Op deze pagina:

Klik op de betreffende link voor meer informatie over dit onderwerp.


Onderzoek van het Nivel n.a.v. het verdwijnen van vitamine D, kalktabletten en paracetamol 1000 mg uit het basispakket per 2019.

Gebruik jij middelen die uit het pakket gaan in 2019, zoals vitamine D, kalktabletten of paracetamol 1000mg? Doe mee aan de monitor van Nivel!
Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan een onderzoek over het gebruik van deze middelen. Het Nivel, een onafhankelijk onderzoeksinstituut, voert dit onderzoek uit met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Deze eerste vragenlijst bestaat uit 3 vragen en kost maximaal 5 minuten om in te vullen. Wanneer je één van de middelen nu gebruikt, dan vragen we je om deel te nemen aan twee vervolg-vragenlijsten. Daarmee wil Nivel de gevolgen van de maatregel in kaart te brengen. Deze vragenlijsten worden in april en oktober 2019 verstuurd. De vervolgvragenlijsten kosten elk maximaal 20 minuten om in te vullen. We hopen dat je bereid bent om mee te werken aan het onderzoek. En deel het vooral ook met leden van jouw reuma patiëntenvereniging.

Ga naar de eerste korte vragenlijst.
Je kunt de vragenlijst invullen tot 3 januari 2019. Als je al meedoet aan dit onderzoek via een andere uitnodiging, dan hoef je niet nogmaals te reageren.

Waarom dit onderzoek?
Je kunt tabletten vitamine D, calcium (kalktabletten) en paracetamol 1000 mg voorgeschreven krijgen door je arts. Tot nu toe worden deze middelen vergoed als je arts ze voorschrijft. Vanaf 1 januari 2019 worden diverse vormen van deze middelen niet meer vergoed vanuit het basispakket, omdat deze middelen ook zonder recept te koop zijn bij de drogist of apotheek. Het Nivel gaat met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gevolgen in kaart brengen voor mensen die één van deze middelen gebruiken. De resultaten komen in een openbaar rapport van het Nivel.

Nog vragen?
Heb je nog vragen over het onderzoek, dan kun je contact opnemen met dr. Anne Brabers, onderzoeker bij het Nivel (a.brabers@nivel.nl).

Alvast bedankt voor je medewerking!


Uniek zwemmen in Brabant

Voor mensen met een beperking is ‘even sporten’ vaak niet zo vanzelfsprekend als voor anderen. Toch is zwemmen een populaire sport onder de doelgroep(en). Het is dan ook belangrijk specifieke drempels weg te nemen en iedereen op een laagdrempelige manier kennis te kunnen laten maken met de zwemsport. Om deze reden is een nieuwe samenwerking tussen het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie), InnoSportLab de Tongelreep, de KNZB en de provincie Noord-Brabant gestart, welke heeft geleid tot het nieuwe initiatief ‘Uniek Zwemmen in Brabant'. De definitie van het begrip "beperking" is hierin breed: verstandelijk, lichamelijk, chronisch en gedragsproblematiek.

Voor dit initiatief, willen we een enquête grootschalig uitzetten om zodoende de motieven en belemmeringen van Brabanders met een beperking (of niet-Brabanders die in Brabant zwemmen) t.a.v. zwemmen te achterhalen. We willen mensen zelf immers prominent betrekken in het proces richting verbetering! Voor nu is de enquête (helaas) alleen gericht op mensen die in Brabant wonen en/of zwemmen. Het maakt hierbij niet uit of iemand zwemt of niet; we willen input van iedereen. 

Deze enquête zal afgenomen worden aan de hand van een online vragenlijst. Het is belangrijk voor ons dat de vragenlijst zoveel mogelijk ingevuld en gedeeld wordt door mensen met een beperking die in Brabant wonen en/of zwemmen.
De link naar de vragenlijst is: https://onderzoekstool.nl/aa/2kthw78j

Voor vragen over het project :
aangepastzwemmen@fieldlabswimming.com of 06 - 81 46 56 39.


REUMAFONDS  heet voortaan ‘ReumaNederland’

Het Reumafonds verandert van naam: voortaan heten wij ReumaNederland. Onze nieuwe naam past bij de koers die we een aantal jaren geleden hebben ingezet: van een traditioneel fonds dat vooral baanbrekend reumaonderzoek financiert naar een moderne patiëntenorganisatie die zich inzet voor meer dan 2 miljoen mensen met reuma in Nederland.

Samen zorgen voor beweging
ReumaNederland wil samen met mensen met reuma, artsen en onderzoekers, de politiek en het bedrijfsleven werken aan één doel: een betere kwaliteit van leven met reuma. Samen zorgen we voor beweging in onderzoek, in de behandeling van reuma en in de kennis over reuma.

Sneller oplossingen
ReumaNederland richt zich op oplossingen die het leven met reuma verbeteren. We willen dat resultaten uit reumaonderzoek nog sneller worden omgezet in betere behandelingen. We willen de politiek en de zorgsector beïnvloeden voor betere reumazorg. En we willen mensen met reuma sneller informeren over belangrijke ontwikkelingen en betrouwbare medische informatie geven.

Jij bent ons vertrekpunt
Als ervaringsdeskundige weet jij als geen ander wat er moet gebeuren om een beter leven met reuma dichterbij te brengen. Die kennis willen we optimaal inzetten. Bijvoorbeeld door regelmatig jouw ervaringen en behoeften te peilen en via meldpunten belangrijke signalen op te vangen die we gebruiken in onze belangenbehartiging.

Wil je meer weten?
Onze nieuwe naam gaan we geleidelijk introduceren. Geen reclamecampagne, zodat de kosten laag blijven. Wil je meer weten over ReumaNederland of jouw vertrouwde informatie vinden? Kijk vanaf 1 juli op www.reumanederland.nl.

ReumaNederland. Samen zorgen voor beweging.


Nieuwe animatie medicijnontwikkeling

Hoe steekt geneesmiddelenontwikkeling in elkaar? En hoeveel tijd en geld kost dat eigenlijk? Deze en andere vragen worden beantwoord in een nieuwe animatie, die sinds maandag op de website van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen staat.

Animatruie zien ? Klik hier.


Onderzoek ervaringen met biologische medicijnen

Hierbij het eindresultaat:
Website artikel: https://home.reumafonds.nl/overstappen-naar-een-ander-biologisch-medicijn
Definitieve Standpunt Reumafonds: https://home.reumafonds.nl/sites/default/files/Standpunt%20wisselen%20biologische%20medicijnen.pdf

In het website artikel staan ook 7 vragen die je kunt stellen aan je reumatoloog over het wisselen van biologische medicijnen.

Vanaf vandaag tot en met 12 februari 2018 doet NIVEL in samenwerking met het Reumafonds onderzoek naar ervaringen met biologische medicijnen.
Hoe ervaar je het gebruik van een biologisch geneesmiddel en de zorg die je hieromheen ontvangt? Hoe kijk je aan tegen een eventuele wissel naar een ander biologisch geneesmiddel? Tot nu toe is er nog weinig bekend over deze ervaringen. Help je mee de zorg en besluitvorming rondom biologische geneesmiddelen te verbeteren? Dat kan door de online vragenlijst  van het NIVEL in te vullen!

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) doet samen met het Reumafonds onderzoek naar ervaringen van mensen met biologische geneesmiddelen. Onderzoek dat in de klinische praktijk bijdraagt aan het verbeteren van de zorg aan mensen die biologische geneesmiddelen gebruiken. Onderzoek dat daarnaast de gezamenlijke besluitvorming over het wisselen tussen biologische geneesmiddelen kan verbeteren.

Online vragenlijst
Het NIVEL verzamelt samen met het Reumafonds de ervaringen van deze mensen aan de hand van een online vragenlijst die bestaat uit 31 vragen. Invullen duurt ongeveer 10-15 minuten. De vragenlijst bevat vragen over:

 • ervaringen met en opvattingen over biologische geneesmiddelen
 • informatie die wordt gegeven over de behandeling met biologische geneesmiddelen
 • gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt rondom biologische geneesmiddelen
 • eventuele ervaring met het wisselen tussen biologische geneesmiddelen

Wil je je ervaringen delen?
Heb je ervaring met het gebruik van biologische geneesmiddelen en wil je de zorg hieromtrent helpen verbeteren? Hier vind je de vragenlijst (leeftijd 18+): www.nivel.nl/biologischegeneesmiddelen
Je antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en volledig anoniem verwerkt. Als je al hebt meegedaan aan dit onderzoek, hoef je niet nog een keer te reageren. Je kunt de vragenlijst invullen tot 12 februari 2018.

Vragen?
Heb je nog vragen over het onderzoek, dan kun je terecht bij de onderzoeker, mw. dr. Marcia Vervloet via M.Vervloet@nivel.nl (ma-do). Wil je meer informatie over het onderzoeksinstituut NIVEL , neem dan een kijkje op www.nivel.nl


Reumavriendelijke gemeente

Het Reumafonds vraagt aandacht voor hun actie ‘Reumavriendelijke gemeente’ die zojuist is gestart.
Uitkomsten online peiling
Zoals wij jullie in december hebben laten weten, hebben wij een online peiling uitgevoerd om inzicht te krijgen in wat er goed gaat en wat er beter kan met betrekking tot reumazorg in gemeenten. Ruim 2.200 mensen hebben deze ingevuld. Daaruit blijkt dat er bij gemeenten veel winst te behalen valt als het gaat om:

 • Reumavriendelijk sporten en bewegen
 • Communicatie en informatievoorziening
 • Drempelvrije en toegankelijke omgeving

Deze punten willen wij met de actie ‘Reumavriendelijke gemeente’ onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk lijsttrekkers in zoveel mogelijk gemeenten. Met als doel: een geluid laten horen voor reumavriendelijk beleid in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Doen jullie mee?
Om deze actie te laten slagen, willen wij dat zoveel mogelijk mensen een bericht versturen naar de lijsttrekkers in hun gemeente. Wij hebben alvast de mailadressen van de lijsttrekkers in gemeenten opgezocht en een bericht met reumavriendelijke aanbevelingen klaar gezet op de speciale actiepagina http://www.reumafonds.nl/reumavriendelijk. In een paar simpele stappen kunnen mensen dit bericht online versturen.

Aandacht voor deze actie

Help ons mee om goede reumazorg op de agenda te krijgen bij alle gemeenten in Nederland! Wij vragen jullie deze actie onder de aandacht te brengen bij jullie leden. In de bijlage vinden jullie een persbericht. Deze kunnen jullie via je eigen kanalen (website, e-mail, social media, etc.) verspreiden.

Via Facebook en Twitter (#reumavriendelijk) vragen wij de komende periode ook aandacht voor deze actie. Mochten jullie deze berichten via eigen social media kanalen willen delen, heel graag!

Meer informatie
Meer informatie over de actie en de resultaten van de online peiling vind je op: https://home.reumafonds.nl/reumavriendelijke-gemeente

Reumamedicatiefolders 

het Reumafonds heeft i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) begrijpelijke reumamedicatiefolders ontwikkeld. De medicatiefolders kun je lezen op onze website: https://home.reumafonds.nl/brochures.
Begrijpelijke medicatiefolders dragen bij aan beter medicijngebruik
Mensen met reuma moeten goed geïnformeerd zijn over de werking van hun medicijnen en wat dit betekent voor hun dagelijks leven. Uit onderzoek blijkt dat veel bijsluiters niet altijd begrijpelijk zijn. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) en het Reumafonds bieden een oplossing: begrijpelijke medicatiefolders over zo’n 40 soorten reuma medicijnen.
Bijsluiters van medicijnen zijn voor veel mensen een belangrijke informatiebron. Veel gehoorde verbeterpunten zijn dat bijsluiters korter, beter leesbaar en duidelijker vormgegeven zouden moeten zijn. De nieuwe medicatiefolders spelen in op deze behoefte. Zij zijn een nuttige aanvulling op de bijsluiter.
Patiëntenperspectief
De medicatiefolders zijn speciaal geschreven voor mensen met reuma vanuit hun perspectief. In begrijpelijk taal staat beschreven hoe het medicijn werkt, voor welke aandoeningen het kan worden gebruikt, welke bijwerkingen er zijn en praktische tips. Het geheel is overzichtelijk vormgegeven en online toegankelijk via de website van het Reumafonds.
Vragen over medicijn?
De NVR en het Reumafonds zijn van mening dat deze medicatiefolders bijdragen aan begrijpelijke informatievoorziening. Zodat mensen met reuma goed geïnformeerd zijn over de werking van de medicijnen die zij gebruiken. Als je gaat starten met reuma medicijnen, lees dan altijd goed de informatie daarover. Neem bij vragen altijd contact op met jouw arts, verpleegkundige of apotheker.


Aangepaste Vakantie Gids (AVG) 

AVG is een onafhankelijk platform voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, chronisch zieken, mensen die slecht ter been zijn en hun partner, gezin, familie of vrienden. AVG is voor mensen met een beperking het meest complete overzicht van aanbieders van vakanties in binnen- en buitenland. Via uitgebreide zoekfilters (vooral gericht op de zorgvraag) vindt men een aangepaste vakantie op maat. Het platform richt zich op onafhankelijke reviews. Men vindt beschrijvingen, foto's, filmpjes en route-informatie. Via een contactformulier is er rechtstreeks contact met de reisorganisatie of vakantie-accommodatie. Daarnaast is AVG ook als overzichtelijke papieren gids verkrijgbaar en verschijnt er een wekelijkse nieuwsbrief met vakantie-updates, reisverhalen en blogs.
Wij stellen het zeer op prijs als u uw lezers wilt informeren over dit bijzondere initiatief. Laat u ons weten indien u ons bericht gaat plaatsen? Alvast bedankt!
Meer informatie over de Aangepaste Vakantie Gids vindt u op: www.aangepastevakantiegids.nl


Samenwerking Reumafonds met VGZ

Het Reumafonds wil goede reumazorg voor alle 2 miljoen mensen met reuma in Nederland. Een zorgverzekering met oog voor reuma draagt daar aan bij. Daarom werkt het Reumafonds samen met VGZ aan de verbetering van zorg voor mensen met reuma. In 2018 starten proefprojecten naar beweegzorg op maat. Onderdeel van de samenwerking is een zorgverzekering die interessant kan zijn voor mensen met reuma. Dit is de eerste zorgverzekeraar waarmee het Reumafonds samenwerkt aan het verbeteren van de reumazorg.

Lees via deze link meer over wat deze samenwerking inhoudt: http://actueel.reumafonds.nl/nieuwe-samenwerking-reumafonds-en-vgz/

Uniek samenwerkingsverband landelijke reuma patiëntenorganisaties

De reumawereld is een uniek samenwerkingsverband rijker: de Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN). De SRPN is een samenwerkingsverband van bijna alle landelijke reuma patiëntenorganisaties. Vandaag en morgen presenteert de SRPN zich bij de NVR Najaarsdagen, de jaarlijkse 2-daagse bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

Klik hier voor de nieuwsbrief


Mijn kwalitei van leven

Zorgbelang Brabant|Zeeland graag dat de zorg om mensen draait. Juist nu de zorg verandert. Om dat te bereiken, hebben wij ook uw verhaal nodig.
U helpt ons door de online vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen en zo uw situatie in beeld te brengen. De vragen zijn gericht op het dagelijks leven, gezondheid en hoe u uw zorg en omgeving daarbij waardeert. De anonieme uitkomsten worden onder de aandacht gebracht van uw gemeente.
En weet je wat? De gemeente Den Bosch zit bijna aan de 300 deelnemers. Als dat is bereikt, dan ontvangt de gemeente een uitgebreide beleidsrapportage en krijgt uw verhaal en dat van andere inwoners dus ook daar de aandacht die het verdient!
Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor:

 • Mensen met een chronische ziekte of beperking
 • Mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren
 • Mantelzorgers die zorgen voor hun kind, partner of ander familielid of bekende

Persoonlijk overzicht
En vooral belangrijk: met het invullen van de vragenlijst helpt u ook uzelf! Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u namelijk een persoonlijk overzicht met daarin uw uitkomsten (Mijn Kwaliteitsmeter). Hiermee kunt u goed voorbereid in gesprek met familieleden, zorgverleners of iemand van de gemeente.

Klik hier om uzelf aan te melden voor Mijnkwaliteitvanleven.nl. De vragenlijst ontvang u per email.
Als u nog vragen heeft over Mijnkwaliteitvanleven.nl of hulp nodig heeft bij het invullen van de vragenlijst. Laat het dan weten aan Sanne Abrahams (sabrahams@zorgbelang-brabant.nl).


Reumanifest 22 juni 2017

Veel mensen met reuma zijn beperkt in hun dagelijkse functioneren. Om zelfstandig aan het werk te blijven en mee te draaien in hun gezin hebben nu ongeveer 700.000 reumapatiënten fysiotherapie, sommigen vaak en anderen incidenteel.
Voor al deze mensen kan fysiotherapie het verschil betekenen tussen werken en waardigheid of thuis zitten, thuiszorg en zelfs ziekenhuisopname.
Het positieve effect van fysiotherapie wordt wereldwijd door de medische praktijk
erkend. Dat fysiotherapie voor reumatische aandoeningen, op een enkele
uitzondering na, niet meer wordt vergoed uit het basispakket is dan ook
onbegrijpelijk. Fysiotherapie is essentieel voor mensen met reuma, het werkt
en bespaart zorgkosten.

Voor het gehele artikel klik hier.


Injexate van de leverancier Accord Healthcare zal het preferente geneesmiddel worden bij Menzis

Per 1 juli zal zorgverzekeraar Menzis een preferentiebeleid gaan voeren rondom methotrexaatinjecties. Injexate van de leverancier Accord Healthcare zal het preferente geneesmiddel worden bij Menzis. Dit betekent dat gebruikers van alle andere methotrexaatinjecties zullen moeten overgaan naar dit preferente medicijn.
Het Reumafonds, tezamen met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) zijn erg geschrokken van dit besluit en maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van het preferentiebeleid van Menzis voor de patiënt. De patiënten maken op dit moment juist gebruik van verscheidene toedieningsvormen, naalden en verschillende concentraties. Het Reumafonds en de CCUVN hebben daarom op 9 mei 2017 bij Menzis in een brief gepleit om methotrexaatinjecties niet op te nemen in het preferentiebeleid en mogelijke andere acties zullen volgen. Het Reumafonds en CCUVN hebben hiervoor de volgende redenen:

 • Wisselen van medicatie om niet medische redenen is belastend voor mensen die goed zijn ingesteld op hun methotrexaatinjectie;
 • De patiënt heeft onzekerheid over meer en andere bijwerkingen en een verminderd effect;
 • Zorg op maat is met één product niet meer mogelijk door het ontbreken van keuze; 
 • Kosten verschuiven naar extra benodigde begeleiding en communicatie (door de specialist, de reumaverpleegkundige en apotheker) en mogelijk onnodig sneller inzetten van duurdere medicijnen (biologicals).

Ten aanzien van het wisselen van medicatie speelt dat de toedieningsvorm en gebruik van naalden en pennen in belangrijke mate bepalend zijn voor correct gebruik en therapietrouw. Voor zorg op maat geldt dat de keuze voor het type methotrexaatinjectie gemaakt moet worden door de behandelend specialist en of verpleegkundige in informed consent met de patiënt. Samen beslissen dus. Hiervoor is een divers aanbod van producten met verschillende productkenmerken essentieel en niet slechts één product van één leverancier. Met name het verschil in hantering tussen wegwerpspuit en injectiepen is relevant voor patiënten. Het slechts bij hoge uitzondering mogelijk maken van afwijken van het aangewezen product is onvoldoende om goede zorg te kunnen leveren en niet in het belang van de patiënt. Het werkzame bestanddeel, methotrexaat is overigens precies hetzelfde. Dit geldt ook voor de hulpstoffen.  Op deze gronden zijn er dus geen bijwerkingen te verwachten.

Het Reumafonds en CCUVN, sluiten zich aan bij het beleid van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR),  de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers (KNMP) op het gebied van methotrexaatinjecties. Zij zijn om goede redenen ook geen voorstander van een preferentiebeleid op dit geneesmiddel. Samen met de CCUVN, NVR, V&VN en KNMP, zal het Reumafonds verdere stappen ondernemen richting Menzis, om te proberen dit beleid terug te draaien.

Het is belangrijk dat patiënten van Menzis die methotrexaatinjecties gebruiken op de hoogte zijn dat zij een andere methotrexaatinjectie (Injexate) zullen krijgen bij de apotheek vanaf 1 juli. Zij kunnen dan eventueel voor 1 juli nog bij de apotheek een voorraad van hun vertrouwde medicijn halen. Hiermee is er tijd om met de reumatoloog en reumaverpleegkundige te bespreken of er eventueel een medische noodzaak is om de eigen injectiespuit of prikpen te blijven behouden (zie ook bijlage).

Het Nationale Zorgnummer gelanceerd voor u en uw leden!

U kunt met vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie terecht bij het Nationale Zorgnummer. U krijgt heldere antwoorden waarmee u vooruit kunt.

Met uw vragen en ervaringen helpt u Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF, de organisaties achter het Nationale Zorgnummer, op te komen voor uw belangen.
Het Nationale Zorgnummer is tot stand gekomen in het project ‘PG werkt samen’, waarin de drie koepels intensief samenwerken. Het streven is om de stem van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben krachtig te laten klinken. Doelstellingen zijn onder meer:

 • de telefonische bereikbaarheid vergroten voor mensen (cliënten, familie) met een vraag, klacht of melding op het gebied van zorg, ondersteuning en participatie;
 • de wijze van registratie van vragen en antwoorden uniformeren;
 • issues waar veel vragen of zorgen over zijn als input gebruiken voor belangenbehartiging.

Het Nationale Zorgnummer
0900-23 56 780 (20 cent per gesprek)
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.

Maak het Nationale Zorgnummer bekend aan uw leden! Dat kunt u doen door onderstaand bericht (zie link) op te nemen op uw website of door bijvoorbeeld het animatiefilmpje op uw website te plaatsen.
Link naar stukje voor uw website: https://iederin.nl/nieuws/17684/het-nationale-zorgnummer-gelanceerd-/
Link naar animatiefilmpje: https://youtu.be/QXLIYGnGgH8


Discussie over dure medicijen

U weet ongetwijfeld dat er een flinke discussie is rond dure geneesmiddelen. Onlangs hebben wij voor het magazine van Nefarma een interview hierover gegeven. Zie bijgaand het artikel.
In het artikel kun je lezen waarom wij ons zorgen maken dat artsen straks in de spreekkamer moeten kiezen tussen financiële en medische afwegingen.
Klik hier voor de pdfversie


Overlevende uit de gehandicapteninternaten .

Wat geven ze jongeren mee voor de toekomst?
Op 14 januari  is in de Sint Maarten school in Nijmegen op feestelijke manier de website www.aparticipatie.nl online gegaan. Deze unieke website bevat indringende videoverhalen en beeldmateriaal over het leven in gehandicapteninternaten in de vorige eeuw. De website is een project van Aparticipatie, de beweging van mensen met een handicap die vanuit het apartheidsdenken onderdeel van de samenleving wilden uitmaken.
>> Lees hier het gehele artikel >>


Wilt u alles weten over de reumatische aandoening de ziekte van Bechterew?

De Stichting Bechterew in Beweging is een landelijke organisatie die zich inzet voor mensen met de ziekte van Bechterew. Dat doet zij d.m.v. het organiseren van grote internationale beweegevenementen, door patiënten van veel informatie te voorzien (mondiger maken) en door op te komen voor de belangen van mensen met Bechterew.

Kijk op:  www.stichting-bechterew.nl


Informatie over artrose

Zoekt u uitgebreide informatie over Artrose en wilt u diverse behandelaars horen spreken over deze reumatische aandoening?
Wilt u lezen over knie- en heupartrose, de laatste ontwikkelingen, waar die pijn toch vandaan komt, wetenschappelijk onderzoek, protheses, etc etc.? (P-AL)
Kijk op   >>>   http://www.poly-artrose.nl/

>> Lees verder >>


Steun onze Reumapatiëntenvereniging (RPV)

De Reumapatiëntenvereniging maakt zich sterk voor een betere kwaliteit van leven van mensen met reuma. Om dat goed te kunnen doen is geld, veel geld nodig.

http://www.reumabond.nl/pics/Afbeeldingen/Jouw%20bond/De%20bond/962595_74452077.jpgWilt u de Reumapatiëntenvereniging steunen?
Stort uw gift dan op bankrekeningnummer NL19 INGB 000 522 60 38 ten name van de RPV ’s-Hertogenbosch e.o. onder vermelding van 'Donatie'.

Elk bedrag is welkom. Giften kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.  Een van de voorwaarden is dat de organisatie aan wie u een gift geeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. De RPV (via de Reumapatiëntenbond) voldoet aan deze eis.

Meer informatie over aftrek van giften vindt u op www.belastingdienst.nl/giften.
(Aan een donatie aan de RPV kan geen enkel recht worden ontleend)


Diagnosestelling

Het stellen van de diagnose wil zeggen dat de arts zo precies mogelijk vaststelt wat er aan de hand is. Waar komen uw klachten vandaan?
Een goede diagnose is belangrijk, want op grond van de diagnose adviseert de arts een behandeling.
Wij hopen u met dit artikel een handvat te geven, om het gesprek met uw arts wat beter te laten verlopen en meer duidelijkheid te verschaffen bij beantwoording van de vragen.
Print de vragenlijst uit en vul deze vervolgens in. Geef de lijst af bij uw bezoek aan uw behandelend arts.

>> lees verder >>