschrijft.

4. Versterk je spieren
Fysiotherapeuten kunnen je leren hoe je het beste kunt zitten, staan en bewegen op een manier die het beste is voor je rug. Ook kunnen ze je oefeningen leren die je rugspieren versterken. Verschillende studies tonen aan dat het verbeteren van kracht, flexibiliteit en uithoudingsvermogen op de lange termijn rugpijn vermindert.

5. Blijf bewegen
Vroeger gaven artsen vaak het advies om bedrust te houden bij rugpijn. Maar nu weten ze dat liggen een van de slechtste dingen is die je kunt doen. Het kan de rugpijn zelfs verergeren. Rust dan ook niet meer uit dan een dag of twee. Belangrijk is om te blijven bewegen, maar niks te forceren. Bewegen is een van de meest effectieve manieren om snel te herstellen van rugpijn. Vooral sporten als zwemmen, wandelen en yoga zijn goed om te doen.

6. IJs en warmte
Afbeeldingsresultaat voor rugmassageBij een rugblessure of ontsteking kan het helpen om ijs op de pijnlijke gebieden te leggen. Probeer dit een paar keer per dag gedurende maximaal twintig minuten. Leg altijd een doek tussen je huid en het ijs om te voorkomen dat het ijs aan je huid vast vriest. Na een paar dagen schakel je over naar warmte. De warmte ontspant je spieren en bevordert de bloedsomloop. Een warm bad of een warmtepleister kan ook helpen te ontspannen. Slaap nooit met een warmtepleister. Deze kunnen brandwonden veroorzaken.

7. Massage
Allang was bekend dat massage een uitkomst biedt bij spierspanning en spierpijn. Uit recent onderzoek blijkt dat dagelijks een korte massage van ongeveer tien minuten zelfs helpt bij het voorkomen van ontstekingen in spieren. Daarom is het ook een goede manier om te herstellen van een blessure.

Bron: Gezondheidsnet

===========◄►==========  

 Ziekte van Bechterew slecht herkend bij vrouwen

Ziekten pakken bij vrouwen vaak anders uit dan bij mannen, maar artsen zijn zich daar lang niet altijd van bewust. Reumatoloog Irene van der Horst-Bruinsma wil daar verandering in brengen.

Afbeeldingsresultaat voor Prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda NVR De ziekte van Bechterew, een vorm van reuma in de rug en het bekken, wordt bij vrouwen slecht en laat herkend. Dat zegt reumatoloog Irene van der Horst-Bruinsma in haar oratie aan de Vrije Universiteit. De gewrichtsziekte staat bekend als mannenziekte, maar komt vaker voor bij vrouwen dan gedacht. "Huisartsen zijn zich daar nog weinig bewust van."

Dat heeft grote gevolgen. In haar praktijk ziet ze patiënten 'die door een doolhof hebben gedwaald voordat de ziekte bij hen werd vastgesteld'. Zoals een vrouw die op haar vijfendertigste al helemaal kromgegroeid was. De eerste klachten had ze op haar veertiende, maar pas tien jaar later werd de diagnose gesteld.

Gemiddeld wordt de ziekte bij vrouwen twee jaar later ontdekt dan bij mannen. "Zo worden er kansen gemist in de behandeling", zegt hoogleraar Van der Horst-Bruinsma. Hoe eerder je begint met een behandeling, hoe vroeger ontstekingen en mogelijke vergroeiingen in het bekkengebied worden geremd.

De klachten die vrouwen hebben verschillen van mannen met Bechterew, dat maakt vroege opsporing lastig. Waar de pijn bij mannen vooral in de rug zit, hebben vrouwen meer last van aanhechtingspijnen in de gewrichten. Ook ontwikkelen de ontstekingen in het bekkengebied zich bij vrouwen minder snel tot Bechterew - die diagnose wordt pas gesteld als er daadwerkelijk een vergroeiing is.

De medicatie voor deze ziekte, ontdekte Van der Horst-Bruinsma, slaat ook nog eens minder goed aan bij vrouwen dan bij mannen. Een verklaring daarvoor is dat vrouwen meer vetmassa hebben, waarin de ontstekingseiwitten worden geproduceerd. Daardoor hebben vrouwen mogelijk meer medicatie nodig.

De komende jaren hoopt Van der Horst-Bruinsma in samenwerking het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen te onderzoeken hoe de effecten van medicatie bij reuma precies verschillen bij mannen en vrouwen. Ook heeft zij onlangs twee grote farmaceutische bedrijven bereid gevonden om aan haar onderzoek mee te werken.

"Er moet meer bewustzijn komen voor de man-vrouw verschillen in de reumatologie", zegt de hoogleraar. "Dat is ook voor mannen goed. Veel andere vormen van reuma komen veel bij vrouwen voor en worden weer juist bij mannen gemist." De ziekte van Bechterew komt bij 1 op de 100 mensen voor.

Hoogleraar pleit voor meer 'seksistisch' onderzoek

In haar werkkamer in het ziekenhuis staat een klein skelet. Als hoogleraar Irene van der Horst-Bruinsma hem van haar kast afhaalt, stoot-ie zijn hoofd tegen de muur. Het is een mannetje. Natuurlijk. "De man is voor alles het prototype geweest, ook in de geneeskunde," zegt ze.

In november 2018 sprak de hoogleraar reumatologie haar oratie uit aan de Vrije Universiteit. Daarin pleit zij voor meer 'seksistisch onderzoek'. Niet alleen in haar veld, maar in de hele geneeskunde. "Ik ben heel erg voor gelijkheid, maar hierin niet. Seksistisch onderzoek betekent voor mij dat we nadenken over de rol van sekse bij ziektes."

Volgens de hoogleraar zijn er verschillen in hoe ziektes uitwerken en ook in hoe goed medicatie aanslaat. "In de cardiologie wordt al heel goed gekeken naar sekseverschillen en ook in de neurologie zijn ze ermee bezig. Maar ik hoor ook weleens een collega zeggen: dat soort doofheid zien we vaker bij vrouwen. Doe er wat mee, denk ik dan!"

Dat er verschillen zijn, 'suddert wel ergens onder het wateroppervlak, maar dringt niet door'. Daar wil zij als hoogleraar verandering in brengen. In haar onderzoek richt ze zich al jaren op de man-vrouwverschillen bij reumatische ziekten.

In haar oratie zegt zij dat de ziekte van Bechterew, een vorm van reuma in de rug en het bekken, bij vrouwen slecht en laat wordt herkend. Die staat bekend als een 'mannenziekte' maar het is allang bekend dat de ziekte ook bij vrouwen voorkomt. Vaker dan gedacht: eerst dachten artsen dat het tien keer zo vaak voorkwam bij mannen, dat blijkt nu maar drie keer zo vaak te zijn.

De ziekte wordt bij vrouwen gemiddeld twee jaar later herkend, wat ervoor zorgt dat een behandeling met medicatie - zogeheten biologicals - pas laat wordt ingezet en sommige vergroeiingen niet meer voorkomen of vertraagd kunnen worden. Van der Horst-Bruinsma ziet die malaise in haar praktijk terug.

https://visiolink-persgroep.akamaized.net/v1/data/trouw/498/www/assets/a189326204i0008_max1024x.jpgZe bedacht de afgelopen jaren een slimme truc om de ziekte bij vrouwen tóch vroeg te ontdekken. Vaak is een van de eerste verschijningsvormen van de reuma een oogontsteking: regenboogvliesontsteking (uveitis). De vrouwen die daarmee kampen, gaan naar de oogarts en niet naar de reumatoloog.

Van der Horst vond oogartsen in haar ziekenhuis en in de klinieken rond Amsterdam bereid om de vrouwen die én oogontsteking én rugpijn hadden, door te sturen naar de afdeling reumatologie. De eerste resultaten zijn verbluffend: bij 43 procent van deze vrouwen werd Axiale Spa geconstateerd, een voorstadium van de ziekte van Bechterew.

De hoogleraar spant zich in om deze methode ook op andere plekken toe te passen, zodat vrouwen eerder geholpen kunnen worden. 'Adam is geen Eva', is haar motto voor de komende jaren als eerste vrouwelijke hoogleraar reumatologie in Amsterdam.

Haar mannetje wordt terug op de overvolle kast gezet. Wordt het met deze missie geen tijd om een vrouwelijk skelet aan te schaffen? Van der Horst-Bruinsma: "Ja leuk! Is ook gezelliger voor hem."

Reumatoloog en hoogleraar Irene van der Horst-Bruinsma
Foto: Martijn Gijsbertsen

Bron:
Dagblad TROUW  -  nov. 2018
Redactie Gezondheid & Zorg

===========◄►==========

Stresseffect op RA

Afbeeldingsresultaat voor StressSTRESS! Er is haast geen ontkomen aan. Het maakt deel uit van het dagelijks leven. Net als je denkt dat het voorbij is, komt het weer terug. Het is de manier van reageren op druk. Te veel stress kan pijn doen toenemen, kan een persoon vatbaar maken voor ziektes en kan het voor mensen met artritis moeilijker maken om met de extra lasten van hun ziekte om te gaan.

Oorzaak en gevolg
Verhalen in overvloed van mensen die de ontwikkeling van hun artritis koppelen aan een stressvol incident in hun leven. Het stressvolle incident (zoals een auto-ongeluk, overlijden in het gezin, echtscheiding, verlies of werkproblemen, of andere persoonlijke tragedies) is de as van de plotselinge gebeurtenis die de ziekte veroorzaakt. De mening varieert over deze theorie, omdat het moeilijk te bewijzen is omwille van de verscheidenheid aan menselijke ervaringen en menselijke reacties. Studies bij laboratoriumratten hebben een duidelijke relatie aangetoond tussen stress en de ontwikkeling van artritis. Onderzoekers zijn terughoudend in het formuleren van conclusies voor mensen op basis van dierstudies.

Het dilemma over dreigende stress ontstaat, omdat stress onmogelijk te meten is. Wat iemand stressvol vindt, kan door iemand anders als een uitdaging worden beschouwd. Een gebeurtenis wordt als stressvol ervaren op basis van iemands perceptie van die gebeurtenis. Er zijn ook verschillende stressfactoren en het is moeilijk voor onderzoekers om te beoordelen, of ze allemaal dezelfde impact hebben. Hoewel de kwestie van een verband tussen stress en ziekte nog steeds gecompliceerd is voor onderzoekers, heeft recent onderzoek uitgewezen dat een hoog niveau van stress kan leiden tot verstoring, hoofdpijn, hoge bloeddruk, hartaandoeningen, depressie en de mogelijkheid tot andere ziekten.

Afbeeldingsresultaat voor De omgekeerde oorzaak en gevolgDe omgekeerde oorzaak en gevolg
Mensen met artritis ervaren dezelfde soorten stress als alle anderen. Bovendien zorgt het leven met chronische pijn voor een nieuwe mengeling van stressvolle problemen. Chronische artritis voegt stress toe door pijn, vermoeidheid, depressie, afhankelijkheid, gewijzigde financiën, werk, sociaal leven, zelfrespect en zelfbeeld.

Tijdens stressvolle momenten stuurt je lichaam extra stoffen (stresshormonen) in de bloedbaan, waardoor fysieke veranderingen optreden. Deze fysieke veranderingen geven extra kracht en energie en bereiden het lichaam voor op het omgaan met de stressvolle gebeurtenis. Wanneer stress positief wordt behandeld, herstelt het lichaam zichzelf en de eventuele schade veroorzaakt door de stress. Wanneer de stress zich echter ophoopt zonder stressrespons, beïnvloedt dit het lichaam negatief.
Er treedt een vicieuze cirkel op in de relatie tussen artritis en stress. De moeilijkheden die voortvloeien uit het leven met chronische artritis creëren stress. De stress veroorzaakt spierspanning en verhoogde pijn samen met verergering van artritissymptomen. De verslechtering van de symptomen leidt tot meer stress.

Stressmanagement
Drie componenten maken deel uit van een succesvol programma voor stressmanagement:

 • leren hoe je stress kunt verminderen;
 • leren hoe je kunt accepteren wat je niet kunt veranderen
 • leren hoe de schadelijke effecten van stress te overwinnen
 • Stress verminderen
 • Identificeer de oorzaken van stress in je leven.
 • Deel je gedachten en gevoelens.
 • Probeer niet depressief te worden.
 • Vereenvoudig je leven zo veel mogelijk.
 • Beheer jouw tijd en behoud jouw energie.
 • Stel kortetermijndoelen en levensdoelen voor jezelf in.
 • Wend je niet tot drugs en alcohol.
 • Maak gebruik van hulpdiensten voor artritis en educatieve diensten.
 • Ontwikkel jezelf mentaal en fysiek zo fit mogelijk.
 • Ontwikkel een gevoel voor humor en heb plezier.
 • Zoek en vraag hulp bij het omgaan met moeilijk op te lossen problemen.

2. Accepteer wat je niet kunt veranderen

 • Besef dat je alleen jezelf kan veranderen, niet de anderen.
 • Sta jezelf toe om onvolmaakt te zijn.

3. Schadelijke gevolgen overwinnen

 • Oefen ontspanningstechnieken.
 • Leer obstakels voor ontspanning te overwinnen.
 • Corticosteroïdengebruik en stress

Afbeeldingsresultaat voor corticosteroïdenVeel mensen met artritis krijgen een corticosteroïde voorgeschreven, als onderdeel van hun behandelplan. Zonder enige voorzorgsmaatregelen kan stress gevaarlijk zijn voor iemand die corticosteroïden gebruikt. Corticosteroïden zijn nauw verwant aan cortisol, een hormoon dat wordt geproduceerd door de bijnieren. Cortisol helpt bij het reguleren van de zout- en waterbalans en het koolhydraat-, vet- en eiwitmetabolisme. Wanneer het lichaam stress ondervindt, geeft de hypofyse een hormoon af dat de bijnieren signaleert om meer cortisol te produceren. Het extra cortisol zorgt ervoor dat het lichaam de stress aankan. Wanneer de stress voorbij is, keert de productie van bijnierhormonen terug naar normaal.

Langdurig gebruik van corticosteroïden leidt tot een verminderde productie van cortisol door het lichaam. Bij onvoldoende cortisolproductie kan het lichaam onvoldoende worden beschermd tegen stress en is meer vatbaar voor extra problemen, zoals koorts of lage bloeddruk. Artsen schrijven vaak een verhoogde dosis corticosteroïden voor om dit te compenseren, wanneer er een bekende of verwachte stressvolle gebeurtenis is.

Bron: RA Liga – 2018

===========◄►==========

Betere zorg begint met een goed gesprek

Gerelateerde afbeeldingJe dokter wil jou graag goed helpen. Om jou goed te kunnen helpen heeft de dokter veel informatie van jou nodig! Welke klachten heb je? Wat vind jij belangrijk? Bedenk al vóór je afspraak wat je aan de dokter wilt vertellen. En wat je aan de dokter wilt vragen.  Zo krijgen jullie een goed gesprek en kunnen jij en de dokter samen beslissen wat het beste is voor jou.

Wat wil de dokter weten?
Een afspraak bij de dokter duurt ongeveer 10 minuten. In die korte tijd wil de dokter veel dingen van je weten. De dokter vraagt welke klachten je hebt en hoe het met je gaat. Bedenk thuis al wat je aan de dokter wilt vertellen en wat je aan de dokter wilt vragen. Bedenk ook wat jij  zelf belangrijk vindt. En hoe je dat goed aan de dokter kunt uitleggen.

Tips

1. Schrijf op wat u wilt vertellen
Hiermee voorkomt u dat u belangrijke zaken vergeet te vertellen. U kunt met de volgende vragenlijst uw klachten in kaart brengen:

 • Waar heeft u last van?
 • Sinds wanneer heeft u er last van?
 • Wanneer is de klacht erger?
 • Wanneer is de klacht minder erg?
 • Wat is de pijn op een schaal van 1 tot 10?
 • In hoeverre belemmert de klacht u in uw dagelijks leven, uw werk?
 • Is de klacht al onderzocht? Zo ja, hoe en wat was de uitkomst?
 • Is er een behandeling ingezet? Zo ja, welke en wat is het effect van de behandeling?
 • Bent u doorverwezen naar een specialist? Zo nee, waarom niet?
 • Wat denkt u zelf dat het is?
 • Hoe kan de arts u helpen/wat verwacht u van de arts?

2. Schrijf op wat u verwacht en wat uw wensen zijn
Soms gaat u met een bepaald doel naar een zorgverlener. Het is voor de zorgverlener belangrijk om te weten wat u wilt, zodat hij samen met u kan kijken of uw wens ook daadwerkelijk de beste oplossing is.

3. Zoek informatie op
Eerst rondkijken op internet helpt bij het stellen van de juiste vragen. Betrouwbare en goede informatie vindt u bijvoorbeeld op websites van patiëntenorganisaties of op www.thuisarts.nl  
Huisartsen hebben deze site samengesteld.

4. Schrijf op welke vragen u wilt stellen
Domme vragen bestaan niet. Dus schrijf alle vragen op die u te binnen schieten en neem deze mee naar het de afspraak.
Vaak blijkt tijdens een consult dat u een behandeling nodig heeft. Elke behandeling heeft voor- en nadelen. Het is belangrijk deze op een rijtje te hebben. Zodat u een goede zorgkeuze kunt maken.
Stel daarom altijd de volgende drie goede vragen:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?

5. Zorg voor een actueel medicatieoverzicht en neem deze mee
Een medicatieoverzicht vraagt u op bij uw apotheek. Dit is niet nodig als u zorgverleners toestemming hebt gegeven om uw medische gegevens, waaronder medicijngebruik, op te vragen.

6. Vraag iemand om mee te gaan of neem het gesprek op
Zeker als het over uzelf en uw gezondheid gaat, is het lastig om informatie op te nemen en te verwerken en ook nog vragen te stellen. Daarom is het verstandig om iemand mee te nemen naar de dokter, zeker bij ernstige klachten. Degene die meegaat, kan met wat meer afstand vragen stellen. Hij/zij kan ook aantekeningen maken. Zo kunt u de informatie thuis rustig verwerken en samen bespreken.

Opnemen van een gesprek in de spreekkamer kan u ook helpen om een betere keuze te maken, mits u daar toestemming voor krijgt!
Dat kan met uw telefoon, of u maakt aantekeningen. Of u vraagt tegen het einde van het gesprek of de dokter de belangrijkste punten op schrift wil zetten. Beter nog: of de dokter de samenvatting even op uw telefoon wil inspreken. Dan kunt u er thuis nog eens goed over nadenken. Wij raden u wel aan altijd met de dokter te bespreken dat u het gesprek wilt opnemen. Zo kan hij meedenken over uw behoefte aan informatie en u beter helpen.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland – nov. 2018

===========◄►==========  

Alcohol en medicijnen

Gerelateerde afbeeldingAlcohol kan de werking van medicijnen beïnvloeden. Dit kan ervoor zorgen dat u meer last krijgt van bijwerkingen. Kijk daarom na of u met uw medicijn alcohol mag drinken, of vraag het uw apotheker.

Apotheek waarschuwt op etiket of sticker
De apotheek plakt een etikettekst of een gele waarschuwingssticker op uw medicijndoosje als u met uw medicijn moet oppassen met alcohol.
Er zijn verschillende waarschuwingsteksten:

 • 'Dit geneesmiddel kan uw reactievermogen verminderen' - als u alcohol gebruikt in combinatie met dit medicijn, wordt uw reactievermogen nog slechter. U kunt dan extra suf, vermoeid of duizelig worden en u kunt sneller dronken worden.
 • 'Gebruik geen alcohol bij dit middel' - als u bij dit medicijn alcohol drinkt, kunt u last krijgen van vervelende verschijnselen als een warm en rood gezicht, misselijkheid en hoofdpijn.
 • 'Pas op met alcohol in verband met maagklachten' - deze sticker zit op medicijnen die het maagslijmvlies irriteren. Alcohol versterkt deze bijwerking.

Twijfelt u of u een medicijn dat u al langer gebruikt, of dat u zonder recept heeft gekocht, mag innemen met alcohol? Vraag het aan uw apotheker.

Effecten van alcohol op het lichaam
Alcohol kan in het hele lichaam effect hebben. Het komt namelijk via de slokdarm, maag en dunne darm terecht in het bloed. Hoe sterk het effect van alcohol is, verschilt per persoon en per situatie.
De belangrijkste effecten van alcohol in het lichaam zijn:

 • Verdoving van de hersenen. Coördinatie- en beoordelingsvermogen worden minder, reacties langzamer. Daarnaast wordt het trillen van ledematen minder (bij matig gebruik).
 • Vaker plassen. Alcohol zorgt voor verlies van vocht.
 • Laag bloedsuikergehalte. Dit kan onder meer zorgen voor duizeligheid, zweten en trillen.
 • Meer eetlust.
 • Ander slaappatroon: beter slapen in de eerste helft van de nacht, maar slechter slapen in de tweede helft van de nacht. Alcohol kan snurken en slaapwandelen verergeren. Bij slaapproblemen is het advies om ’s avonds geen alcohol te drinken.
 • Verwijding van de bloedvaten.

Afbraak alcohol: gemiddeld 1,5 uur per glas
De lever breekt alcohol af, waarna het  uit het lichaam verdwijnt. Dit kost tijd: met 1 glas drank is de lever gemiddeld anderhalf uur bezig. Als u ’s avonds veel heeft gedronken, kunt u dus de volgende ochtend nog onder invloed zijn.
Meer weten over de gevolgen van alcoholgebruik? Ga naar Alcoholinfo.nl

Effecten alcohol op werking medicijn
Alcohol en medicijnen kunnen elkaars werking beïnvloeden:

 • Medicijnen kunnen de afbraak van alcohol vertragen. Hierdoor blijft een giftig afbraakproduct van alcohol langer in het lichaam. Dit kan zorgen voor misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid.
 • Alcohol kan de bijwerkingen van sommige medicijnen versterken.
 • Alcohol kan de bloedvaten verwijden. U kunt duizelig worden als u het samen met een medicijn gebruikt dat ook de bloedvaten verwijdt.

Oppassen met deze combinaties
Bij het gebruik van onderstaande medicijnen moet u in ieder geval extra oppassen met alcohol:

 • Pijnstillers zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, diclofenac en naproxen hebben als bijwerking dat ze het maagslijmvlies irriteren. Alcohol kan ervoor zorgen dat dit sneller gebeurt.
 • Bij middelen die het reactievermogen verminderen, zoals medicijnen tegen allergie, epilepsie, depressie en psychische problemen, kan gebruik van alcohol leiden tot extra sufheid, slaperigheid, moeheid en/of duizeligheid.

Invloed alcohol op uw medicijn
Wilt u weten of uw medicijn een wisselwerking heeft met alcohol?
Bij uw apotheker kunt u informeren of u met uw medicijn kunt autorijden, alcohol drinken en alles kunt eten of drinken.
Als er een wisselwerking is, zal dit doorgaans ook worden vermeld in een etikettekst of waarschuwingssticker op uw medicijndoosje. En het wordt besproken als u het medicijn voor de eerste keer ophaalt in de apotheek.

Alcohol en antibiotica
Of u bij uw antibioticumkuur mag drinken, hangt af van het soort antibioticum. Meestal zijn er geen beperkingen. Let wel op als u metronidazol gebruikt. Bij metronidazol mag u geen alcohol drinken tot en met 2 dagen nadat u gestopt bent met de kuur. Anders kunt u veel last krijgen van bijwerkingen. Zoals een rood gezicht, misselijkheid, benauwdheid, hoofdpijn, zweten en verwardheid. Dit gebeurt al bij kleine hoeveelheden alcohol.

Medicijnen om van de alcohol af te komen
Er zijn ook medicijnen speciaal om van de alcohol af te komen. Lees hier meer over onder ‘alcoholontwenning’ op de website van www.apotheek.nl

Effect alcohol op hart en vaten
Waarschijnlijk verkleint een matig gebruik van alcohol (1 glas per dag) de kans op hart- en vaatziekten. Dit effect geldt echter alleen voor gezonde mannen boven de 40 jaar en gezonde vrouwen na de overgang.

Effect alcohol op ongeboren kind
Alcohol drinken tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Het verstoort de aanleg van het centraal zenuwstelsel.

Gerelateerde afbeeldingOmdat nooit van tevoren te zeggen is hoeveel alcohol schadelijk is voor uw ongeboren kind, is het advies om helemaal geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap.

Een zwangere vrouw die regelmatig drinkt, heeft daarnaast een hoger risico op een miskraam of vroeggeboorte. Als ze enkele glazen alcohol per dag drinkt, is er een kans dat de baby wordt geboren met de hersenaandoening ‘foetaal alcoholsyndroom’.
Kijk voor meer informatie op www.alcoholenzwangerschap.nl

 

Alcohol vermindert klachten reumatoïde artritis
Alcohol drinken kan de kans op reumatoïde artritis verkleinen. Ook heeft alcohol een positief effect op mensen die de ziekte al hebben.

Dat concluderen wetenschappers van de University of Sheffield.
De wetenschappers vroegen twee groepen patiënten, een groep met en een groep zonder reumatoïde artritis, hun drinkgewoontes bij te houden.
Zo ontdekten ze dat patiënten die regelmatig alcohol dronken minder last hadden van gewrichtspijn en zwellingen. Voor de studie werden 873 patiënten met reumatoïde artritis vergeleken met 1004 mensen zonder de ziekte.
Afbeeldingsresultaat voor Alcohol vermindert klachten reumatoïde artritis
Patiënten werd gevraagd een gedetailleerde vragenlijst in te vullen. Ook werden er röntgenfoto's gemaakt en werd er bloed afgenomen. Een verpleegster bestudeerde regelmatig de gewrichten van de patiënten.
Daaruit bleek dat patiënten die regelmatig alcohol drinken minder last hadden van symptomen dan de patiënten die nooit of onregelmatig alcohol drinken.

Op de röntgenfoto's was ook minder schade te zien aan hun gewrichten. En uit de bloedtest bleek dat ze lagere ontstekingswaarden hadden. Ook hadden ze minder te maken met gewrichtspijn en zwellingen.

De onderzoekers begrijpen nog niet waarom het drinken van alcohol dit effect heeft. Dit moet duidelijk worden na verder onderzoek.

Bron: Apotheek.nl  / Gezondheidsnet.nl  – jan. 2019

===========◄►==========

12  Vragen over Artrose

Afbeeldingsresultaat voor Wat is artrose?Meer dan een miljoen Nederlanders hebben gewrichtspijn door artrose. Vaak worden ze bang om te bewegen. Terwijl het juist zo belangrijk is om dat wél te blijven doen, aldus orthopedisch chirurg Sjoerd Bulstra.

1. Wat is artrose?
Sjoerd Bulstra: "Een gewricht is een scharnierverbinding tussen twee botten. Je knie, heup, schouder en elleboog bijvoorbeeld. Maar je vindt gewrichten op veel meer plekken in je lichaam, zoals in je nek, rug, handen en voeten. De uiteinden van de botten die in het gewricht samenkomen, zijn bedekt met een laagje kraakbeen. Bij veroudering wordt het kraakbeen dunner en stugger. Daar­door bewegen de botten in het gewricht minder soepel langs elkaar, met mogelijk pijn en stijfheid tot gevolg. Dit natuurlijke proces kan versnellen of verergeren door schade aan een gewricht. Denk aan gescheurde enkel- of kniebanden of een kapotte meniscus in de knie. Hoe dunner en stugger het kraak­been is, hoe groter de kans op letsel."

2. Is het een vorm van reuma?
"Artrose valt  onder de verzamelnaam van 'reuma', net als veel andere aandoeningen. Maar artrose is geen 'reumatoide artritis', wat veel mensen als 'reuma' zien. Daarbij is er sprake van een chronische ontsteking van gewrichten, waarvoor je pijnstillers en andere medicijnen gebruikt. Bij artrose is dat niet zo. Wel kan het aangedane gewricht bij artrose kortdurend acuut ontsteken, bijvoorbeeld na een verzwikking. Met ontstekingsremmende pijnstillers ben je daar meestal binnen twee weken vanaf. Bij artrose moet je dus juist niet teveel pijnstillers nemen en veel bewegen."

3. Komt artrose veel voor?
"Heel veel! Bij naar schatting 1,2 miljoen Nederlanders heeft de huisarts artrose vastgesteld, twee keer zoveel vrouwen als mannen. Vermoedelijk hebben nog veel meer mensen de aandoening zonder dat zij een officiële diagnose hebben gekregen. Meestal blijven de klachten beperkt tot één of enkele gewrichten. In ongeveer de helft van de gevallen zit de artrose in de knie. De pijn en stijfheid zijn het ergst als iemand na een periode van rust weer in beweging komt. In de ochtend hebben patiënten bijvoorbeeld vaak ‘startpijn’. Na het opstaan vermindert die over het algemeen binnen een half uur."

4. Hoe ouder, hoe groter de kans?
"Artrose is inderdaad een ouderdomsklacht; verreweg de meeste patiënten zijn boven de 55 jaar. Maar je kunt ook op jongere leeftijd klachten als gevolg van artrose krijgen. Bijvoorbeeld als je er aanleg voor hebt, lichamelijk zwaar werk doet, door een blessure schade aan een gewricht oploopt of als je je gewrichten door intensief sporten buitensporig belast."

5. Waarom hebben vrouwen er vaker last van dan mannen?
"Dat weten we niet precies. Het zou kunnen dat hormoonschommelingen invloed hebben op het slijtageproces. Daar moet nog meer onderzoek naar worden gedaan."

6. Wanneer is het verstandig om met gewrichtspijn naar de huisarts te gaan?
"Als het gewricht waar je last van hebt gezwollen, warm en/of rood is. Of als de pijnklachten langer dan twee weken aanhouden."

7. Kun je ervan genezen?
"Nee. Maar met de juiste aanpak zijn de klachten meestal wel te ­verdragen. Het allerbelangrijkste is om te blijven bewegen. Patiënten durven dat vaak niet, uit angst voor pijn. Of ze vrezen dat ze het probleem erger maken. Het tegenovergestelde is echter het geval. Door te trainen krijg je weliswaar geen kraakbeen terug, maar je kunt de spieren eromheen wel versterken. Dat komt de controle over het gewricht en de stabiliteit ten goede. Een fysiotherapeut kan je daarbij helpen. Houdt de pijn aan, dan kun je die bestrijden met paracetamol of een pijnstillende gel. In het ergste geval biedt een operatie uitkomst. Het aangedane gewricht wordt dan vastgezet in een goede stand of vervangen door een prothese. Maar dat is een laatste redmiddel."

8. Werken pijnstillende tabletten en smeersels even goed?
"(Huis)artsen schrijven bij artrose vaak langdurig ontstekingsremmende pijnstillers voor, zoals ibuprofen, diclofenac of naproxen, verzamelnaam: NSAID’s. Dat is echter zelden nodig, want artrose is geen ontstekingsziekte. Die behandeling is bovendien niet zonder risico’s. NSAID’s kunnen bij langdurig gebruik namelijk allerlei nare bijwerkingen geven, zoals maagbloedingen en nierproblemen. Beter is om bij aanhoudende pijn vier keer per dag een paracetamol te nemen. Voor veel patiënten biedt dat voldoende verlichting. Een alternatief is een NSAID-gel op het aangedane gewricht te smeren. Die werkt over het algemeen even goed als een NSAID in de vorm van een tablet of zetpil. De belangrijkste bijwerking van zo’n gel is irritatie of een allergische reactie van de huid. Je kunt paracetamol en een NSAID-gel ook in combinatie gebruiken."
Afbeeldingsresultaat voor kniebrace bij artrose
 9. Heeft het zin om een brace te dragen?
"Bij artrose in de knie wordt het gewricht vaak minder stabiel. Het kan dan helpen om ter ondersteuning een kniebrace te gebruiken, maar alleen als je óók de spieren rond je knie traint om sterker te worden. Doe je dat niet, dan maakt een brace het gewricht alleen maar lui, met extra slijtage tot gevolg. Uiteindelijk ben je dan nog verder van huis."

10. Helpt een speciaal dieet tegen artrose?
"Helaas niet. Alleen bij jicht – een bepaalde vorm van reuma – kunnen sommige voedingsmiddelen, zoals alcohol, vlees, vis of suikers, mogelijk een aanval (mede) uitlokken. Maar bij andere gewrichtsproblemen is er geen enkel bewijs dat een dieet klachten kan verergeren of juist verminderen."

11. En een glucosaminesupplement?

Afbeeldingsresultaat voor glucosamine supplement"Glucosamine is een lichaamseigen stofje, dat in bijna al je weefsels voorkomt. Bij artrose lijkt een supplement met glucosaminesulfaat een mild pijnstillend effect te kunnen hebben. Ongeveer de helft van de patiënten heeft daar baat bij. Als je glucosamine wilt proberen, kies dan voor een ­ supplement van 1500 mg – de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Gebruik dat gedurende drie maanden. Merk je geen verschil? Dan kun je ervan ­uitgaan dat het middel bij jou niet tegen de pijnklachten helpt."

12. Kun je verder zelf iets doen om artrose te voorkomen?
Afbeeldingsresultaat voor -	hydrotherapie"Je kunt een aantal dingen doen om je gewrichten zo goed mogelijk te beschermen.

 •  Blijf bewegen. Dat zorgt ervoor dat je minder stijf wordt. Het oude adagium ‘rust roest’ geldt bij artrose zeker. Hoe minder je je gewrichten gebruikt, hoe erger de klachten worden.
 • Ga voor een gezond gewicht. Als je te zwaar bent, moeten je gewrichten meer kilo’s dragen met meer slijtage tot gevolg. Voor afvallen geldt: alle beetjes helpen. De belasting van heupen, knieën en rug neemt met een paar kilo al af.
 • Pas op met belastende sporten zoals volleybal en voetbal, waarbij je gemakkelijk letsel aan gewrichten kunt oplopen. Zulke schade kan artrose veroorzaken of verergeren. Wandelen, fietsen en zwemmen zijn juist goed voor je gewrichten."

Bron: Gezondheidsnet – jan. 2019

===========◄►==========

===========◄►==========

Afbeeldingsresultaat voor vallende lettersLetters maken wit papier mooier

Een nieuwe rubriek met gewoon leuke teksten/gedichten/
verhalen/etc. Dit alles geschreven of gemaakt door volwassenen of kinderen met een beperking of chronische aandoening.

 De zon
schijnt alles mooi
Schijnt het

In de schaduw wordt alles overschaduwd
Lijkt het

De zon
willen we wel

De schaduw
willen we niet

Maar…
Als je weet wat je niet wilt
Dan weet je ook wat je wel wilt

Is het dan geen kwestie van perspectief?
Van projectie, van jezelf richten naar de zon?
En kiezen om te stralen?
Want, is er schaduw in de volle zon?

Stap uit de schaduw
Richting de zon
Het schijnt daar zo heerlijk                                                Martine Fleming

Wat een glimlach vermag

Hij kost niets maar brengt veel teweeg.
Hij schiet voorbij in een flits maar de
herinnering eraan blijft soms
voor altijd. Toch laat hij zich niet kopen,
lenen of stelen.

En als ik te moe mocht zijn je
een glimlach te schenken. Wil je er alsjeblieft
een van jou achterlaten.

Want niemand heeft een glimlach zo nodig
als wie er geen meer te geven overheeft.                      Emelda Tshuma.

===========◄►==========

RLS

Afbeeldingsresultaat voor restless legsHerkent u:
Rusteloze benen, kriebelbenen,
jubelbenen (of armen!)?
Niet kunnen stilzitten voor de televisie, in bioscoop of theater?
Nachten wakker liggen vanwege de onrust in je lijf en niet weten wanneer je wel weer kunt slapen?
De kans is groot dat deze site u dan veel nuttige informatie geeft!  Kijk op  www.stichting-restless-legs.nl 

===========◄►==========

Als u In Vogelvlucht gelezen hebt, gooi deze dan niet weg. Neem het blad mee naar de spreekkamer van uw huisarts, tandarts, therapeut, verzorgingshuis, sportvereniging of een andere instelling. De mensen kunnen dan tijdens het wachten kennis maken met onze vereniging.

Naar het begin van de pagina